Studie- och karriärvägledning

Vid Högskolan i Skövde finns studie- och karriärvägledare som hjälper dig med frågor kring studier. Vi hjälper dig innan, under och efter dina studier. Alla studie- och karriärvägledare finns i hus E, våning 2.

Vägledning är att:

  • Medvetandegöra studenter om de processer som pågår i/utanför dem
  • Hjälpa studenter med att se möjligheter oavsett förutsättningar
  • Hjälpa studenter att ta sig fram hela vägen - från presumtiv till alumn

Du kan få hjälp att hitta information om vilka utbildningsalternativ som finns. Det kan handla om vilka kurser och program som finns och vad de innebär, möjliga vägar under och efter studierna, vilka regler som styr högskolestudier, samt hur du söker högskolestudier.

I samtalet får du möjlighet att bli medveten om dina styrkor, dina utvecklingsbara sidor, värderingar, egenskaper och färdigheter, samt drivkrafter och behov.

Vi hjälper även till i beslutsprocessen, där du får verktyg för att komma fram till vad du vill göra. Därefter är det dags att komma igång och göra det som du har bestämt dig för. Du kan få hjälp med att göra en handlingsplan eller tidsplan för att planera och strukturera dina studier.

Bokade samtal

Vid bokade vägledningssamtal avsätter vi 45-60 minuter för att diskutera de frågor som du funderar på kring din studiesituation.

De bokade samtalen kan vara antingen på plats på Högskolan, via telefon eller Skype.

Telefontid

Våra telefontider är måndag och torsdag kl. 10.15-12.00.

Chatta med oss

Du kan chatta med en studie- och karriärvägledare via Skype genom att boka en tid.

Maila till adressen studievagledare@his.se för att boka samtalet.

Kontakt

Telefontid måndag, torsdag 10.15-12.00
Drop-in vid Studentservice, måndag, tisdag, torsdag 12.30-14.30
Här hittar du vem som är studie- och karriärvägledare för din utbildning.
Allmänna frågor: studievagledare@his.se

 

Institutionen för hälsa och lärande

Studie- och karriärvägledning 

Christina Bellinder: Hälsa och vård.

christina.bellinder@his.se  

0500-44 80 98

Ingrid Christensson: Socialpsykologi, Språk,

ingrid.christensson@his.se

0500-44 87 32

Gunnel Mattsson: Pedagogik

gunnel.mattsson@his.se

0500-44 82 84

Institutionen för handel och företagande

Studie- och karriärvägledning

Ulrika Granlid:

ulrika.granlid@his.se

0500-44 87 01

 

 

Institutionen för biovetenskap

Studie- och karriärvägledning

Thomas Karlsson: Bioinformatik, Biomedicin, Ekologi, Molekylärbiologi

thomas.karlsson@his.se

0500-44 81 96

Gunnel Mattsson: Kognitiv neurovetenskap, Filosofi

gunnel.mattsson@his.se

0500-44 82 84

 

Institutionen för ingenjörsvetenskap

Studie- och karriärvägledning

Thomas Karlsson

thomas.karlsson@his.se

0500-44 81 96

 

Institutionen för informationsteknologi

Studie- och karriärvägledning

Magnus Andrén

magnus.andren@his.se

0500-44 80 97

Övriga specialiseringar inom Studentstödet

Samordnare för studenter med funktionshinder/likabehandlingsfrågor

Emma Pavlov

emma.pavlov@his.se

0500-44 80 96

 

Utlandsstudier

Malin Westlund

malin.westlund@his.se

0500-44 80 91

Korta vägen, Karriäraktiviteter

Gunnel Mattsson

gunnel.mattsson@his.se

0500-44 82 84

Ingrid Christensson

ingrid.christensson@his.se

0500-44 87 32

Introduktionsansvarig

Christina Johansson

christina.johansson@his.se

0500-44 81 88