Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Big data analytics – vägen till databaserade beslut

   Big data analytics – vägen till databaserade beslut

   Varje beslut som fattas, litet som stort, baseras på den information beslutsfattaren haft till sitt förfogande. När information saknas baseras beslut istället på antaganden hos enskild individ, något som är vanligt förekommande idag, och mer eller mindre branschöverskridande. Genom att utveckla kunskaperna inom Big data analytics kan företag förstå sin egen verksamhet och sin omvärld bättre så att de i framtiden kan fatta beslut på data snarare än antaganden.

    

   System, både företagsinterna och externa, innehåller mängder av data, en liten del av den informationen kan vi analysera, men långt ifrån all information. Dagens system är helt enkelt inte anpassade för att hantera ett sådant komplext upplägg. Genom bättre förståelse för Big data analytics kan företag lära sig utveckla modeller som kan analysera den storskaliga data genom vilka mer tillförlitliga prognoser genereras, på vilka företag kan fatta bättre beslut.

   Prediktiva modeller eliminerar antagande 

   Att genom modeller analysera storskalig data kan företag identifiera signaler och mönster som pekar på ett visst utfall. De kan sen bedöma sannolikheten för att det ska inträffa, och föreslå beslut baserat på den kunskapen. Olika delar av en verksamhet kan utveckla olika former av prediktiva modeller för att stödja beslutsfattare:

   • Kortsiktiga prognoser kan stödja en verksamhet i allt från kundförfrågningar, lagerhantering, produktionsplanering och underhåll. Även kundsupport och eftersälj har behov av kortsiktiga prognoser för att planera sin verksamhet.
   • Strategiska beslut, såsom budgetering, bemanning och utbildning av personal, kräver prognoser som inkluderar data från ett längre perspektiv. Den här typen av strategiska prognoser innehåller inte bara intern data, utan också extern – till exempel makroekonomiska och andra typer av marknadsvariabler. På liknande sätt kan prognoser utvecklas för att optimera produktlanseringar.

   När ett underlag inte är tillräckligt tillförlitligt, är det vanligt förekommande att det egna tyckandet tar över och präglar beslutet. Prediktiva modeller eliminerar den risken och möjliggör för beslutsfattare att bättre förstå de risker och kostnader som följer ett beslut.

   Kommer ändra vårt sätt att se på affären

   Att använda sig av prognoser baserad på Big data kommer ändra vårt sätt att se på företag, och företagande. Med Big data får vi en bättre förståelse för hur vi ska nyttja våra resurser, och vi blir mer datadrivna genom vilket bättre beslut fattas. I slutändan ger det en konkurrensfördel och förbereder företagen för framtida utmaningar.

   Inom WISER kommer ett flertal kurser inom Big data analytics erbjudas. Tillsammans kommer vi utforska området och skapa prediktiva modeller så att du, när du lämnar våra kurser, kommer ha byggt upp en förståelse för hur prediktiva modeller kan användas i din yrkesroll.

   Ansvarig för domänområdet

   Professor i informationsteknologi

   Publicerad: 2021-11-25
   Senast ändrad: 2021-11-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se