Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Organisation

   Högskolan i Skövde är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Så här är verksamheten inom Högskolan organiserad:

   Styrelsen

   Styrelsen är Högskolans högsta beslutande organ. Regeringen utser styrelsens ordförande och sju ledamöter som företräder allmänna intressen. Därutöver ingår rektor, tre lärare och tre studenter som ordinarie ledamöter. Två företrädare för de anställda, fackliga representanter, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

   Rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör

   Rektor är myndighetschef och leder Högskolans verksamhet. Rektors ersättare är prorektor som träder in när rektor har förhinder. Vicerektorn har ansvar för näringslivssamverkan och internationalisering. Högskoledirektören är chef över verksamhetsstödet, som är Högskolans gemensamma förvaltning. Rektor, prorektor, vicerektor och högskoledirektör sammanfattas som rektorsfunktionen.

   Rektors tre rådgivande grupper:

   • 1. Rektors ledningsgrupp

    För strategiska diskussioner som bidrar till att ge en helhetssyn, inklusive såväl kollegiala perspektiv som linje- och studentperspektiv. Ledningsgruppen består av:

    • rektor
    • prorektor
    • vicerektor
    • högskoledirektör
    • planeringschef
    • fakultetsnämndens dekan och prodekan
    • prefekter
    • representant för Studentkåren.
   • 2. Rektors kvalitetsråd

    Ger råd till rektor i frågor som rör Högskolans samlade kvalitetsarbete. I kvalitetsrådet ingår:

    • prorektor
    • dekan för fakultetsnämnden
    • en representant från varje institutions ledningsgrupp
    • högskoledirektör
    • representant för Studentkåren
    • en utredare.
   • 3. Rektors råd för linjeledningsfrågor

    För råd i frågor som i huvudsak rör linjeledningsperspektivet. I rådet ingår:

    • rektor
    • prorektor
    • högskoledirektören
    • prefekterna.

   Rektors kansli

   Kvalificerat handläggnings- och utredningsstöd till rektor, prorektor, vicerektor, högskoledirektör samt till styrelsen ges av rektors kansli. Kansliet är direkt underställt rektor och leds av planeringschefen. I rektors kansli finns även högskolejuristen, registrators- och arkivariefunktionerna.

   Fakultetsnämnd

   Högskolans kollegiala organ, fakultetsnämnden, har det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av utbildning och forskning. Nämnden består av dekanen som är ordförande, prodekanen som är vice ordförande, sju lärarledamöter samt tre studentledamöter.

   Utbildningskommittéer

   Fakultetsnämnden har delegerat ett flertal beslut som rör kurser och utbildningsprogram till utbildningskommittéer. Högskolan i Skövde har fem utbildningskommittéer:

   För beslut om kursplaner på forskarutbildningsnivå finns utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi.

   Institutioner

   Högskolans operativa verksamhet är organiserad i fem institutioner där man bedriver forskning och utbildning. Varje institution leds av en prefekt.

   Högskolans verksamhetsstöd

   Högskolans verksamhetsstöd ansvarar för gemensamt administrativt stöd och service till verksamheten och för beslut och handläggning av övergripande administrativa frågor. Verksamhetsstödet, som är en expertorganisation med specialistkompetens inom sina respektive områden, består av sju avdelningar:

   Organisationsskiss

   En illustration av Högskolans organisation, beskriven på den här sidan. Klicka på bilden för att öppna en pdf-version.

    

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2020-11-06
   Sidansvarig: webmaster@his.se