• Alla (982)
 • Program (65)
 • Kurser (1000)
 • Personal (535)
 • Filer (997)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Molekylär biodesign - II G2F Start v.36, Programkurs, 50%, ht 18

  I kursen kommer studenterna ges en biovetenskaplig frågeställning som de på ett självständigt och praktiskt sätt ska lösa.

 • Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F Start v.49, Fristående kurs, 50%, ht 18

  Industriell robotteknik och RobotStudio® II G1F

 • Analys av NGS-data 1 A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 18

  Vi går igenom NGS med dess möjligheter och begränsningar samt en introduktion till hur data ska analyseras för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt

 • Analys av NGS-data 2 A1F Start v.42, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 18

  Lär dig använda de kraftfulla program som hjälper dig att till exempel länka ihop och analysera stora mängder NGS-sekvenser.

 • Bioinformatisk analys med R A1N Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 18

  Du får lära dig grunderna i R såsom datatyper, funktioner, statistik och visualisering, samt på ett avancerat sätt applicera kunskaperna på olika typer av data.

 • Biologi 1, behörighetsgivande kurs Start v.36, Programkurs, 20%, ht 18

  Biologi 1, behörighetsgivande kurs

 • Kvalitativ forskning, Forskarnivå Start v.36, Fristående kurs, 10%, ht 18

  Kursen omfattar alla steg som ingår i ett kvalitativt forskningsprojekt: från design till datainsamling, analys, rapportering och spridning.

 • Programvaruutveckling - programvaruprojekt G1F Start v.14, Programkurs, 100%, vt 15

  Vill du veta hur det känns att jobba i ett team som tar ett dataprogram från ide till färdig produkt? Här finns en kurs där du får chansen att prova på hur programvaruutveckling fungerar i praktiken.

 • Projekt i spelutveckling II - ljud G1F Start v.13, Programkurs, 100%, vt 18

  I detta projekt får du möjlighet att skapa ett 3D spel i en genre som bestäms av projektgruppen.

 • Projekt i spelutveckling I - design G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Projekt i spelutveckling I ger färdigheter inom området dataspelsutveckling. I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutveckling mot ett gemensamt mål.

 • Projekt i spelutveckling I - Game writing G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Projekt i spelutveckling I ger färdigheter inom området dataspelsutveckling. I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutvecklin

 • Projekt i spelutveckling I - grafik G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Projekt i spelutveckling I ger färdigheter inom området dataspelsutveckling. I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutvecklin

 • Projekt i spelutveckling I - musik G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutveckling mot ett gemensamt mål.

 • Projekt i tillämpad bioinformatik A1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som redan har läst en kurs i bioinformatik på avancerad nivå.

 • Projektarbete i kognitiv neurovetenskap G2F Start v.44, Programkurs, 50%, ht 16

  Denna kurs är riktad till studenter på programmet för Medvetandestudier samt Psykologisk coach som närmar sig slutet på sina programstudier.

 • Projektkurs i tillämpad mekanik II G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I denna kurs får studenter arbeta tillsammans med forskare för att fördjupa sig i och lära sig olika tekniker och verktyg som används av forskare.

 • Prototyping och gränssnittsdesign G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Det här är en fortsättningskurs som ger dig kunskaper och färdigheter i prototyping och gränssnittsdesign.

 • Samspel i grupp G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Är du intresserad av att veta mer om grupper och dess dynamik? Då är detta kursen för dig. Kursen tar bl a upp individen och dennes förhållande till och i gruppen samt relationer mellan olika grupper.

 • Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 18

  I denna kurs presenteras samtida forskning i kognitiv neurovetenskap. Detta sker genom forskningspresentationer av såväl inbjudna externa forskare som forskare

 • Sannolikhetslära med tillämpningar G1N Start v.13, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 17

  Kursen tar upp teorier inom sannolikhetsläran med tillämpningar inom kösystem, stokastisk simulering och statistisk processtyrning.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö