Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Checklista – akademisk text

   Gå igenom denna checklista innan du trycker på "skicka". Då ökar chansen att du skapar en genomtänkt och välskriven text.

   • Har du tydliga styckesindelningar?

    För att en text ska vara lätt att läsa behövs det luft både runtom och i själva texten. Luft kan du skapa med bland annat stycken.

    Se UR:s film Skriv bättre - Att skriva stycken (extern länk)

    Tips:

    • Gör ett nytt stycke när du kommer in på ett nytt ämne, tanke eller tes

    • Skapa ett nytt stycke när du går över från teori till att beskriva att beskriva ditt eget projektarbete/grupparbete/praktiska uppgift och vice versa

    • Använd ord som binder samman styckena. Du hittar förslag på ord under rubriken "Använder du ord som binder samman texten"? i denna checklista. Styckena ska följa en röd tråd eftersom texten ska vara en enhet. 

   • Undviker du de vanligaste språkfelen?

    Gå igenom den här listan över de vanligaste språkfelen

    Där kan du till exempel läsa om de/dem och särskrivningar.

   • Har du kontrollerat dina referenser?

    • Är du konsekvent när du använder ditt referensstil (Exempelvis APA eller Harvard?)

    • Har du kontrollerat att alla referenser som du har med i texten också finns i referenslistan (utom sekundärkällor och personlig kommunikation?)

    • Har du kontrollerat att de referenser du tar upp i referenslistan också finns i din text?

     

     

   • Har du varierat dina referatmarkörer?

    Använd olika verb för att referera till en källa. Orden ska vara neutrala eftersom du ska återge en annan persons text på ett objektivt sätt. Variera orden för att få språklig variation.

    Se UR:s film Skriv bättre - Källor och referatmarkörer (extern länk)

    Förslag på referatmarkörer:

    • analyserar, anger, anser, ansluter sig till, använder (sig av), argumenterar för/mot
    • beaktar, bedömer, behandlar, bekräftar, belyser, berör, beskriver, betonar (vikten av), betraktar, bevisar, bidrar till
    • citerar
    • definierar, delar in, diskuterar, dokumenterar, drar slutsatsen
    • exemplifierar
    • fastslår, fastställer, finner, fokuserar (på), formulerar, framhåller, framhäver, framställer, frågar (sig), följer, förbiser, föreslår, förespråkar, förklarar
    • generaliserar, genomför, granskar, går igenom, gör anspråk på, gör ett antagande/försök, gör gällande
    • hänvisar till, härleder, hävdar
    • iakttar, identifierar, ifrågasätter, instämmer i, invänder, intresserar sig för, introducerar
    • jämför
    • kategoriserar, klassificerar, kombinerar, konkretiserar, konstaterar, konstruerar, kritiserar
    • listar, lokaliserar, lyfter fram, lägger fram, lägger tonvikten på, löser
    • menar, modifierar, motiverar, mäter
    • namnger, nyanserar, nämner
    • observerar, ordnar
    • pekar ut, poängterar, preciserar, presenterar, problematiserar, prövar, påpekar, påtalar, påvisar
    • rapporterar, redogör för, redovisar, refererar, reflekterar, relaterar till, resonerar, räknar upp
    • samlar in, sammanfattar, sammanställer, ser, skapar, skriver, slår fast, studerar, ställer frågan, stödjer, särskiljer, söker svar på
    • tar upp, talar om, tillämpar, tolkar
    • understryker, undersöker, uppger, uppmärksammar, upptäcker, urskiljer, utarbetar, utgår från, uttrycker, utvecklar, utvärderar
    • vidhåller, visar, väljer, visualiserar, vänder sig mot
    • är av den uppfattningen att …

     

     

     

     

     

   • Använder du ord som binder samman texten?

    Använder du ord och uttryck som signalerar hur innehållet i texten hänger ihop?

    Se UR:s film Skriv bättre - Bindeord och resonemang (extern länk)

    Se UR:s film Skriv bättre - Röd tråd i texten (extern länk)

    Om du till exempel ska skriva flera stycken som ger olika exempel på samma fenomen, ska dessa stycken helst haka i varandra. Inledningsfraser som Ett [annat] exempel är gör strukturen på textdelen ännu synligare. 

    Här finns förslag på användbara ord:

    Ord som för texten framåt:

    Dessutom
    En annan
    Och
    Också
    Ytterligare
    Vidare
    Även

    Ord som skapar en tydlig struktur:

    Avslutningsvis
    Därefter
    Först
    Inledningsvis
    Samtidigt
    Sedan
    Slutligen
    Tidigare
    Till dess

    Ord som förtydligar och förklarar:

    Bland annat
    Det visas
    Exempelvis
    I likhet med
    Med andra ord
    Nämligen
    Särskilt
    Till exempel

    Ord som räknar upp:

    För det första - För det andra - För det tredje
    Å ena sidan - Å andra sidan

    Ord som jämför:

    Däremot
    I motsats till
    Liksom
    Precis som
    På samma sätt
    Tvärtemot

    Ord som länkar ihop meningar:

    Dessutom
    Däremot
    Därför

    Ord som visar på motsatsförhållande:

    Fastän
    Trots att
    Även om

    Ord vid längre resonemang eller argumentation:

    Dessutom
    Däremot
    Slutligen
    Vidare

   • Är din text begriplig för alla?

    Din text ska vara begriplig för vem som helst, även för den som inte har dina ämneskunskaper.

    Ta på dig läsarens glasögon och kontrollera:

    • Har du utifrån vem mottagaren är, använt lagom mängd termer?

    • Har du förklarat/definierat de viktigaste grundläggande begreppen?

    • Framgår syftet/motivet/problemet tydligt och tidigt i texten?

    • Uppnår du syftet med texten genom att besvara relevanta frågor?

    • Är dina påståenden underbyggda genom till exempel argumentation eller referenser?

    • Är resonemang och argument tydliga och följer en röd tråd?
   • Har du läst din text högt?

    Läs dina texter högt och långsamt för dig själv. Då är det lättare att upptäcka språkfel, vad som behöver utvecklas, förtydligas eller tas bort.

   • Har du korrekturläst på papper?

    Skriv ut din text - då upptäcker du lättare vad du behöver förbättra än om du läser texten på en skärm.

   • Har du stavningskontrollerat?

    Gör en stavningskontroll men förlita dig inte blint på datorns rättstavningsprogram. Det kan finnas stavfel som programmet inte uppmärksammar.

   Publicerad: 2021-05-25
   Senast ändrad: 2021-05-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se