Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Checklista – akademisk text

   Gå igenom denna checklista innan du trycker på "skicka". Då ökar chansen att du skapar en genomtänkt och välskriven text.

   • Har du tydliga styckesindelningar?

    För att en text ska vara lätt att läsa behövs det luft både runtom och i själva texten. Luft kan du skapa med bland annat stycken.

    Tips:

    • Gör ett nytt stycke när du kommer in på ett nytt ämne, tanke eller tes

    • Skapa ett nytt stycke när du går över från teori till att beskriva att beskriva ditt eget projektarbete/grupparbete/praktiska uppgift och vice versa

    • Använd ord som binder samman styckena. Du hittar förslag på ord under rubriken "Använder du ord som binder samman texten"? i denna checklista. Styckena ska följa en röd tråd eftersom texten ska vara en enhet. 

   • Undviker du de vanligaste språkfelen?

    Gå igenom den här listan över de vanligaste språkfelen

    Där kan du till exempel läsa om de/dem och särskrivningar.

   • Har du kontrollerat dina referenser?

    • Är du konsekvent när du använder ditt referensstil (Exempelvis APA eller Harvard?)

    • Har du kontrollerat att alla referenser som du har med i texten också finns i referenslistan (utom sekundärkällor och personlig kommunikation?)

    • Har du kontrollerat att de referenser du tar upp i referenslistan också finns i din text?
   • Har du varierat dina referatmarkörer?

    Använd olika verb för att referera till en källa. Orden ska vara neutrala eftersom du ska återge en annan persons text på ett objektivt sätt. Variera orden för att få språklig variation.

    Förslag på referatmarkörer:

    Skriver
    Anser
    Menar
    Beskriver
    Visar
    Förklarar
    Diskuterar
    Framhåller
    Hävdar
    Betonar
    Lyfter fram
    Argumenterar
    Påpekar
    Belyser

   • Använder du ord som binder samman texten?

    Använder du ord och uttryck som signalerar hur innehållet hänger ihop?
    Här finns förslag på användbara ord.

    Ord som för texten framåt:

    Och
    Också
    Även
    Dessutom
    Ytterligare
    En annan
    Vidare

    Ord som skapar en tydlig struktur:

    Inledningsvis
    Avslutningsvis
    Först
    Sedan
    Därefter
    Tidigare
    Samtidigt
    Till dess
    Slutligen

    Ord som förtydligar och förklarar:

    Nämligen
    Till exempel
    Exempelvis
    Bland annat
    Särskilt
    Det visas
    I likhet med
    Med andra ord

    Ord som räknar upp:

    För det första - För det andra -
    För det tredje
    Å ena sidan - Å andra sidan

    Ord som jämför:

    På samma sätt
    Precis som
    Liksom
    I motsats till
    Tvärtemot
    Däremot


    Ord som länkar ihop meningar:

    Därför
    Dessutom
    Däremot

    Ord som visar på motsatsförhållande:

    Trots att
    Fastän
    Även om

    Ord vid längre resonemang eller argumentation:

    Dessutom
    Vidare
    Däremot
    Slutligen

   • Är din text begriplig för alla?

    Din text ska vara begriplig för vem som helst, även för den som inte har dina ämneskunskaper.

    Ta på dig läsarens glasögon och kontrollera:

    • Har du utifrån vem mottagaren är, använt lagom mängd termer?

    • Har du förklarat/definierat de viktigaste grundläggande begreppen?

    • Framgår syftet/motivet/problemet tydligt och tidigt i texten?

    • Uppnår du syftet med texten genom att besvara relevanta frågor?

    • Är dina påståenden underbyggda genom till exempel argumentation eller referenser?

    • Är resonemang och argument tydliga och följer en röd tråd?
   • Har du läst din text högt?

    Läs dina texter högt och långsamt för dig själv. Då är det lättare att upptäcka språkfel, vad som behöver utvecklas, förtydligas eller tas bort.

   • Har du korrekturläst på papper?

    Skriv ut din text - då upptäcker du lättare vad du behöver förbättra än om du läser texten på en skärm.

   • Har du stavningskontrollerat?

    Gör en stavningskontroll men förlita dig inte blint på datorns rättstavningsprogram. Det kan finnas stavfel som programmet inte uppmärksammar.

   Publicerad: 2021-05-25
   Senast ändrad: 2021-05-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se