Byggingenjör, 180 hp

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

<ul class='stripped'><li>Högskoleingenjörsexamen</li><li>Kandidatexamen</li></ul>

Byggingenjörsprogrammet startades på initiativ av byggbranschen då regionens byggföretag var (och fortsätt är!) i stort behov av välutbildade och duktiga medarbetare. Det garanterar dig en helt och fullt marknadsanpassad utbildning. För, precis som i många andra branscher, utvecklas området hela tiden – med nya visioner och ambitioner, nya tekniker och material. Ett exempel är dagens miljötänkande som idag genomsyrar utbildningen.

Programmet ger dig kunskaper inom hela den byggtekniska kedjan, från arkitektritningar till produktion och förvaltning. Vägen däremellan kräver detaljerad projektering, vilket naturligtvis ingår i kursplanen. Utbildningen ges i nära samarbete med byggbranschen. Programmet stöds av en mentorsgrupp med representanter från alla stora aktörer i regionen. Mentorerna bistår med personligt stöd och nätverk som underlättar vid sommarjobb, examensarbete, studiebesök och möjlighet till framtida jobb. Utbildningen ges av Högskolan i Skövde i samarbete med Tekniska Högskolan, JTH, vid Högskolan i Jönköping. Du läser ungefär hälften av kurserna i Skövde och hälften i Jönköping. Du kan få bidrag till dina resekostnader.

Det här läser du på Byggingenjörsprogrammet

De två första åren läser du grundläggande ingenjörskurser (till exempel matematik, mekanik och hållfasthetslära) samt byggkunskap. Det tredje året läser du specifika kurser inom husbyggnadsteknik och väg- och vattenbyggnadsteknik. Den sista terminen får du ägna åt ditt examensarbete – ofta på något byggföretag i regionen. Examen utfärdas av Tekniska Högskolan i Jönköping, JHT.

Jobb efter examen som byggingenjör

Efter examen väntar byggbranschen på dig. Den befinner sig i ett positivt läge och ger dig goda möjligheter att få jobb. Generellt sett ökar byggandet, inte minst i regionen, och dessutom pågår en generationsväxling i branschen. Som välutbildad byggingenjör kan du arbeta inom de flesta områden, till exempel som produktionsledare, arbetsledare, platschef, projektledare, ritare eller konsult. Även den framtida efterfrågan på arbetsmarknaden bedöms som mycket god för byggingenjörer.

Läsa vidare efter Byggingenjörsprogrammet

Efter dina tre år på programmet har du en högskoleingenjörsexamen och en teknologie kandidatexamen med huvudområdet byggnadsteknik. Därefter kan du fortsätta med magister- eller masterstudier på Högskolan i Jönköping, vid Chalmers eller på något av våra andra partneruniversitet – i Sverige eller utomlands.

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c.

  • Högskoleingenjörsexamen
  • Kandidatexamen

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ERIK LUNDELL

Programansvarig


0500-448623
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Fråga studievägledare  Linnéa Östemar, studievägledare

Linnéa Östemar

linnea.ostemar@his.se
0500-448 196  

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 16 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.

Partner företag