Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Checklista – akademisk text

   Gå igenom denna checklista innan du trycker på "skicka". Då ökar chansen att du skapar en genomtänkt och välskriven text.

   För att en text ska vara lätt att läsa behövs det luft både runtom och i själva texten. Luft kan du skapa med bland annat stycken.

   Se UR:s film Skriv bättre – Att skriva stycken (extern länk)

   Tips:

   • Gör ett nytt stycke när du kommer in på ett nytt ämne, tanke eller tes.
   • Skapa ett nytt stycke när du går över från teori till att beskriva ditt eget projektarbete/grupparbete/praktiska uppgift och vice versa.
   • Använd ord som binder samman styckena. Du hittar förslag på ord under rubriken "Använder du ord som binder samman texten"? i denna checklista. Styckena ska följa en röd tråd eftersom texten ska vara en enhet.

   Gå igenom listan över de vanligaste språkfelen.

   Där kan du till exempel läsa om de/dem och särskrivningar.

   • Är du konsekvent när du använder din referensstil (exempelvis APA eller Harvard)?
   • Har du kontrollerat att alla referenser som du har med i texten också finns i referenslistan (utom sekundärkällor och personlig kommunikation)?
   • Har du kontrollerat att de referenser du tar upp i referenslistan också finns i din text?

   Använd olika verb för att referera till en källa. Orden ska vara neutrala eftersom du ska återge en annan persons text på ett objektivt sätt. Variera orden för att få språklig variation.

   Se UR:s film Skriv bättre – Källor och referatmarkörer (extern länk)

   Förslag på referatmarkörer:

   • analyserar, anger, anser, ansluter sig till, använder (sig av), argumenterar för/mot
   • beaktar, bedömer, behandlar, bekräftar, belyser, berör, beskriver, betonar (vikten av), betraktar, bevisar, bidrar till
   • citerar
   • definierar, delar in, diskuterar, dokumenterar, drar slutsatsen
   • enligt, exemplifierar
   • fastslår, fastställer, finner, fokuserar (på), formulerar, framhåller, framhäver, framställer, frågar (sig), följer, förbiser, föreslår, förespråkar, förklarar
   • generaliserar, genomför, granskar, går igenom, gör anspråk på, gör ett antagande/försök, gör gällande
   • hänvisar till, härleder, hävdar
   • iakttar, identifierar, ifrågasätter, instämmer i, invänder, intresserar sig för, introducerar
   • jämför
   • kategoriserar, klassificerar, kombinerar, konkretiserar, konstaterar, konstruerar, kritiserar
   • listar, lokaliserar, lyfter fram, lägger fram, lägger tonvikten på, löser
   • menar, modifierar, motiverar, mäter
   • namnger, nyanserar, nämner
   • observerar, ordnar
   • pekar ut, poängterar, preciserar, presenterar, problematiserar, prövar, påpekar, påtalar, påvisar
   • rapporterar, redogör för, redovisar, refererar, reflekterar, relaterar till, resonerar, räknar upp
   • samlar in, sammanfattar, sammanställer, ser, skapar, skriver, slår fast, studerar, ställer frågan, stödjer, särskiljer, söker svar på
   • tar upp, talar om, tillämpar, tolkar
   • understryker, undersöker, uppger, uppmärksammar, upptäcker, urskiljer, utarbetar, utgår från, uttrycker, utvecklar, utvärderar
   • vidhåller, visar, väljer, visualiserar, vänder sig mot
   • är av den uppfattningen att …

   Använder du ord och uttryck som signalerar hur innehållet i texten hänger ihop?

   Se UR:s film Skriv bättre – Bindeord och resonemang (extern länk)

   Se UR:s film Skriv bättre – Röd tråd i texten (extern länk)

   I Karolinska Institutets frasbank hittar du fraser som är vanliga i olika delar av en uppsats.

   Ord som för texten framåt:

   • Dessutom
   • En annan
   • Och
   • Också
   • Ytterligare
   • Vidare
   • Även

   Ord som skapar en tydlig struktur:

   • Avslutningsvis
   • Därefter
   • Först
   • Inledningsvis
   • Samtidigt
   • Sedan
   • Slutligen
   • Tidigare
   • Till dess

   Ord som förtydligar och förklarar:

   • Bland annat
   • Det visas
   • Exempelvis
   • I likhet med
   • Med andra ord
   • Nämligen
   • Särskilt
   • Till exempel

   Ord som räknar upp:

   • För det första – För det andra – För det tredje
   • Å ena sidan – Å andra sidan

   Ord som jämför:

   • Däremot
   • I motsats till
   • Liksom
   • Precis som
   • På samma sätt
   • Tvärtemot

   Ord som länkar ihop meningar:

   • Dessutom
   • Däremot
   • Därför

   Ord som visar på motsatsförhållande:

   • Fastän
   • Trots att
   • Även om

   Ord vid längre resonemang eller argumentation:

   • Dessutom
   • Däremot
   • Slutligen
   • Vidare

   Din text ska vara begriplig för vem som helst, även för den som inte har dina ämneskunskaper.

   Ta på dig läsarens glasögon och kontrollera:

   • Har du utifrån vem mottagaren är, använt lagom mängd termer?
   • Har du förklarat/definierat de viktigaste grundläggande begreppen?
   • Framgår syftet/motivet/problemet tydligt och tidigt i texten?
   • Uppnår du syftet med texten genom att besvara relevanta frågor?
   • Är dina påståenden underbyggda genom till exempel argumentation eller referenser?
   • Är resonemang och argument tydliga och följer en röd tråd?

   Läs dina texter högt och långsamt för dig själv. Då är det lättare att upptäcka språkfel, vad som behöver utvecklas, förtydligas eller tas bort.

   Skriv ut din text – då upptäcker du lättare vad du behöver förbättra än om du läser texten på en skärm.

   Gör en stavningskontroll men förlita dig inte blint på datorns rättstavningsprogram. Det kan finnas stavfel som programmet inte uppmärksammar.

   rubinstreck.png

   Studieverkstans personal

   • Birgit Persson
    Adjunkt/Studiehandledare
    Service för studenter med läsnedsättning
   • Sara Sjöström
    Studiehandledare
    Service för studenter med läsnedsättning
   • Rhonwen Bowen
    Lektor i engelska, fil.dr. /Studiehandledare

   Kontakt

   Mejla oss på studieverkstan@his.se om du har några frågor.

   Publicerad: 2021-05-25
   Senast ändrad: 2021-05-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se