Jan Sedenka

Jan Sedenka

Adjunkt/Bitr. avd. chef

Institutionen för handel och företagande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • E314
Jan Sedenka