• Alla (946)
 • Program (70)
 • Kurser (623)
 • Personal (71)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Introduktion till laborativt arbete G1N Start v.36, Programkurs, 10%, ht 19

  Den här kursen vänder sig till dig som aldrig har varit i ett lab eller som behöver fräscha upp dina lab-kunskaper.

 • Samtida forskning i kognitiv neurovetenskap G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 18

  I denna kurs presenteras samtida forskning i kognitiv neurovetenskap. Detta sker genom forskningspresentationer av såväl inbjudna externa forskare som forskare

 • Underhåll och driftsäkerhet G1F Start v.08, Programkurs, 50%, vt 19

  Underhåll och driftsäkerhet G1F

 • Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa A1E Start v.51, Fristående kurs/Programkurs, 100%, ht 19

  I den här kursen genomför du ett vetenskapligt arbete med fördjuping inom valt problemområde med betydelse för specialistsjuksköterske-/barnmorskeprofessionen u

 • Professionellt förhållningssätt och komplicerat barnafödande A1F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 19

  Kursen behandlar barnmorskans professionalitet avseende ledarskap, samtalsmetodik, kulturmöten, etiska dilemman, sexuellt riskbeteende och stöd i föräldraskap.

 • Gruppsykologi G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Denna kurs har fokus på arbetsgrupper och team. Du lär dig mer om hur grupper fungerar och hur de är uppbyggda.

 • Hälsa och digitalisering G1F Start v.45, Programkurs, 100%, ht 19

  Hälsa och digitalisering G1F

 • Hälsa, kultur och migration G1F Start v.50, Programkurs, 100%, ht 19

  Hälsa, kultur och migration G1F

 • Regelsystem och spelteori I G1N Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger träning i att utforma entydiga regler och att skapa engagerande analoga spel (såsom kort- och brädspel).

 • Regelsystem och spelteori II G2F Start v.36, Programkurs, 100%, ht 19

  Kursen är en uppföljningskurs till Regelsystem och spelteori I och fokuserar på balansering av spel samt analys av spel med hjälp av formella modeller.

 • Scriptprogrammering G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen får du kunskaper om olika typer av scriptspråk och du får lära dig att använda scriptspråket Perl.

 • Serious games - forskning och utveckling A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 19

  Dataspel finns och utnyttjas i en mängd situationer idag. Människor spelar på bussen, hemma och på jobbet och vi kan se hur dataspelen även berör samhället.

 • Service design G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  I kursen får du analysera, diskutera och kritiskt granska centrala aspekter inom området. Vidare genomför du ett praktiskt projektarbete inom service.

 • Software Engineering G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Software Engineering G1F

 • Speldesign A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 19

  Kursen introducerar speldesign som forskningsområde och lär ut grunderna i spelmekanik, spelbalans, gränssnitt genre och story.

 • Projekt i spelutveckling I - musik G1F Start v.04, Programkurs, 100%, vt 19

  I kursen ingår att lära sig samarbeta med andra discipliner inom dataspelsutveckling mot ett gemensamt mål.

 • Barn och ungdomars hälsa, livsstil och relationer A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 25%, ht 19

  Kursen behandlar barn och ungdomars levnadsvillkor utifrån olika aspekter såsom genus, psykisk hälsa/ohälsa, sexualitet, relationer och internetanvändning. Dess

 • Examensarbete i omvårdnad - skolsköterska A1E Start v.03, Programkurs, 50%, vt 19

  Examensarbete i omvårdnad - skolsköterska A1E

 • Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning G2F Start v.04/36, Fristående kurs, 25/50%, vt 19/ht 19

  Kursen ger dig kunskaper för att handleda studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

 • Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi A1N Start v.36, Programkurs, 25%, ht 19

  Kursens mål är att förmedla en förståelse och viss kännedom om de teoretiska grunderna i ett representativt omfång av informationsteknologins deldiscipliner.

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö