Söka review articles / översiktsartiklar

En "review article" eller översiktsartikel beskriver, analyserar, summerar samt utvärderar publicerad forskning inom ett ämnesområde. Den typen av artikel finns i både böcker och vetenskapliga tidskrifter.

Forskningsöversikt

I en "review article" eller översiktsartikel redovisas inte resultatet av en egen studie. Däremot beskriver, analyserar, summerar och utvärderar den publicerad forskning inom ett avgränsat ämnesområde. I en översiktsartikel får du en bra bild av hur forskningen ser ut inom ett ämnesområde.

Review articles / översiktsartiklar är en bra ingång för att hitta referenser till
originalartiklar/empiriska studier. Till skillnad från review articles / översiktsartiklar redovisar en originalartikel resultatet av ny forskning för första gången. Läs mer om vetenskapliga källor och att värdera material.

Review articles / översiktsartiklar finns i vetenskapliga tidskrifter, men även i rapporter och vissa typer av böcker.

I böcker

Översiktsartiklar kan finnas i böcker med liknande titlar som

 • Annual review of ...
 • Handbook of ...
 • Research in ...
 • Advances in ...

och dessa kan du söka efter i bibliotekskatalogen.

I vetenskapliga tidskrifter och rapporter

Välj lämpliga databaser under ämnesområden i databaslistan. När du söker kan du kombinera dina ämnesord eller sökord med

 • literature review
 • review

Om du söker översiktsartiklar på svenska kan du kombinera dina sökord med 

 • forskningsöversikt
 • översikt
 • litteraturgenomgång
 • litteraturöversikt
 • litteraturstudie

Svenskt material kan du t.ex. söka i LIBRISSwePub och i även i Google scholar.

 

 

Fulltextmaterial via Google Scholar

Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser är integrerat i Google Scholar. Gör denna inställning i Google Scholar för att se vilka poster det är samt hämta det fulltextmaterial som biblioteket har tillgång till.

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter