Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Söktips och sökstrategier

   Böcker och vetenskapliga artiklar hittar du när du söker i olika databaser. För att sökningen ska bli bra finns olika sökstrategier och tips att ta stöd av.

   Söka information

   • Söktips för att hitta artiklar och annat material i databaser

    databaslistan finns bibliotekets databaser samlade. I databaser hittar du exempelvis vetenskapliga artiklar. Databaserna finns listade utifrån ämne och utifrån typ. 

    Om du inte vet var du ska börja söka är LibSearch en bra utgångspunkt. LibSearch söker i de flesta av bibliotekets vetenskapliga databaser samtidigt. Eftersom databaser ser lite olika ut kan du dock inte göra lika avancerade sökningar i LibSearch som i ämnesdatabaserna.

    Det finns även ämnesövergripande databaser, som täcker flera ämnesområden och som också är bra utgångspunkter när du vill bekanta dig med ett ämne. Exempel på ämnesövergripande databaser är Web of Science och Scopus.

    I många av databaserna finns en koppling till de tidskrifter biblioteket prenumererar på, om det inte finns fulltext direkt i databasen. Klicka på Find@HS - Check for full text för att komma vidare. Var försiktig med att använda begränsningar av typen "Linked Full Text" när du söker i databaser. Du begränsar då antalet träffar till referenser i databasen med direktlänkad fulltext, vilket är färre än vad som finns via bibliotekets prenumerationer och fria källor.

    En del rapporter och liknande material finns fritt tillgängliga på internet, testa att googla på titeln.

   • Hitta bra sökord

    Utgå från din frågeställning eller uppgift och identifiera de centrala delarna i frågan. Ta reda på vilka termer och begrepp som används inom ditt ämnesområde, exempelvis med hjälp av din kurslitteratur. I de flesta databaser behöver du söka på engelska.

    Fundera över synonymer till sökorden. Oftast kan något uttryckas på olika sätt och för att få fler träffar och täcka in ämnesområdet behöver alternativa sökord identifieras. Blir träffarna för många behöver sökningen avgränsas genom att exempelvis fler sökord läggs till eller att sökorden görs mer specifika. Skriver du in för många ord från början kan detta resultera i få träffar.

    Flera databaser som exempelvis PubMed, CINAHL och PsycINFO har egna kontrollerade ämnesordslistor, så kallade tesaurer. En tesaurus är en ordlista som består av en ämnesvis ordnad kontrollerad vokabulär, till skillnad från en alfabetiskt ordnad ordlista. I tesauren åskådliggörs ordens inbördes relationer, till exempel bredare och snävare innebörd, synonymer och föredragna termer.

    Artiklar med liknande innehåll tilldelas samma ämnesord. PubMeds  ämnesordslista heter MeSH, Medical Subject Headings och ämnesordslistan i CINAHL heter CINAHL Subject Headings. För att översätta mellan svenska och engelska ämnesord inom medicin och omvårdnad kan Svensk MeSH användas. Du kan läsa mer i databasernas hjälptexter om sökning med ämnesord.  

    Har du hittat en bra artikel eller bok, titta efter vilka ämnesord/nyckelord som finns angivna, på så sätt kan du få tips om fler sökord att använda dig av.

    Tänk på att kontrollera stavningsformen av ord, till exempel alternativ stavning på engelska såsom colour och color.

   • Booleska operatorer

    Booleska operatorer är AND, OR och NOT. De är användbara när du vill kombinera olika sökord eller begrepp. I vissa svenska databaser kan operatorerna OCH, ELLER och INTE användas.

    AND används för att kombinera två eller flera sökord. I många databaser sker sökningen med AND automatiskt. Exempel på sökning med AND: child AND diabetes

    OR mellan sökord ger träffar där båda eller endast ett av orden förekommer. Denna operator är användbar då du söker med olika synonymer som till exempel: student OR pupil. När du gör en sökning med OR är det viktigt att du sätter sökorden och OR inom parantes, (student OR pupil). Detta för att tydliggöra vilka av sökorden som ska sökas på i kombination med operatorn OR.

    NOT utesluter träffar ur sökresultatet. Du skriver då NOT före ordet du inte vill ska finnas i sökresultatet, till exempel: cats NOT dogs.

    Det finns undantag för hur de booleska operatorerna fungerar, exempelvis används AND NOT i Scopus istället för NOT. I databasernas hjälptexter kan du läsa mer om hur booleska operatorer används i respektive databas.

    Du kan kombinera flera operatorer och söktekniker i samma söksträng:

    (school OR “high school”) AND (learn* OR teach*)

    Skriv gärna de booleska operatorerna med versaler för ökad tydlighet och läsbarhet.

   • Trunkering

    Trunkering är ett sätt att få med olika ändelser av sökord. Genom att sätta en asterisk efter ordstammen, exempelvis learn*, får du träff på alla dokument där ord som börjar på learn ingår, som learninglearnerlearners o.s.v. Ibland kan trunkeringstecknet vara ett annat än en asterisk. Läs vad som gäller i databasernas hjälptexter.

   • Frassökning

    Frassökning är användbart när du vill söka på ord som ska stå ihop. Använd citationstecken för att frassöka, exempelvis ”public health”. Vid frassökning får du träff på just den ordföljden och inte orden var för sig långt ifrån varandra i texten. Tänk på att sammansatta ord på svenska ofta särskrivs på engelska, exempelvis folkhälsa och dess engelska motsvarighet public health.

   • Söka upp en särskild artikel

    Sök på artikeltiteln i LibSearch, har biblioteket en prenumeration på tidskriften kommer du åt artikeln.

    Du kan också söka fram tidskriften via bibliotekets i bibliotekets tidskriftslista (extern länk). Sök på hela tidskriftsnamnet (inte artikeltiteln) eller ISSN och leta dig sedan vidare till rätt år, volym och nummer på tidskriftens webbplats. 

    Vissa tidskrifter finns i tryckt form i biblioteket, detta framgår i tidskriftslistan. Artiklar ur tryckta tidskrifter går bra att kopiera, tidskrifter kan du inte låna hem.

   • Söka upp en särskild bok

    Använd LibSearch för att leta reda på en bok. Skriv in ord ur titeln och/eller författare i sökrutan. Finns boken tillgänglig syns det vid Hylla var i biblioteket boken är placerad. Om en bok har en eller flera redaktörer eller fler än tre författare så är bokens titel huvuduppslag, det vill säga det som boken ställs upp efter i hyllan. Om boken är utlånad går den att reservera genom att logga in på ditt bibliotekskonto (extern länk) eller kontakta informationsdisken.

    Är boken kurslitteratur står det markerat som Kurslitteraturhyllan vid Hylla. Kurslitteratur kan du inte låna hem utan får läsa i biblioteket. Mer information om kurslitteratur.

    Finns inte boken på Högskolebiblioteket i Skövde, pröva att söka fram den i LIBRIS som är en gemensam bibliotekskatalog för svenska bibliotek. I de flesta fall går böcker som hittas i LIBRIS att fjärrlåna, boken beställs då och skickas till Högskolebiblioteket i Skövde. Det går också att lämna ett inköpsförslag med förslag på böcker för biblioteket att köpa in.

    För att läsa e-böcker, logga in med samma inloggningsuppgifter som gäller för exempelvis studentmejlen eller Canvas. 

   Biblioteket – öppettider och kontakt

   Måndag–torsdag
   08–21
   (Passerkort)
   08–10, 18–21
   Fredag
   08–18
   (Passerkort)
   08–10
   Lördag
   10–16
   Publicerad: 2020-02-04
   Senast ändrad: 2020-06-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se