Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Söktips och sökstrategier

   En viktig del av ditt arbete som student är att hitta relevanta källor för de arbeten du ska göra. För att lyckas med detta behöver du söka i olika databaser. För att dina sökningar ska bli bra finns olika sökstrategier och tips att ta hjälp av.

   Söktips

   Använd LibSearch (extern länk) för att leta reda på en bok. Skriv in ord ur titeln och/eller författare i sökrutan. Finns boken tillgänglig syns det vid Hylla var i biblioteket boken är placerad.

   Om en bok har en eller flera redaktörer eller fler än tre författare är bokens titel huvuduppslag, det vill säga det som boken ställs upp efter i hyllan. Om boken är utlånad går den att reservera genom att logga in på ditt bibliotekskonto (extern länk) eller kontakta informationsdisken.

   Är boken kurslitteratur står den i hyllan för Kurslitteratur. Kurslitteratur kan du inte låna hem utan den kan endast läsas på plats i biblioteket. Mer information om kurslitteratur.

   Finns inte boken på Högskolebiblioteket i Skövde, pröva att söka fram den i LIBRIS (extern länk) som är en gemensam bibliotekskatalog för svenska bibliotek. I de flesta fall går böcker som hittas i LIBRIS att fjärrlåna, då beställs boken och skickas till Högskolebiblioteket i Skövde. Det går också att lämna förslag på böcker för biblioteket att köpa in.

   För att läsa e-böcker, logga in med samma inloggningsuppgifter som gäller för exempelvis studentmejlen eller Canvas. 

   Sök på artikeltiteln i LibSearch (extern länk), har biblioteket en prenumeration på tidskriften kommer du åt artikeln.

   Du kan också söka fram tidskriften i bibliotekets tidskriftslista (extern länk). Sök på hela tidskriftsnamnet (inte artikeltiteln) eller ISSN och leta dig sedan vidare till rätt år, volym och nummer på tidskriftens webbplats. 

   Vissa tidskrifter finns i tryckt form i biblioteket, detta framgår i tidskriftslistan. Du kan inte låna hem tryckta tidskrifter. Det går däremot bra att kopiera artiklar från dem.

   Att söka information steg för steg

   LibSearch 

   I LibSearch på bibliotekets startsida söker du i de flesta av bibliotekets databaser samtidigt. Det kan därför vara ett bra ställe att börja söka om du är osäker på vad du letar efter. I LibSearch har materialet en sida med information om materialet, så kallad artikelpost, vilket underlättar för dig som student när du ska bedöma dess vetenskaplighet.

   Databaslistan

   Om du vet vad det är för typ av material du är ute efter, exempelvis vetenskapliga artiklar och inom ett specifikt ämne, använd bibliotekets databaslista. I databaslistan kan du filtrera fram relevanta databaser utifrån ämne och typ av material, exempelvis vetenskapliga artiklar.

   Google Scholar

   Om du väljer att använda dig av Google eller Google Scholar (extern länk) behöver du vara uppmärksam på att det ställer stora krav på dig som student att bedöma material du hittar i fråga om vetenskaplig kvalitet och typ av material. I Google Scholar hittar du många olika typer av material, allt från studentuppsatser till vetenskapliga artiklar. Du behöver därmed kunna avgöra vad som är vad.

   För att hitta bra sökord, utgå från din frågeställning eller uppgift och identifiera centrala begrepp.

   Identifiera nyckelord (film 02:14) från Malmö universitetsbibliotek (youtube.com)

   Tänk på följande:

   • Översätt dina begrepp till engelska, till exempel med NE:s ordböcker (extern länk)
   • Finns det synonymer?
   • Finns det förkortningar?
   • Finns det snävare eller mer generella begrepp?
   • Engelsk/amerikansk stavning

   Ett av de bästa sätten att få fram relevanta sökord är att testsöka med dem i olika databaser. Får du relevanta träffar i träfflistan? Undersök i så fall vilka ämnesord/descriptors dessa artiklar är taggade med. Alla databaser taggar dock inte sitt material eller samlar dessa taggar i ämnesordlistor, så kallade tesaurer.

   Synonymer och relaterade ord (film 03:14) från Malmö universitetsbibliotek (play.mau.se)

   Det finns några grundläggande sökstrategier som är bra att känna till och som fungerar i de flesta databaser.

   Trunkering

   Trunkering är en sökteknik som ökar antalet träffar och gör så att du söker på olika ändelser av ett ord genom att sätta en asterisk efter ordstammen. Vissa databaser använder andra tecken än en asterisk för trunkering, om du är osäker kan du titta i databasens hjälptexter.

   Exempel på trunkering med asterisk: learn* . Detta ger träff på till exempel learning, learner, learners och så vidare.

   Sökteknik: Få fler träffar med trunkering (film 01:12) från Örebro universitet (youtube.com)

   Frassökning

   En annan sökteknik är frassökning. Frassökning ger dig färre, men oftast mer relevanta träffar. Vid frassökning söker du och får träff på just den ordföljden och inte orden var för sig långt ifrån varandra i texten.

   Exempel på frassökning: "public health".

   Tänk på att sammansatta ord på svenska ofta särskrivs på engelska, exempelvis folkhälsa och dess engelska motsvarighet public health. Det kan därför vara bra att använda frassökning för dessa begrepp.

   Sökteknik: frassökning (film 01:09) från Örebro universitet (youtube.com)

   Söka med boolesk logik

   De booleska operatorerna är ANDOR och NOT. De är användbara när du vill kombinera olika sökord eller begrepp. I vissa svenska databaser kan operatorerna OCHELLER och INTE användas.

   AND används för att kombinera två eller flera sökord. I många databaser är AND standard, om du inte skriver in någon operator söker databasen med AND mellan sökorden. Desto fler sökord med AND emellan, desto färre träffar får du.

   Exempel på sökning med AND: child AND diabetes

   OR mellan sökord ger träffar där båda eller endast ett av orden förekommer. Söker du med OR, ökar antalet träffar. OR- operator är användbar då du söker med olika synonymer. 

   Exempel på sökning med OR: student OR pupil

   När olika kommandon kombineras är det viktigt att tänka på i vilken ordning de ska gälla. Detta kan ofta styras med hjälp av parenteser. Här är några vanliga exempel, där AND utgör den överordnade operatorn som kombinerar delsökningar där operatorn OR ingår:

   diabetes AND (children OR adolescents OR teenagers)

   NOT utesluter träffar ur sökresultatet. Du skriver då NOT före ordet du inte vill ska finnas i sökresultatet.

   Det finns undantag för hur de booleska operatorerna fungerar, exempelvis används AND NOT i Scopus istället för NOT. I databasernas hjälptexter kan du läsa mer om hur booleska operatorer används i respektive databas.

   Exempel på sökning med NOT: cats NOT dogs.

   Ett tips är att skriva de booleska operatorerna med versaler för ökad tydlighet och läsbarhet. 

   Boolesk logik – kombination av ord (film 02:09) av Örebro universitetsbibliotek (youtube.com) 

   Att använda sökord i databaser (film 03:21) av Malmö universitets bibliotek (youtube.com)

   Olika sökstrategier ger olika resultat. Om du skriver en litteraturöversikt och strävar efter att hitta allt material inom ett område så är blocksökning den mest relevanta sökstrategin. Om du däremot vill snäva in och söka mer preciserat så kan ämnesordssökning, fältsökning, kedjesökning eller citeringssökning vara en mer relevant sökstrategi.

   Fältsökning

   Ett sätt att precisera din sökning är att bara söka i vissa av artikelpostens fält, så kallad fältsökning.

   En artikelpost innehåller den samlade informationen om materialet i databasen inlagt i olika fält. Om du söker efter en viss författare kan du välja att precisera din sökning genom att bara söka i författarfältet.

   Ett vanligt sätt att öka relevansen på träffarna är att bara söka i titelfältet. Då titeln ska tala om vad artikeln handlar om, innebär det ofta att artikeln har en hög relevans om ditt sökord förekommer i densamma.

   Fältsökning (film 01:36) av Linnéuniversitetets universitetsbibliotek (youtube.com)

   Ämnesordssökning

   Ämnesordssökning är en snäv sökning med hög relevans. Du söker då med speciella ord, så kallade ämnesord, i ämnesordsfältet i artikelposten. Ämnesorden hämtar du från en speciell lista i databasen, en så kallad thesaurus.

   Ämnesord (Subject headings, descriptors) är ord som databasleverantören valt ut för att beskriva innehållet i en artikel. De som taggar artiklarna får inte fritt välja ord utan orden måste väljas från speciell lista i databasen. Det gör att man konsekvent använder samma ord för att beskriva samma sak. När du sedan gör en ämnesordssökning med ordet får du upp alla artiklar om fenomenet, eftersom samtliga artiklar blivit taggade med samma ord.

   Du kan också använda ord från thesaurus för att göra en fritextsökning, det vill säga söka i alla fält i artikelposten, exempelvis titel och abstract. Du gör då en mer omfattande sökning eftersom du söker efter ordet i fler fält, men där en del träffar kommer ha låg relevans.

   Ämnesordsökning (film 05:36) från Linnéuniversitetets universitetsbibliotek (youtube.com)

   Blocksökning

   Blocksökning är en sökmetod som är bra när du ska söka uttömmande och strukturerat. Genom att varje sökord är ett eget block kan du smidigt justera i din sökning, genom att lägga till och ta bort ord.

   Principer för blocksökning (film 07:34) Högskolan i Kristianstads bibliotek (hkrplay.hkr.se)

   Kedjesökning och citeringssökning

   Kedjesökning och citeringsökning påminner mycket om varandra i det att du utgår från en känd artikel för att hitta andra relevanta källor. Skillnaden är att i kedjesökning tittar du på artikelns referenslista, tidigare forskning, medan en citeringsökning undersöker du hur artikeln har citerats av andra studier, senare forskning.

   Citeringssökningar kan du endast göra i vissa databaser till exempel Web of Science och Scopus, under förutsättning att artikeln du utgår från finns indexerad i desamma. Det går också att göra citeringssökningar i sökmotorn Google Scholar.

   Kedjesökning och citeringssökning (film 03:26) (play.his.se)

   Blir träffarna för många behöver sökningen avgränsas genom att exempelvis fler sökord läggs till eller att sökorden görs mer specifika. Du kan också testa söktekniken frassökning. Du hittar en genomgång av denna sökteknik i avsnittet "Hur ska jag söka?". Du kan också överväga att testa exempelvis fältsökning eller ämnesordssökning. Se avsnittet "Olika sökstrategier för olika resultat".

   Skriver du in för många ord från början kan detta resultera i få träffar. Du kan då testa att ta bort något av begreppen. När det kommer till avsnittet tidigare forskning i uppsats/examensarbetet, tänk på att alla artiklar inte kan belysa alla aspekter av ditt ämne och att det är du som sammanställer dem till en helhet. Det kan därför vara värt att testa med två av dina begrepp i taget i olika kombinationer.

   Du kan också testa söktekniken trunkering för att söka på olika ändelser av ett ord. Läs mer i avsnittet "Hur ska jag söka?".

   Fundera också på om det finns mer generella övergripande termer eller synonymer du kan söka med. Du kan söka med flera synonymer samtidigt genom att använda operatorn OR. Du hittar mer om detta i avsnittet "Hur ska jag söka?".

   Du kan också testa kedjesökning och citeringssökning, om du har hittat en artikel du tycker är relevant. Du hittar mer information om det i avsnittet "Olika sökstrategier för olika resultat".

   Att hantera sökresultatet

   En väsentlig och tidskrävande del av sökningen är att gå igenom din träfflista. Ett sätt att effektivisera är att filtrera träfflistan på till exempel publiceringsår, språk och typ av material.

   Tänk alltid igenom hur du vill filtrera träfflistan och vad det får för konsekvenser. Undvik till exempel att filtrera på fulltext, då detta begränsar dig till de artiklar som finns som fulltext i databasen. Biblioteket kan mycket väl ha tillgång till artikeln via något av sina andra abonnemang.

   I många databaser finns funktioner som syftar till att hantera träfflistan. Till exempel:

   • Konto där du kan spara dina sökningar och artiklar, så att du kan komma åt dem senare.
   • Skicka e-post med artikelinformationen eller söksträng
   • Ladda ner artikeln om den finns i fulltext.

   Det väsentliga är att du skannar igenom träfflistan efter relevant material innan du går in och läser artiklarna på djupet.

   Att effektivt gå igenom en träfflista (film 03:08) (play.his.se)

   Vetenskapliga artiklar är på många sidor och det är därför bra att ha en lässtrategi för att få en överblick över artikeln. Då kan du avgöra om den är relevant innan du sätter dig och läser artikeln på djupet.

   Att effektivt läsa en vetenskaplig artikel (film 02:58) (play.his.se)

   Biblioteket – öppettider och kontakt

   Ordinarie öppettider

   Måndag–torsdag

   8–21 (passerkort krävs 8-10, 18-21)

   Fredag

   8–18 (passerkort krävs 8-10)

   Lördag

   10–16

   Söndag

   Stängt

   Ordinarie tider informationsdisk och telefon

   Måndag-fredag

   10-18

   Lördag

   10-16

   Söndag

   Stängt

   Publicerad: 2020-02-04
   Senast ändrad: 2020-06-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se