• Alla (972)
 • Program (59)
 • Kurser (1000)
 • Personal (8)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Högskolepedagogik 2 A1N Start v.44, Fristående kurs, 25%, ht 16

  Kursen Högskolepedagogik 2 tar upp områden som yrkesetik, etik och juridik, diskrimineringslagen relaterat till högskoleutbildning samt frågor om genus, etnici

 • Idrotts- och träningspsykologi G1F Start v.35, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 17

  Kursen innehåller en genomgång av de huvudsakliga teorierna och områdena inom idrotts- och träningspsykologi.

 • Infektionsbiologi G1F Start v.03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 18

  Kursen behandlar hur olika sjukdomsframkallande mikroorganismer (bakterier, virus och svampar) angriper och infekterar människor.

 • Informationssäkerhet - Introduktion G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper inom informationssäkerhet, både de teoretiskt bakomliggande orsakerna och hur de praktiskt kan lösas.

 • Informationssäkerhet - Riskhantering G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen ger dig en grundläggande förståelse och insikt om riskhanteringsprocessen för informationssäkerhet med fokus på riskanalys.

 • Intellektuell egendom - praktiska och estetiska konsekvenser G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Ämnen som tas upp under denna kurs är till exempel copyright, copyrightintrång och sekretessavtal.

 • Interaktion, design och användbarhet IV G2F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  I kursen arbetar du både självständigt och i seminarieform med utgångspunkt i den moderna forskningen inom Människa-datorinteraktion (MDI).

 • Interaktionsdesign och informationsvisualisering A1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen belyser design- och användbarhetsaspekter av beslutsfattande och beslutsstödsystem med fokus på hur interaktiv visualisering kan användas för att stödja beslutsprocesser och för att göra abstrakt data mer förståelig.

 • Internationell handelsrätt II G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 16

  Kursen är en fördjupningskurs i förhållande till kursen Internationell handelsrätt I och innehåller internationell handelsrätt med inriktning på EG-rätt, intern

 • Internationell marknadsföring G2F Start v.35/03, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17/vt 18

  Kursen syftar till att ge studenterna djup kunskap och förståelse för internationella marknaders strukturer och funktionsmekanismer.

 • Fysisk aktivitet, nutrition och hälsopromotion II G1F Start v.08, Programkurs, 100%, vt 18

  Kursen består av studier kring hälsopromotiva teorier som kan användas inom hälsopromotion för att förebygga optimal nutrition och fysisk aktivitet.

 • Competensus - Introduktion till Leanfilosofi G1N Start v.37/45/48, Fristående kurs, 25%, ht 17

  Denna kurs ingår i Competensus, högskoleutbildning som speciellt vänder sig till dig som är aktiv inom industrin.

 • Databaskonstruktion G1F Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om olika tekniker för att hämta information från en databas och sedan visa upp informationen i en applikation på en dator eller på www.

 • Introduktion i PASW/SPSS G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Denna distanskurs ger en introduktion till hur man använder PASW för att bearbeta, analysera och presentera statistiska data.

 • Introduktion till digital grafisk design G1N Start v.35, Programkurs, 50%, ht 17

  I denna kurs får du lära dig grunderna i att skapa digital tvådimensionell grafisk design. Du kommer att få arbeta med bildbehandling, samt skapa bilder med hjä

 • Säljteknik och butikskommunikation G1F Start v.13, Programkurs, 50%, vt 18

  I den här kursen studerar du hur personlig försäljning och kundinteraktion kan få kunden att intressera sig för säljarens varor och leda affären till avslut.

 • Tala G1N Inga kurstillfällen registrerade för tillfället

  Kursen vänder sig speciellt till dig som är osäker på att tala offentligt eller allmänt känner att du behöver förbättra din muntliga kommunikationsförmåga, exempelvis för föredrag och arbete i arbetsgrupper.

 • Talteori och kryptografi G1N Start v.05, Fristående kurs, 25%, vt 18

  Kursen tar upp klassiska kryptografitekniker och öppen nyckelsystem tillsammans med den matematik som ligger till grund.

 • Tillämpad hälsopsykologi G1F Start v.03, Programkurs, 100%, vt 18

  Kursen syftar till att undersöka psykologiska faktorers påverkan på hälsa och sjukdom.

 • Tillämpad produktionssimulering G2F Start v.44, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 17

  Kursen vänder sig specifikt till dig som vill utföra ett examensarbete inom industri som behöver användning av tillämpad produktionssimulering.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö