Läsa vidare

Efter avslutade utbildning är det flera av våra studenter som väljer att läsa vidare. När man tagit sin examen så finns det möjlighet att fortsätta sina studier på avancerad nivå. Om du önskar söka magister-, master- eller påbyggnadsprogram gör du det via www.antagning.se. Du måste ha en kandidatexamen i relevant ämne om minst 180 hp för att vara behörig till programstudier på avancerad nivå. För att läsa kurser på avancerad nivå krävs ingen examen, enbart studier omfattande 180 hp varav minst 90 hp i huvudämne inklusive examensarbete.

Magister på Högskolan i Skövde

Sedan höstterminen 2011 erbjuder vi vid Högskolan i Skövde en ettårig magisterutbildning inom kognitiv neurovetenskap. Programmet heter Medvetandet, hjärnan och välbefinnande 60hp.

För att få en magisterexamen läser du 60 högskolepoäng vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Du ska även ha gjort ett självständigt arbete vanligen på 30 högskolepoäng inom ditt huvudämne.

Andra studier på avancerad- och/eller forskarnivå

En masterexamen består av 2 års heltidsstudier på avancerad nivå, det vill säga 120 högskolepoäng. Det ska även innehålla ett självständigt arbete på minst 30 högskolepoäng inom huvudämnet.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivå man kan läsa vid universitet eller högskola. Den avslutas antingen med en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Forskarutbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom forskning och utveckling såväl inom som utanför högskolevärlden.

Inom kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde erbjuds för tillfället endast ett ettårigt magisterprogram. 

Visuell översikt: Utbildnings- och examensstruktur i Sverige.