Hitta ditt program

Här hittar du våra program på grund-, magister- samt masternivå.

Högskolan i Skövde erbjuder kurser och program inom flera olika områden:

  • Data och IT
  • Dataspelsutveckling
  • Ekonomi och Samhälle
  • Ingenjör, teknik och biovetenskap
  • Vård och hälsa
  • Beteendevetenskap

Vi har program för både dig som inte har studerat tidigare (grundnivå) och för dig med en examen (avancerad nivå). Många av programmen har unika inriktningar som bygger på aktuella behov i samhället.

Utbildningar som startar vårterminen 2020

Missade du att söka till vårterminen innan 15 oktober? Just nu har vi öppet för sen anmälan på utbildningar med platser kvar att söka. Du hittar alla öppna kurser och program på antagning.se.

Antagningsbesked för dem som har sökt i tid kommer den 10 december. I samband med det har sen anmälan tillfälligt stängt.

 

Streck för avgränsning

Bild för Data och IT, Dataspelsutveckling och Ekonomi, jurdik och samhälle

Streck för avgränsning

Bild för Ingenjör, teknik och biovetenskap

Streck för avgränsning

Streck för avgränsning

Bild för Master- och magisterutbildningar

Kurser vårtermin

Sökbara kurser inför vårterminen 2020

Programutbud höst- och vårtermin

Se fullständigt programutbud