Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Lånekort och låneregler

   Biblioteket vänder sig till studenter och personal vid Högskolan i Skövde, men även allmänheten har tillgång till det fysiska biblioteket och kan låna böcker. Du kan skaffa lånekort i informationsdisken.

   Lånekort

   För att kunna låna böcker, beställa fjärrlån och artikelkopior behöver du registrera dig som låntagare. Åldersgränsen är 16 år.

   Du kan förbereda registreringen genom att fylla i formuläret Ny låntagare (extern länk). Lånekortet hämtar du sedan ut i informationsdisken mot uppvisande av fotolegitimation.

   Är du distansstudent och vill ha lånekortet hemskickat, använd istället den lånekortsansökan som finns på sidan för distansstudenter.

   Har du lånekort vid något av biblioteken i Bibliotek Mellansjö kan du registrera och använda det som lånekort vid Högskolebiblioteket i Skövde. Ta med kortet och giltig fotolegitimation för registrering.

   Böcker som är kurslitteratur lånas inte ut. Detta gäller såväl för studenter som anställda.

   När du skaffar lånekort hos Högskolebiblioteket i Skövde förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler. Du är skyldig att hålla dig uppdaterad om förändrade lånevillkor.

   Högskolebibliotekets låneregler

   • Låneregler

    Utdrag från DNR 2018/674, Regler vid Högskolebiblioteket.

    1 Inledning

    Högskolan i Skövdes (Högskolan) bibliotek är ett offentligt bibliotek och är öppet för alla (Bibliotekslag SFS 2013:801)

    Högskolebibliotekets samlingar och tjänster är anpassade till Högskolan i Skövdes verksamhet och ämnesområden.

    Reglerna är framtagna för att erbjuda en så god service som möjligt. Alla användare, med eller utan lånekort och oberoende av om de är besökare på det fysiska biblioteket eller användare av digitala tjänster på distans, är skyldiga att följa dessa regler.

    "Material" avser böcker, tidskrifter, cd-rom, med flera typer av material som tillhandahålls i biblioteket.

    Högskolebibliotekets öppettider finns på bibliotekets webbplats och anslås i biblioteket.

    2 Låneregler

    2.1

    Genom att registrera dig som låntagare förbinder du dig att följa lånereglerna.

    2.2

    Den som har fyllt 16 år kan ansöka om lånekort mot uppvisande av något av följande:

    • giltig svensk identitetshandling
    • giltigt utländskt pass
    • giltig dokumentation från Migrationsverket eller motsvarande

    Namn, personnummer, kön, adress, e-postadress och telefonnummer registreras i bibliotekets låntagarregister.

    Högskolebiblioteket behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Lånekortet är en värdehandling. Om kortet tappats eller stulits ansvarar låntagaren för att meddela biblioteket så att kortet kan spärras.

    2.3

    Låntagaren ansvarar för att de personliga uppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) som biblioteket har registrerat är uppdaterade och korrekta.

    2.4

    Låntagare är skyldiga att respektera lånetiden. Lånetider varierar för olika typer av material. Visst material lånas inte ut. Aktuella uppgifter om lånetider och referenslitteratur finns på Högskolebibliotekets webbplats.

    Låntagaren är personligen ansvarig för sina lån fram tills dess att de är återlämnade och avregistrerade.

    2.5

    Låntagaren ansvarar för att återlämna eller låna om material i tid. Detta gäller även vid förhinder såsom resor eller sjukdom. Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser och krav på försenat material men gör det som en service.

    Om materialet inte återlämnas trots påminnelser skickas faktura med uppgift om materialets kostnad samt administrativ avgift. Låntagaren blir också avstängd från vidare lån, omlån och reservationer till dess materialet är återlämnat, ersättningsexemplar lämnats in och/eller skulden är betald. Om återlämning av materialet sker alternativt ersättningsexemplar lämnats in efter det att faktura skickats är låntagaren skyldig att betala på fakturan angiven administrativ avgift.

    2.6

    Högskolebibliotekets material ska behandlas varsamt. Det är inte tillåtet att göra anteckningar eller understrykningar i bibliotekets material. För skadat eller förkommet material gäller ersättningsskyldighet enligt 1.5.

    2.7

    Högskolebiblioteket lånar in material från andra bibliotek (fjärrlån) för studier och forskning till Högskolans personal, studenter och studenter från andra lärosäten. Kurslitteratur fjärrlånas dock inte. För material från andra bibliotek kan en avgift i vissa fall tillkomma. Långivande biblioteks lånetider gäller för dessa lån. Borttappat eller förstört fjärrlån ersätts enligt långivande biblioteks regler.

    2.8

    Reserverat material eller fjärrlån får hämtas av ombud mot uppvisande av beställarens lånekort och/eller beställarens legitimation. Ombudet ska också kunna legitimera sig själv.

    2.9

    Låneregler och lånevillkor kan komma att ändras. Du som låntagare ska hålla dig informerad om förändringar och följa regler som har tillkommit efter att ditt lånekort har utfärdats.

    3 Användning av elektroniska resurser

    Högskolebiblioteket tillhandahåller elektroniska resurser, främst databaser, e-tidskrifter och e-böcker, som är avsedda för studier och forskning. Användning i kommersiellt syfte, på sätt som kränker upphovsrätten (1960:729) eller leverantörs licensvillkor får inte ske. E-resurserna kan användas på plats i biblioteket av alla. Studenter och anställda kan även nå de flesta e-resurserna utanför Högskolans nätverk via inloggning med användar-id.

   Lånetid

   Lånetiden är normalt 28 dagar. Vissa undantag finns:

   • Böcker i reservationskö: 14 dagar
   • Skönlitteratur som är kurslitteratur: 7 dagar
   • Kurslitteratur: kan inte lånas hem
   • Tidskrifter: kan inte lånas hem
   • Uppslagsböcker och annan referenslitteratur: kan inte lånas hem

   Förlänga lån

   Om inte någon annan står i kö går lånetiden att förlänga. Förläng lån genom att logga in på ditt bibliotekskonto (extern länk). Har du ingen pinkod sedan tidigare kan du skaffa en i bibliotekets informationsdisk eller via Mig och mitt. Det går också att logga in på utlåningsautomaten i biblioteket och förlänga lånen där. Du kan också kontakta bibliotekets informationsdisk.

   Skadade eller borttappade böcker

   För skadade eller borttappade lån blir du ersättningsskyldig. Verket skall ersättas med återanskaffningskostnad plus en administrativ kostnad på 200 kronor.

   Biblioteket – öppettider och kontakt

   Öppettider höstterminen

   Måndag–torsdag
   08–21
   (Passerkort)
   08–10, 18–21
   Fredag
   08–18
   (Passerkort)
   08–10
   Lördag
   10–16
   Publicerad: 2020-01-23
   Senast ändrad: 2020-06-24
   Sidansvarig: webmaster@his.se