• Alla (978)
 • Program (70)
 • Kurser (23)
 • Personal (553)
 • Filer (0)

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Studietakt

Studieform

Nivå

A-Ö

Filter

Vad vill du läsa?

Starttermin

Utbildningstyp

När vill du läsa?

Studieform

Studietakt

Högskolepoäng

Nivå

A-Ö

 • Vaccinologi och immunologi A1N Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Vaccinologi och immunologi A1N

 • Farmakologi I G2F Start v.36, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Kursen vänder sig tll dig som söker avancerad kunskap och allmän förståelse för farmakologi. Du studerar allmän farmakologi med farmakodynamik och farmakokineti

 • Farmakologi II G2F Start v.45, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Den här kursen erbjuder en fördjupad kunskap och förståelse för farmakologi. Du studerar b.la. effekter, användningsområden och biverkningar av läkemedel.

 • Allmän farmakologi och mikrobiologi G1F Start v.14/45, Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Kursen innehåller grunderna i farmakokinetik och farmakodynamik, läkemedelslagstiftning samt läkemedel inom autonoma nervsystemet. Kursen innehåller ävenbakteri

 • Anatomi och fysiologi 1 G1N Start v.04/35, Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Anatomi och fysiologi 1 G1N

 • Humangenetik G1F Start v.14, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i humangenetik inklusive det humana genomets struktur och funktion.

 • Patofysiologi G2F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Kursen ger dig kunskaper och förståelse för hur störningar i människans fysiologiska funktion kan leda till sjukdomar.

 • Klinisk biomedicin II G2F Start v.14/45, Programkurs, 25%, vt 19/ht 19

  Kursens huvudsakliga innehåll är klinisk tillämpning av biomedicinska kunskaper.

 • Patofysiologi och farmakologi I G1F Start v.04/35, Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Patofysiologi och farmakologi I G1F

 • Genetik G1N Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Den här kursen ger dig kunskaper om grunderna inom genetikens tre grenar - klassisk, molekylär- och populationsgenetik.

 • Humanfysiologi G1N Start v.24/36, Fristående kurs/Sommarkurs, 25/50%, ht 19

  Humanfysiologi G1N

 • Vårdhygien A1N Start v.46, Fristående kurs/Programkurs, 50%, ht 19

  Vårdhygien A1N

 • Patofysiologi och farmakologi II G1F Start v.04/35, Programkurs, 50%, vt 19/ht 19

  Patofysiologi och farmakologi II G1F

 • Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Infektionsepidemiologi och smittskydd A1F

 • Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Start v.17, Fristående kurs/Programkurs, 50%, vt 19

  Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F

 • Klinisk biomedicin I G2F Start v.04/35, Programkurs, 25%, vt 19/ht 19

  Kursens huvudsakliga innehåll är klinisk tillämpning av biomedicinska kunskaper.

 • Examensarbete i biomedicin G2E Start v.04, Fristående kurs/Programkurs, 100%, vt 19

  Ett självständigt arbete där du använder dina kunskaper från tidigare kurser för att planera och utföra ett experiment av vetenskaplig natur inom biomedicin.

 • Tumörbiologi G1F Start v.04, Programkurs, 50%, vt 19

  Tumörbiologi G1F

 • Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F Start v.16, Programkurs, 50%, vt 17

  Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens G2F

 • Psykiatri 1 G1N Start v.36, Fristående kurs, 25%, ht 19

  Den här kursen vänder sig till dig som vill få kunskap om grundläggande psykiatri. Kursen tar upp områden som posttraumatiskt stressyndrom, stress, fobier, ätst

Frågor och funderingar

Letar du en specifik kurs inom ett visst ämne eller en viss termin kan du med hjälp av filterfunktionen få fram detta. Genom att hålla inne CTRL-tangenten kan du välja fler ämnen på samma gång. Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta webmaster@his.se

Förklaringar av nivåer

G1N - grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
G1F - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G1E - grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
G2F - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
G2E - grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N - avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
A1F - avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
A1E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
A2E - avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen
F      - forskarnivå, kursens behörighetskrav är grundläggande behörighet
för utbildning på forskarnivå

Filter

Avdelning

A-Ö

Filter

Typ

Sortera

A-Ö