Bearbetningstekniker, 120 hp

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c. (eller motsvarande kunskaper)

Högskoleexamen

Tillverkningsindustrin, såväl nationellt som regionalt, behöver nyanställa mängder av ny arbetskraft inom de närmaste åren. Om du vill jobba i en bransch på stark frammarsch där behovet av personal med rätt kompetens kommer att vara stort under många år framöver är Bearbetningstekniker ett perfekt val för dig.

Idag råder stor brist på ingenjörer och tekniker med rätt kunskap inom bearbetningsprocessen och som utbildad bearbetningstekniker blir du anställningsbar direkt efter examen. Bearbetningstekniker passar dig som kommer från gymnasiet och vill läsa vidare på en teknisk utbildning såväl som dig som har jobbat med bearbetning några år och vill ta ett steg vidare i karriären.

Det här läser du

Bearbetningstekniker omfattar 120 hp, vilket motsvarar två års heltidsstudier och leder till en högskoleexamen med inriktning mot maskinteknik. Programmet är utvecklat i nära samarbete med aktörer inom branschen. Under utbildningen varvas teoretiska delar med mer praktiska moment. Förutom kurser i bearbetningsteknik läser du även bl.a. produktionsteknik, underhållsteknik och flödesteknik.

Jobb efter examen som bearbetningstekniker

Enligt arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos finns det en brist på ingenjörer och tekniker inom Sveriges tillverkningsindustri. Detta gäller inte minst inom branschen för skärande bearbetning. Utbildningen är anpassad efter arbetsmarknadens behov för att säkerställa att studenterna blir anställningsbara direkt efter examen.

Läsa vidare efter Bearbetningstekniker

Programmet har en stark koppling till högskoleingenjörsprogrammen på Högskolan i Skövde. Med en examen från Bearbetningstekniker finns möjlighet att komplettera gymnasiets Fysik 2 och Kemi 1 för att få behörighet till ingenjörsprogrammen på grundnivå.

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c. (eller motsvarande kunskaper)

Högskoleexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

DANIEL SVENSSON

Programansvarig


0500-448594
Daniel Svensson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt