DONNA - för en jämställd spelutbildning och spelbransch

DONNA grundades 2011 vid dataspelsutbildningarna hos Högskolan i Skövde, med målet att inspirera fler kvinnor att bli spelutvecklare.

Om DONNA

DONNA är en intressegrupp med studenter och lärare vid Högskolan i Skövde som arbetar med jämställdhetsfrågor inom spelutveckling, tätt med utbildningarna inom dataspelsutveckling. 

Inspirerad av projektet Supermarit och med bakgrund i spelintresserade kvinnors erfarenhet från spelkulturen och spelbranschen bildades DONNA 2011, med syfte att öka andelen kvinnliga studenter hos dataspelsutbildningarna.

Genom verkande och konstruktiva aktiviteter visar och breddar DONNA spelmediet för att inspirera kvinnor till att bli spelutvecklare, söka spelutbildningar och satsa på en karriär inom spelbranschen. DONNA riktar sina aktiviteter mot samhället, mot spelutbildningarna och mot spelbranschen.

DONNA arbetar för en jämställd spelkultur och spelbransch där kvinnor och män kan delta och bidra på lika villkor. Vi tror att ett mångfalds- och inkluderingsperspektiv är viktigt för att uppnå detta och vi vill arbeta mot att synen på spelmediet, spelkulturen och spelbranschen förändras mot att bli mer öppen. Inom spelutbildningarna arbetar DONNA exempelvis med hur jämställdhetsfrågor kan integreras och hur inkluderande spelinnehåll kan skapas för att nå en bredare målgrupp.

För närvarande är DONNA organiserad i tre undergrupper:
- DONNAstudent,
- DONNAstyrgrupp och
- Nätverket DONNA NETWORK

DONNA-DAY 2018

I anslutning till konferensen SGC i Skövde arrangerar DONNA en dag för möten och nätverkande mellan kvinnor i spelbranschen och spelstuderande kvinnor.

Läs mer om konferensen SGC

____________________

Gotland Game Conference 2018

DONNA medverkar på Gotland Game Conference 5-6:e juni genom en mässplats. Vi är på plats för att prata om DONNA:s verksamhet och knyta ytterligare kontakter. 

Läs mer om Gotland Game Conference

DONNA-studenter


Läs mer

DONNAstudent
DONNAstyrgrupp
DONNA NETWORK
Samarbetsprojekt

DONNA - kontaktuppgifter

 ______________  

Donna på Facebook

www.facebook.com/DonnaHis

______________

Kontakt

Vill du komma i kontakt med DONNA. Genom vår kontaktsida vill vi lotsa dig så att du kommer till rätt kontaktperson så snabbt som möjligt, se DONNA - kontaktuppgifter