Hitta ditt program

Här hittar du våra program på grund-, magister- samt masternivå.

Öppet för sen anmälan

Följande program är öppna för sen anmälan inför VT18:
- Bioinformatik - magisterprogram
- Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram
- Förskollärarutbildning (Ges i samarbete med Högskolan i Borås)
- Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Ges i samarbete med Högskolan i Borås)
- Teknisk basutbildning

Streck för avgränsning

Bild för Data och IT, Dataspelsutveckling och Ekonomi, jurdik och samhälle

Streck för avgränsning

Bild för Ingenjör, teknik och biovetenskap

Streck för avgränsning

Streck för avgränsning

Bild för Master- och magisterutbildningar

Programutbud höst- och vårtermin

Se fullständigt programutbud.

Bostad

Hitta din bostad.

Beställ informationsbroschyr

Beställ vår broschyr om att studera i Skövde. 

Landets bästa utbildningar

Vi strävar inte efter att vara störst, bäst och vackrast. Det räcker gott med att vara bäst. Läs mer om vad som gör oss lite bättre än andra. 

Värdefulla kontakter med arbetslivet

Högskolan i Skövde har ett mycket nära samarbete med arbetslivet i regionen. Läs mer om kontakterna med arbetslivet under studietiden.