Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Tekniker inom Industri 4.0 A1N

   Kurs, Avancerad nivå, 3 hp, VP749A

   Anmälan

   Välj ett tillfälle för att visa kursplan och behörighetskrav.

   Inställt Höst 2024, Plats: Flexibel, Takt: 100%

   Anmälan

   Detta tillfälle har ställts in, kontakta antagning@his.se för frågor.

   Kursplan med litteraturlista

   När? Var? Hur?

   Pågår: 2 september 2024 - 19 januari 2025
   Plats: Flexibel, Distans, Flexibel tid
   Takt: 100%

   Kursen genomförs utan obligatoriska träffar på campus. Undervisningen stöds av informations- och kommunikationssystem. Kursmaterial är tillgängligt via lärplattformen i Studentportalen.

   Behörighet

   För att vara behörig till kursen krävs 60 högskolepoäng inom produktutveckling, produktionsteknik, automationsteknik, maskinteknik eller informationsteknologi eller motsvarande. Vidare krävs godkänt betyg i Svenska 3 (eller motsvarande kunskaper). Om du saknar akademiska meriter, kan du ansöka om att bli bedömd på reell kompetens.

   Urval

   Avklarade högskolepoäng.

   Språk

   Undervisningen ges på svenska. Viss undervisning på engelska kan förekomma.
   Industri 4.0, även känd som den fjärde industriella revolutionen, blir allt mer en verklighet när fler och fler organisationer inser dess potential för att nå full digitalisering.

   Transformation till Industri 4.0 innebär inte bara införande av ny teknik, utan också helhetsförändringar av infrastruktur och organisationskultur för att stödja en smidig övergång. För att företag ska kunna genomgå den förändring som är nödvändig är det väsentligt att alla i organisationen, såväl chefer som ingenjörer, tekniker och operatörer har en bred kunskap om konceptet Industri 4.0, såväl som de möjligheter och utmaningar det innebär.

   "Jag kan varmt rekommendera den här kursen. Den har gett mig en väldigt bra grundförståelse till teknikerna inom industri 4.0 och på så sätt stärkt min roll på min arbetsplats. Framför allt har den byggt min förmåga att argumentera för att, till exempel få till ett investeringscase. Att kunna påvisa långsiktig nytta och ökad konkurrenskraft för företaget i framtiden genom en investering" - Projektledaren och civilingenjören Emil Pettersson.

   Lär känna teknikerna

   I den här kursen möter du några av de tekniker som utgör konceptet Industri 4.0 och du kommer att diskutera hur det kan påverka samhälle och miljö. Du kommer därefter att genomföra en analys av och utvärdera hur transformationen mot Industri 4.0 kan ske i en organisation och föreslå möjliga insatser.

   Efter avslutad kurs kan du

   • beskriva konceptet Industri 4.0 och dess påverkan på samhälle och miljö,
   • utförligt beskriva state-of-the-art inom teknikerna som formar Industri 4.0 och exemplifiera deras användningsområden inom en industriell organisation,
   • analysera och utvärdera möjlig transformation mot Industri 4.0 i en organisation med utgångspunkt från en Industri 4.0-teknik och föreslå möjliga insatser.

   Vem är kursen för?

   Kursen inriktar sig till dig som är yrkesverksam och nyfiken på vad Industri 4.0 är och hur det kan tillämpas.

   Kursformat

   Kursen i sin utbildningsform och omfattning tänkt att kombineras med arbete. Det innebär att kursen är:

   • Online
   • Kort kurs (3 Högskolepoäng) med en studietakt på 20% (motsvarar ca 8 tim i veckan i 10 veckor)
   • Genomförs genom självstudier samt enstaka frivilliga schemalagda tillfällen där du får möjlighet att träffa övriga kursdeltagare och kursens lärare (dessa träffar genomförs på distans via Zoom).

   Undervisningen bedrivs främst på svenska, moment på engelska kan förekomma.

   Behörighet

   Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan du få din behörighet bedömd på reell kompetens, kunskap och kompetens som du har fått på annat sätt, såsom arbetslivserfarenhet, övriga studier m.m. Läs mer under his.se/sokwiser

   Utvecklad inom WISER

   Kursen är utvecklad inom projektet WISER. Vi erbjuder skräddarsydda kurser för digital transformation och riktar sig till dig som är yrkesverksam. Projektet samfinansieras av KK-stiftelsen inom ramen för Expertkompetens. För mer information besök: his.se/wiser

   Tidigare kursdeltagare berättar

   Kontakt

   Examinator

   Kursansvarig

   Publicerad: 2021-12-22
   Senast ändrad: 2021-12-22
   Sidansvarig: webmaster@his.se