Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Industriell digital transformation A1N

   Kurs, Avancerad nivå, 3 hp, VP750A

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav.

   Inställt Höst 2024, Plats: Flexibel, Takt: 20%

   Anmälan

   Detta tillfälle har ställts in, kontakta antagning@his.se för frågor.

   Kursplan med litteraturlista

   När? Var? Hur?

   Pågår: 4 november 2024 - 19 januari 2025
   Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
   Takt: 20%

   Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.

   Behörighet

   För att vara behörig till kursen krävs 60 högskolepoäng inom produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande. Vidare krävs godkänt betyg i Svenska 3 (eller motsvarande kunskaper). Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Många betonar vikten av en digital omställning av svensk industri. Förmågan att ställa om ses som en av de allra viktigaste förutsättningarna för att svensk industri ska kunna bibehålla en konkurrensförmåga över tid.

   Samtidigt är digital transformation ett mycket brett område, många har tankar och idéer om vad det innebär och vad som påverkar ett företags förmåga att ställa om. Frågor såsom; vad menas egentligen med digital transformation?, vilka möjligheter skapar en digital omställning?, handlar det bara om teknik?, vilka hinder behöver övervinnas? och vad behöver finnas på plats? det är alla frågor som behöver bemötas, och hanteras. Kursen har sin utgångspunkt i dessa frågeställningar.

   Lär dig skapa förutsättningar

   Kursen har dessutom ett brett anslag, genom att fokusera på ett antal viktiga affärsdimensioner (till exempel strategi, kultur, medarbetare, kunder), som samtliga kräver ett medvetet och fokuserat arbete för att kunna ta tillvara de möjligheter som nya tekniska lösningar skapar. Kursen fördjupar sig inom dessa affärsdimensioner separat, men ger också en kunskap i hur dessa måste samspela för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för en framgångsrik digital transformation.

   Efter avslutad kurs kan du:

   • förklara och jämföra centrala begrepp relaterade till digitalisering och digital transformation,
   • förklara och diskutera de möjligheter som en ökad digitalisering skapar samt de hinder som negativt kan påverka ett industriföretags digitala transformation,
   • förklara och diskutera viktiga affärsdimensioner som påverkar en digital omställning, samt
   • analysera och reflektera över, utifrån de centrala affärsdimensionerna, hur långt den egna verksamheten har kommit i sin digitala transformation.

   Vem är kursen för?

   Kursen, som är på avancerad nivå, riktar sig till yrkesverksamma som önskar få bättre förståelse för möjligheterna med den digitala transformationen.

   Kursformat

   Kursen i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att kursen:

   • ges online
   • är kort (3 högskolepoäng) med en studietakt på 20% (motsvarar cirka 8 timmar i veckan i 10 veckor)
   • genomförs genom självstudier samt enstaka frivilliga schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).

   Undervisningen bedrivs främst på svenska, moment på engelska kan förekomma.

   Behörighet

   Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier med mera. Läs mer under his.se/sokwiser

   Utvecklad inom WISER

   Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information se his.se/wiser

   Kontakt

   Examinator

   Kursansvarig

   Publicerad: 2021-12-22
   Senast ändrad: 2021-12-22
   Sidansvarig: webmaster@his.se