Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Databaser - Högskolan i Skövde

   Typ av databas
   Ämnen
   Innehåll

   Sökresultat

   Antal träffar: 81
   Inloggning krävs
   Biovetenskap Data- och kognitionsvetenskap Böcker och bokkapitel Ingenjörsvetenskap Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Ämnesövergripande databas med artiklar och annat material. Det mesta av innehållet finns tillgängligt direkt i fulltext.

   Inloggning krävs
   Data- och kognitionsvetenskap Ingenjörsvetenskap Kognitiv neurovetenskap Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Tidskrifter, konferenspublikationer och nyhetsbrev inom datavetenskap publicerade av ACM (Association for Computing Machinery), tillgängliga i fulltext. ACM Digital Library innehåller även The ACM Guide to Computing Literature med referenser till datavetenskapligt material från andra utgivare.  E-böcker hos ACM ingår inte i Högskolans prenumeration.

   Hälso- och vårdvetenskap Avhandlingar Böcker och bokkapitel Ingenjörsvetenskap Psykologi, socialpsykologi, sociologi Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Böcker, kapitel, artiklar, rapporter, konferenspublikationer, uppsatser, avhandlingar inom arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad och angränsande ämnesområden. Referenser med viss fulltext.

   Inloggning krävs
   Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar och annat material från svenska dagstidningar, tidningar och tidskrifter. Ämnesövergripande referensdatabas med viss fulltext.

   Inloggning krävs
   Ämnesövergripande Ordböcker och termlistor Uppslagsverk

   Allmänt uppslagsverk, innehåller även Merriam-Websters Collegiate lexikon och thesaurus.

   Inloggning krävs
   Ämnesövergripande Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   BrowZine är en tjänst för att läsa vetenskapliga tidskrifter. Du kan skapa din egen bokhylla med favorittidskrifter, ha koll på när nya nummer kommer, spara artiklar med mera.

   Om inget bibliotek är valt behöver du leta upp University of Skövde i listan över tillgängliga bibliotek. Vill du kunna spara tidskrifter i din egen bokhylla behöver du skapa ett konto specifikt för BrowZine. Kontot kan du sedan använda på olika enheter, exempelvis både dator och mobiltelefon.

   Inloggning krävs
   Ekonomi Böcker och bokkapitel Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar, branschtidskrifter, tidningsmaterial, landrapporter med mera inom ekonomi och närliggande ämnesområden som marknadsföring, finansiell ekonomi, logistik, management, organisationslära, redovisning med mera. Det mesta av innehållet finns tillgängligt direkt i fulltext.

   Inloggning krävs
   Hälso- och vårdvetenskap Avhandlingar Böcker och bokkapitel Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar, avhandlingar med mera inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till mycket fulltext genom bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   Data- och kognitionsvetenskap Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Söktjänst för publikationer inom data- och informationsvetenskap. Referenser och viss fulltext.

   Biomedicin Hälso- och vårdvetenskap

   Register över pågående kliniska studier världen över.

   Biomedicin Biovetenskap Hälso- och vårdvetenskap

   Systematiska översikter, kliniska prövningar, litteraturöversikter, HTA-utvärderingar, ekonomiska utvärderingar och metodstudier inom medicin och hälsa. Endast sammanfattningar tillgängliga i fulltext.

   Avhandlingar

   En portal till avhandlingar från europeiska universitet tillgängliga som open access.

   Data- och kognitionsvetenskap Böcker och bokkapitel Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Referensdatabas med artiklar, konferenspublikationer, böcker med mera inom datavetenskap.

   Ämnesövergripande Citeringsdatabaser Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Referens- och citeringsdatabas med artiklar, böcker och bokkapitel, preprints och konferenspublikationer.

   Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Förteckning över fritt tillgängliga e-tidskrifter. Sökbar på tidskrifts- och artikelnivå, artiklarna är tillgängliga i fulltext. Ämnesövergripande.

   Avhandlingar Böcker och bokkapitel Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter Uppsatser

   Studentuppsatser och forskningspublikationer som skrivits av studenter och forskare vid Högskolan i Skövde. Ämnesövergripande med en del fulltext.

   Böcker och bokkapitel

   E-böcker i fulltext. Ämnesövergripande.

   Inloggning krävs
   Ekonomi Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Tidskrifter i fulltext inom exempelvis ekonomi, management, ingenjörsvetenskap, hälsa, utbildning.

   Avhandlingar Böcker och bokkapitel Kognitiv neurovetenskap Pedagogik Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar, rapporter, avhandlingar mer mera inom utbildning och pedagogik. Den fritt tillgängliga versionen av ERIC från Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.

   Inloggning krävs
   Avhandlingar Böcker och bokkapitel Kognitiv neurovetenskap Pedagogik Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar, rapporter, avhandlingar med mera inom utbildning och pedagogik. Viss fulltext och vidarelänkning till Högskolans fulltextprenumerationer. ERIC finns också fritt tillgänglig via Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.

   Patent

   Patentinformation från hela världen.

   Juridik och lagar

   EU-rätt. Lagstiftning, fördrag, internationella avtal, rättspraxis, förberedande rättsakter med mera. Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den viktigaste källan till innehållet i EUR-Lex.

   Bioinformatik Biomedicin Biovetenskap Hälso- och vårdvetenskap Patent Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Europe PMC söker samtidigt i PubMed och PubMed Central samt bland ytterligare material såsom riktlinjer från National Health Service (NHS) och patent. Biomedicin, medicin, en del hälsa- och omvårdnad. Referenser.

   Inloggning krävs
   Ekonomi Juridik och lagar

   FAR Online är en tjänst inom ekonomi som innehåller material om redovisning, revision, skatter, finans, regelverk, lagtexter, affärsrätt med mera. I FAR Online ingår även vissa tidskrifter, exempelvis Balans.

   Hälso- och vårdvetenskap

   FASS innehåller information om samtliga läkemedel i Sverige.

   Film, TV, radio

   Kortfilm, dokumentärfilm, journalfilm, informations- och beställningsfilm från myndigheter och företag, valfilmer och reklamfilm. Innehållet i databasen kommer från Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet och från avdelningen Audiovisuella Medier vid Kungliga Biblioteket.

   Inloggning krävs
   Data- och kognitionsvetenskap Film, TV, radio

   Inloggning krävs både på och utanför Högskolans nätverk.

   I GDC Vault, klicka på länken Members only och därefter på den gula knappen Skövde Login. När du sedan klickar på Members only igen blir du insläppt. Du kan även direkt klicka på Skövde Login, oavsett hur du gör ska du komma åt Members only efter autentiseringen.

    

   gdcvault.JPG

   GDC Vault utgör en samling föreläsningar och presentationer från Game Developers Conference, konferenserna har nu hållits i mer än tjugo år.

    

   Inloggning krävs
   Kartor

   För att komma åt databasen:
   Skriv Skövde i inmatningsfältet och välj "University of Skövde"
   Logga därefter in med dina vanliga HS-uppgifter.

   Lantmäteriets digitala tjänst för kartor. Geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

   Nå Geodata Extraction Tool, GET hemifrån

   Forskningsdata

   Sökmotor för forskningsdata från hela världen.

   Avhandlingar Böcker och bokkapitel Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter Uppsatser

   Genom en inställning i webbläsaren kan du lättare få tillgång till fulltext när du söker i Google Scholar. Läs mer om hur du gör på sidan Google Scholar och fulltext.

   Söktjänst från Google med inriktning på vetenskapligt material. Ämnesövergripande.

   Bioinformatik Biomedicin Biovetenskap Hälso- och vårdvetenskap

   Via GQuery går det att söka samtidigt i flera av NCBIs, National Center for Biotechnology Information, databaser. Biomedicin, medicin, en del hälsa- och omvårdnad. Referenser.

   Data- och kognitionsvetenskap Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Referenser och länkar till dokument inom området människa-dator-interaktion.

   Inloggning krävs
   Biomedicin Hälso- och vårdvetenskap Kognitiv neurovetenskap

   Databasen är dessvärre tills vidare bara tillgänglig på campus, via VPN och via VMware.

   Sökbar atlas med anatomiska bilder som bland annat innehåller animationer och modeller över kroppens organ, magnetkamerabilder, 3D-modeller över muskler och ben, uttal och detaljerade definitioner med latinska termer och information om vanliga sjukdomar för varje organsystem.

   Inloggning krävs
   Data- och kognitionsvetenskap Ingenjörsvetenskap Konferensbidrag och proceedings Standarder Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Tidskrifter, artiklar, konferenspublikationer och standarder i fulltext inom elektroteknik, elektronik, teknik, datavetenskap, informationsteknologi. E-böcker ingår inte i Högskolans prenumeration.

   Inloggning krävs
   Citeringsdatabaser Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   I JCR hittar du impact factors och rankningar med mera för tidskrifter.

   Inloggning krävs
   Juridik och lagar

   Databas inom juridik med författningar, praxis, förarbeten, rättsfall, myndighetsföreskrifter, nyheter och Karnov lagkommentarer. JUNO innehåller även EU-rätt och EU-initiativ.

   Exempelvis e-böcker, tidskrifter och Norstedts Juridik lagkommentarer ingår inte i Högskolans avtal.

   JUNO ersätter InfoTorg Juridik.

   Juridik och lagar

   Domstolsverkets webbplats lagrummet innehåller rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar, statliga myndigheter samt viss internationell information.

   Data- och kognitionsvetenskap Konferensbidrag och proceedings

   Bokserie från Springer med konferenspublikationer, workshops och monografier inom datavetenskap och informationsteknologi. Fulltext.

   Avhandlingar Böcker och bokkapitel Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Gemensam katalog för svenska bibliotek. Sök böcker, tidskrifter, artiklar, kapitel, rapporter, avhandlingar med mera. Det finns ett flertal deldatabaser i Libris, där vi valt att presentera Arbline i vår databaslista, men du hittar hela listan här: https://libris.kb.se/deldatabas.jsp

   Ämnesövergripande Avhandlingar Böcker och bokkapitel Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter Uppsatser

   LibSearch är bibliotekets så kallade discoverysystem. Här kan du söka efter artiklar publicerade i många av de databaser som ingår i den här listan. Även bibliotekets tryckta böcker är indexerade i LibSearch. Det som inte är sökbart är exempelvis många av gratisdatabaserna i listan, svenska databaser ingår inte heller.

   Inloggning krävs
   Ingenjörsvetenskap

   Materialdatabas med information om polymerer, glas, keramiska material, kolbaserade material, cementbaserade material samt metaller och naturmaterial. Innehåller bilder, detaljerade materialbeskrivningar, egenskapsbeskrivningar, användningsområden för material samt tillverkarens eller distributörens kontaktinformation.

   Material ConneXion har ett materialbibliotek i Skövde. Mer information om Material ConneXion Skövde.

   Inloggning krävs
   Matematik och fysik Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar, böcker, konferenspublikationer, avhandlingar och reviews inom ämnet matematik. Referenser och mycket fulltext.

   Ingenjörsvetenskap

   Materialdatabas med information om många olika materialtyper såsom polymerer, metall, trä, fiber, keramik, sten med flera.

   Biomedicin Biovetenskap Hälso- och vårdvetenskap Ordböcker och termlistor

   MeSH-databasen finns översatt till svenska. Sök i Svensk MeSH.

   MeSH är en kontrollerad ämnesordslista som främst används i databasen PubMed. MeSH-termer kan användas för att hitta artiklar inom samma ämne även om författare uttryckt sig på olika sätt. 

   Inloggning krävs
   Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, landsortspress, tidskrifter och fackpress. Databasen innehåller även radio- och tv-material, norska tidningar och nordiska och internationella webbtidningskällor. 
   Ämnesövergripande. 

   Inloggning krävs
   Bioinformatik Biomedicin Biovetenskap Hälso- och vårdvetenskap Kognitiv neurovetenskap Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. MEDLINE ingår som en del i PubMed (extern länk). PubMed innehåller ytterligare material som inte finns i MEDLINE, exempelvis artiklar som har status Epub ahead of print. MEDLINE har, förutom länkar till bibliotekets prenumerationer, extra sökfunktioner jämfört med PubMed.

   Läs mer om skillnaderna mellan PubMed och MEDLINE (extern länk).

   Inloggning krävs
   Bioinformatik Biomedicin Biovetenskap Kognitiv neurovetenskap Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. MEDLINE ingår som en del i PubMed (extern länk). PubMed innehåller ytterligare material som inte finns i MEDLINE, exempelvis artiklar som har status Epub ahead of print. MEDLINE har, förutom länkar till bibliotekets prenumerationer, extra sökfunktioner jämfört med PubMed.

   Läs mer om skillnaderna mellan PubMed och MEDLINE (extern länk).

   Inloggning krävs
   Film, TV, radio Uppslagsverk

   Allmänt uppslagsverk. I Nationalencyklopedin finns även en svensk ordbok, ordböcker från Lexin, UR-program, Världens länder och Världens religioner.

   Inloggning krävs
   Ordböcker och termlistor

   Språklexikon på vanligt förekommande språk, exempelvis svenska, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, ryska och flera utomeuropeiska språk.

   Avhandlingar Böcker och bokkapitel Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   I OAIster går det att söka open access-material från flera olika källor samlat på ett ställe.

   Inloggning krävs
   Data- och kognitionsvetenskap Böcker och bokkapitel

   Inloggning krävs både på och utanför Högskolans nätverk.

   O'Reilly for Higher Education utgörs av e-böcker främst inom dataområdet såsom exempelvis mjukvaruutveckling, systemadministration och webb- och mobilteknik. På plattformen finns även video, tutorials med mera.

   Ordböcker och termlistor

   Lexikon över det engelska språket med information om bland annat ordens betydelse, historia och uttal.

   Avhandlingar

   ProQuest Dissertations & Theses Open. Avhandlingar och uppsatser utgivna open access. Ämnesövergripande, fulltext.

   Data- och kognitionsvetenskap Böcker och bokkapitel Matematik och fysik Psykologi, socialpsykologi, sociologi Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Referensdatabas med artiklar och böcker inom främst humaniora och samhällsvetenskap.

   Inloggning krävs
   Hälso- och vårdvetenskap Kognitiv neurovetenskap Psykologi, socialpsykologi, sociologi Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar i fulltext inom psykologi och angränsande ämnesområden. Innehållet i PsycARTICLES är även sökbart i PsycINFO, PsycINFO är mer omfattande än PsycARTICLES. 

   Inloggning krävs
   Hälso- och vårdvetenskap Avhandlingar Böcker och bokkapitel Kognitiv neurovetenskap Psykologi, socialpsykologi, sociologi Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Referenser till artiklar, böcker, kapitel, avhandlingar med mera inom psykologi samt psykologiska aspekter av angränsande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext direkt i databasen och ytterligare fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. Innehållet i PsycARTICLES ingår i PsycINFO.

   Bioinformatik Biomedicin Biovetenskap Hälso- och vårdvetenskap Kognitiv neurovetenskap Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Installera webbläsartillägget LibKey Nomad för att lättare komma åt fulltext när du söker i PubMed. Läs mer om hur du gör på sidan LibKey Nomad.

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Referensdatabas med länkning till viss fulltext. PubMed är den fria versionen av MEDLINE från the National Institutes of Health och innehåller förutom MEDLINE ytterligare material, exempelvis artiklar som är Epub ahead of print.

   MEDLINE-delen av PubMed är även tillgänglig separat genom MEDLINE (EBSCO) och MEDLINE (Ovid). Sökning i MEDLINE ger fler fulltextlänkar och särskilda sökfunktioner.

   Mer information om skillnaderna mellan PubMed och MEDLINE (extern länk).

   Forskningsdata

   re3data.org, Registry of Research Data Repositories, är ett register som förtecknar internationella arkiv som innehåller forskningsdata. Bland arkiven som ingår finns bland andra BioLINCC och Dryad Digital Repository.

   Inloggning krävs

   För åtkomst till databasen: Välj University of Skövde i listan vid 'Log in with your university account' och logga sedan in med dina vanliga inloggningsuppgifter.

   I Research Professional kan du söka efter utlysningar från många olika forskningsfinansiärer.

   Inloggning krävs
   Ekonomi

   I databasen: ändra från Research till Business i huvudmenyn till vänster för att söka i Retriever Business.

   image097er.png

   Databasen innehåller företags- och affärsinformation med bland annat uppgifter om företag, bokslut, nyckeltal, styrelseinformation, årsredovisningar och koncerninformation. 

   Retriever Business ersätter InfoTorg Företag.

   Juridik och lagar

   Riksdagens officiella dokument och lagar.

   Inloggning krävs
   Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Tidskrifter i fulltext inom hälsovetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, ingenjörsvetenskap, biomedicin.

   SBU
   Hälso- och vårdvetenskap

   Rapporter och utvärderingar från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Innehåller även regionala HTA-rapporter. Delvis fulltext.

   Inloggning krävs
   Ingenjörsvetenskap Tidskriftsartiklar och tidskrifter Engineering science

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden från förlaget Elsevier.

   Citeringsdatabaser Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Tjänst för att utifrån data från Scopus analysera tidskrifters genomslag.

   Inloggning krävs
   Ämnesövergripande Citeringsdatabaser Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Referens- och citeringsdatabas med artiklar, konferenspublikationer, bokkapitel, patent med mera. Ämnesövergripande, omfattar bland annat teknik, datavetenskap, ekonomi, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   Inloggning krävs
   Ingenjörsvetenskap Standarder

   I SIS abonnemang hittar du information om standarder, till exempel ISO och SS-EN. De standarder som Högskolan har tillgång till finns tillgängliga i fulltext. Tjänsten kallades tidigare för E-nav eller Enav.

   Ämnesövergripande Forskningsdata

   I SND:s nationella forskningsdatakatalog kan du söka efter forskningsdata från olika ämnesområden.

   Inloggning krävs
   Data- och kognitionsvetenskap Böcker och bokkapitel Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Tidskrifter, e-böcker och bokkapitel i fulltext främst inom datavetenskap och angränsande ämnen. I SpringerLink ingår Lecture Notes in Computer Science.

   Statistik

   Officiell statistik från Statistiska centralbyrån och flera andra myndigheter. Ämnesövergripande. 

   Hälso- och vårdvetenskap Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Referensdatabas med viss fulltext. Databasen uppdateras inte efter årsskiftet 2019/2020.

   Ingenjörsvetenskap Patent

   Sök svenska patent, offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige, EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen), beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum) och tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent.

   Ordböcker och termlistor

   Svenska Akademiens ordböcker på svenska.se innehåller:

   • Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) – Ordbok med nutida svenska ord med information om stavning, böjningar och ibland uttal och betydelse.
   • Svenska Akademiens ordbok (SAOB) – Historisk ordbok som beskriver det svenska skriftspråket från 1520-talet fram till idag.
   • Svensk ordbok (SO) – Svensk ordbok beskriver ord­förrådet i modern svenska, vad ord betyder, hur de används samt viss information om dess historia. I Svensk ordbok går det också att höra hur uppslags­orden uttalas.
   Ämnesövergripande Forskningsdata

   I Sveriges dataportal går det att söka bland data som tillhandahålls av offentliga och privata organisationer.

   Avhandlingar Böcker och bokkapitel Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Forskningspublikationer från svenska lärosäten och organisationer. Ämnesövergripande med en del fulltext.

   Inloggning krävs
   Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden.

   Inloggning krävs
   Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Databas med information om tidskrifter och tidningar. Uppgifter om peer review, ämnesinriktning, utgivare, indexering med mera.

   Uppsatser

   Uppsatser och examensarbeten från svenska universitet och högskolor. Ämnesövergripande. Fulltext.

   Inloggning krävs
   Film, TV, radio

   Klicka på valfri film för att logga in.
   Skriv Skövde i inmatningsfältet och välj "University of Skövde"
   Logga därefter in med dina vanliga HS-uppgifter.

   TV- och radioprogram från Utbildningsradion (UR). 

   Inloggning krävs
   Ämnesövergripande Citeringsdatabaser Konferensbidrag och proceedings Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Referens- och citeringsdatabas med artiklar, konferenspublikationer med mera. Ämnesövergripande. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   Inloggning krävs
   Tidskriftsartiklar och tidskrifter

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden.

   Publicerad: 2020-01-17
   Senast ändrad: 2020-06-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se