Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Övergången till Industri 4.0 - fallgropar och möjligheter

   Övergången till Industri 4.0 - fallgropar och möjligheter

   Idag har industrier fått tillgång till olika avancerade digitala teknologier för ökad produktivitet, kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Men en lyckad övergång till Industri 4.0 kräver att alla inom organisationen är med på tåget - på alla nivåer.


   Den fjärde industriella revolutionen, Industri 4.0, har öppnat upp för flera möjligheter för företag att koppla ihop fysisk produktion med digitala teknologier för ökad konkurrenskraft och lönsamhet i dagens snabbt föränderliga marknader. Men det är en stor omställning med både teknologiska och organisatoriska utmaningar. En av de största utmaningarna är de många olika kärnteknologierna, som till exempel Big data, Internet of Things (IoT), cyberfysiska system, robotics, artificiell intelligens och förstärkt verklighet (eng. augmented reality), och att de teknologier som används implementeras och integreras genom organisationens hela värdekedja.

   Förutse problem innan de har hänt

   Ett exempel på tillämpningsområde är inom prediktivt underhåll, där problem med maskiner kan förutses innan de har hänt. Istället för att schemalägga regelbundet underhåll för alla maskiner så kan IoT-enheter användas för att fortlöpande samla in data från utrustningen, som sedan analyseras i realtid för att förutspå när varje enskild maskin troligen kommer att behöva underhåll. På så sätt går det att spara in både på underhållskostnader och resurser. Det blir även en vinst för miljön eftersom konsekvensen blir att en del komponenter kan användas längre än vid schemalagt underhåll.

   Ett annat område är människa-robotsamarbete, där kollaborativa robotar jobbar sida vid sida med mänskliga operatörer och tar över vissa arbetsuppgifter. Om inte operatörerna är med på tåget och ser nyttan i att samarbeta med robotarna så finns det stor risk att processen försenas.

   Alla måste involveras i processen

   En förutsättning för att övergången till Industri 4.0 ska fungera är att alla involveras och förstår varför det behöver göras. Det handlar om massiva förändringar som påverkar alla inom organisationen, såväl på ledningsnivå som på fabriksgolvet och därför är det är viktigt att alla vet om varför omställningen görs, så att alla strävar åt samma håll. När problem uppstår är det också viktigt att alla kan samverka, från operatörer, tekniker, IT-avdelning och produktionsavdelning.

   Inom WISER erbjuds kurser som ger en bred kunskap inom Industri 4.0-konceptet och de relaterade kärnteknologierna. Fokus ligger på att förstå utmaningarna inom området och titta på möjliga sätt att hantera dem. Kurserna vänder sig till ledare, ingenjörer, tekniker och operatörer som vill få en tydligare bild av Industri 4.0 och dess utmaningar och möjligheter.

   Ansvarig för domänområdet

   Bitr. professor i produktionsteknik

   Publicerad: 2021-12-10
   Senast ändrad: 2021-12-10
   Sidansvarig: webmaster@his.se