Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Olika typer av publikationer

   Det finns olika typer av publikationer och dokument med olika syften och användningsområden. Det är bra att känna till vad som utmärker olika publikationstyper och hur det går att ta reda på om en källa är vetenskaplig eller inte.

   Vetenskapliga publikationer

   Nedan listas några gemensamma nämnare för vetenskapliga publikationer:

   • Producerade av forskare inom ett ämnesområde.
   • Kommunicerar vetenskapliga resultat från en studie.
   • Är ofta granskade av andra inom ämnesområdet (peer review).
   • Är publicerade i vetenskapliga kanaler, ofta tidskrifter, utgivna av förlag verksamma i branschen för vetenskaplig publicering (ofta, men inte alltid).
   • Har ofta en viss struktur på innehållet, IMRaD.

   På sidan om att granska och värdera publikationer får du tips som hjälper dig att vara källkritisk och bedöma det material du läser.

   Överlag är vetenskapliga artiklar den dominerande vetenskapliga publikationstypen, även om det finns skillnader mellan olika ämnen.

   Film: Vetenskaplig artikel (04:35), publicerad av Örebro universitetsbibliotek

   På sidan om att granska och värdera material kan du läsa mer om hur du bedömer artiklar.

   Det finns olika typer av vetenskapliga artiklar, nedan presenteras några av de vanligaste.

   Originalartiklar

   Originalartiklar (original articles, research articles, empirical articles, research papers) är empiriska studier och redovisar resultatet av ny forskning för första gången.

   Översiktsartiklar

   Översiktsartiklar (review articles) redovisar inte resultatet av en egen studie. En översiktsartikel beskriver, analyserar, summerar och utvärderar publicerad forskning inom ett avgränsat ämnesområde. Det finns olika typer av översiktsartiklar med varierande grad av systematisk sökning, till exempel literature review, systematic review, scoping review, meta synthesis eller meta analysis. En systematisk litteraturöversikt (systematic review) är en heltäckande översikt som baseras på ett noggrant formulerat protokoll.

   Teoretiska artiklar

   Teoretiska artiklar (theoretical articles) diskuterar och utvecklar ett ämnes teorier. Dessa är dock inte lika vanligt förekommande som originalartiklar och översiktsartiklar.

   Versioner av artiklar

   Det förekommer olika versioner av artiklar som ett resultat av att de kan tillgängliggöras online under olika tidpunkter i publiceringsprocessen. Det finns flera olika beteckningar beroende på var i processen en artikel befinner sig och ibland kan olika tidskrifter använda olika namn på samma typ av material.

   Preprint

   Preprint är artiklar som ännu inte genomgått peer review (granskning av ämnesexperter). En annan benämning är author original manuscript.

   Postprint

   Postprint är artiklar som genomgått peer review, men som inte alltid har fått sin grafiska formgivning. Ibland kan de ha beteckningar som author manuscript, accepted article eller accelerated article preview.

   Published ahead of print

   Published ahead of print är artiklar som genomgått peer review, fått sin grafiska formgivning och är publicerade på webben men där det ännu inte bestämts vilket nummer av tidskriften artikeln ska publiceras i. De kallas även till exempel earlycite article, article in progress, article in press, online ahead of print, early view och online first.

   Det finns olika typer av konferensbidrag (conference proceedings) som till exempel papers, abstracts och posters. Gemensamt är att de är presenterade vid en konferens. Många gånger publiceras till exempel de papers som presenterats på konferensen i en samlad publikation, ett så kallat proceeding. Alla konferenser har inte ett granskningsförfarande (peer review), något som påverkar konferensbidragens vetenskapliga kvalitet.

   Konferenspublikationer kan också ha olika tyngd inom olika ämnen. I ämnen där publiceringstakten är hög, till exempel datavetenskap, är konferenspublikationer ett av de viktigaste sätten att nå ut med forskning.

   Film: Konferenspublikation (01:28), producerad av Linnéuniversitetets universitetsbibliotek

   En avhandling är ett vetenskapligt arbete som skrivs inom en forskarutbildning. Det finns två typer av avhandlingar, doktorsavhandling och licentiatavhandling. Ofta presenteras en avhandling i bokform.

   Film: Avhandlingar (01:46), producerad av Linnéuniversitetets universitetsbibliotek

   En forskningsrapport eller vetenskaplig rapport är till skillnad från annat vetenskapligt material i regel inte granskad av andra forskare innan den publiceras. Många gånger ges rapporter ut i så kallade rapportserier från olika högskolor och universitet. Ibland görs de som beslutsunderlag för olika myndigheter.

   Film: Vetenskaplig rapport (01:23), producerad av Linnéuniversitetets universitetsbibliotek

   Akademisk facklitteratur (en typ av böcker) är olika vanligt inom olika ämnen. Inom till exempel humaniora och juridik är det vanligare att forskare presenterar sin forskning antingen som en bok eller som ett kapitel i en bok, i en så kallad antologi. En antologi har kapitel skrivna av olika forskare samt en redaktör som sammanställer kapitlen. Det gör att en antologi ofta anses ha en större tyngd som källa än en bok som endast har en författare, eftersom bidragen har granskats av redaktören. Akademisk facklitteratur innehåller vetenskapliga undersökningar, forskningsöversikter eller teoretiska perspektiv.

   Andra typer av publikationer

   Det finns många publikationer som kan vara relevanta att använda sig av, utan att de är vetenskapliga. Beroende på uppgift kan det finnas krav på vilka typer av publikationer som är okej att använda och vilka som inte är det. Nedan beskrivs några olika publikationstyper och vad som kan vara bra att känna till kring dessa.

   Det finns olika typer av fackböcker, men merparten av dessa är inte att betrakta som vetenskapliga även om de bygger på vetenskap. Exempelvis läroböcker sammanfattar forskning inom ett område, men de presenterar sällan nya forskningsrön för första gången. Detta skiljer böcker från en vetenskaplig artikel. Böcker är andrahandskällor till forskning, det vill säga att de tolkar och sammanfattar andra källor.

   Det finns olika typer av tidskrifter och tidningar, som exempelvis vetenskaplig tidskrift, branschtidskrift, populärvetenskaplig tidskrift/måndagsmagasin och dagstidning. Innehåll, målgrupp, syfte med mera skiljer sig åt och det kan vara bra att lära sig vad som kännetecknar de olika typerna. Högskolan i Borås har gjort en guide där skillnaderna beskrivs.tidningar_tidskrifter_boras.JPG

   Examensarbeten och uppsatser från studenter räknas inte som vetenskapliga, däremot kan de vara användbara för att få inspiration för ämnesval och tips på referenser. Du kan hitta uppsatser i databasen DiVA (extern länk).

   Offentligt tryck är material som exempelvis lagar, utredningar och statistik som ges ut av myndigheter, regioner och kommuner. Offentligt tryck kan vara användbart exempelvis i introduktionen på en uppsats.

   Webbsidor kan innehålla relevant information du vill använda dig av, även om den informationen inte är vetenskaplig. Var alltid kritisk mot innehållet och observant på vem som är avsändare.

   Grå litteratur är litteratur som inte ges ut av kommersiella förlag och den kan vara av flera olika typer med varierande grad av vetenskaplighet, från avhandlingar till nyhetsbrev. Du kan ofta använda grå litteratur i exempelvis en inledning eller bakgrund, men det är viktigt att du skiljer mellan vad som är vetenskaplig litteratur och vad som inte är det. Mer information om grå litteratur på Karolinska Institutets webbplats.

   Information om White Paper på American Psychological Association (APA) webbplats.

   Biblioteket – öppettider och kontakt

   Ändrade öppettider

   6 juni 2024

   6 juni 2024

   Nationaldagen torsdag 6 juni

   Stängt

   Midsommarafton fredag 21 juni

   Stängt

   Sommaröppettider 7 juni–18 augusti

   7 juni 2024

   18 augusti 2024

   Måndag–fredag

   10–14

   Lördag–söndag

   Stängt

   Under sommaren har biblioteket inte meröppet och chatten är stängd.

   Ordinarie öppettider

   Måndag–torsdag

   8–21 (passerkort krävs 8-10, 18-21)

   Fredag

   8–18 (passerkort krävs 8-10)

   Lördag

   10–16

   Söndag

   Stängt

   Ordinarie tider informationsdisk och telefon

   Måndag-fredag

   10-18

   Lördag

   10-16

   Söndag

   Stängt

   Publicerad: 2023-07-27
   Senast ändrad: 2023-07-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se