Hitta på campus

Hela Högskolan ligger samlad på ett område, nära både centrum och många studentbostäder. På campus, som högskoleområdet ofta kallas, finns allt du behöver som student; föreläsningssalar, läsplatser, högskolebibliotek, datorsalar och restaurang. Kårhuset Boulogner ligger precis bredvid, på andra sidan järnvägen.

Det finns många fördelar med ett samlat campus, framför allt gör närheten det möjligt med personliga kontakter både studenter emellan och mellan studenter och personal. Campus har också ett stort grönområde med ett 18 meter högt klocktorn som under sommarhalvåret är en naturlig mötesplats för Högskolans studenter.

Se kartan i PDF-format.

Koordinater

WGS 84 (lat, lon): N 58° 23.648', E 13° 51.202'

WGS 84 decimal (lat, lon): 58.39413, 13.85336

RT90: 6476207, 1385863

SWEREF99 TM: 6473162, 432971