Search results

  Search results

  Show all results for ""
  Can not find any results or suggestions for "."

  Search tips

  • Make sure there are no spelling errors
  • Try different search terms or synonyms
  • Narrow your search for more hits

  How can we help?

  Contact Us

  Find Employees

  University of Skövde, link to startpage

  Search results

   Search results

   Show all results for ""
   Can not find any results or suggestions for "."

   Search tips

   • Make sure there are no spelling errors
   • Try different search terms or synonyms
   • Narrow your search for more hits

   How can we help?

   Contact Us

   Find Employees

   University of Skövde, link to startpage

   Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

   Välkommen till konferensen "Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder" i Skövde! Konferensen genomförs den 19 augusti 2019 under det övergripande temat hållbar digitalisering. Konferensen riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller, primärt inom kommuner, regioner och myndigheter inom olika organisationer i Sverige.

   G-entrén i sommarskrud

   Datum: Måndag 19 augusti 2019 kl 09:15-16:30 (registrering och kaffe från 08:45)
   Plats: G110 (i byggnad G, bottenvåningen), Högskolan i Skövde (beläget 300 meter från resecentrum i Skövde, se campuskartan)
   Anmälan: Antalet platser är begränsat och anmälan krävs därför i förväg.
   Anmäl dig senast 12 augusti via denna länk.
   Deltagaravgift: Konferensens deltagaravgift är 400 SEK, men genom ett generöst finansiellt stöd från Konkurrensverket ges anmälda deltagare möjlighet att delta i konferensen utan att erlägga deltagaravgift.
   Program för dagen: Detaljerat program för konferensen finns via denna länk.
   Parkering: För dig som kommer med egen bil finns möjlighet att hämta ett parkeringstillstånd i receptionen i byggnad G och parkera bilen på parkeringsplatser märkta "PG" på campuskartan. Alternativ är den närbelägna Mode-parkeringen längs järnvägen som är markerad "P" på campuskartan.

   Om konferensen Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

   Under konferensen behandlas hur olika aktörers (EU, nationer, myndigheter, företag, offentliga organisationer, enskilda, etc.) agerande möjliggör och stimulerar en innovativ och hållbar digitalisering. Vidare behandlas olika former av inlåsningseffekter som hindrar en hållbar digitalisering, samt olika dimensioner av öppenhet (öppen programvara, öppna standarder, öppen data, etc.) som stimulerar innovation och kan möjliggöra en hållbar digitalisering. Dagen fokuserar på flera olika perspektiv och belyser olika policymässiga, strategiska, ekonomiska, tekniska och juridiska möjligheter, utmaningar och hinder.

   Dagen inleds med en övergripande presentation som behandlar olika typer av inlåsningseffekter samt olika dimensioner av öppenhet (öppen programvara, öppna standarder, öppen data, etc.) med konkreta exempel för att ge en "karta", följt av presentationer och diskussioner som behandlar olika juridiska hinder.

   Dagen genomförs med flera diskussioner under olika teman, där både ”hinder” samt ”möjligheter” till hållbar digitalisering behandlas. Under dessa diskussioner belyses olika intressenters erfarenheter och rekommendationer för att stimulera innovation och undvika inlåsning, däribland innehållet i den vägledning om öppna IT-standarder och de rekommendationer som presenteras i den rapport som publicerats av Konkurrensverket med den grupp forskare som utvecklat dessa och med alla övriga deltagare. Dagen präglas av interaktion och diskussioner i en posterutställning.

   Dagen fokuserar på flera olika perspektiv som belyser en lång rad policymässiga, strategiska, ekonomiska, tekniska och juridiska möjligheter, utmaningar och hinder, däribland exempelvis:

   • möjligheter och förutsättningar för innovation (detta inkluderar olika utmaningar som Vinnova fokuserar på),
   • undanröjande av hinder för konkurrens (detta inkluderar olika utmaningar som Konkurrensverket fokuserar på),
   • långsiktig styrning och policy för digitalisering (detta inkluderar olika utmaningar som enheten för digitalisering på Infrastrukturdepartementet fokuserat på under lång tid),
   • utmaningar kring licensiering, patent och andra juridiska utmaningar (för detta kommer den världsledande juristen Andrew Katz att bidra),
   • hur hållbar utveckling förutsätter hållbar digitalisering (detta inkluderar olika utmaningar som Naturvårdsverket fokuserar på, däribland ”smart miljöinformation” som förutsätter hållbara filformat för att långsiktigt kunna förvalta denna miljöinformation),
   • hållbar anskaffning (detta inkluderar olika utmaningar som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet samt SKL fokuserar på),
   • förutsättningar för ”digitalt först” samt möjligheter och risker med öppen data (detta inkluderar olika utmaningar som Digitaliseringsmyndigheten fokuserar på),
   • erfarenheter från större myndigheter (här behandlas specifika exempel från ett antal större IT-intensiva myndigheter),
   • erfarenheter från regioners och den kommuners praktik (här behandlas specifika exempel från kommuner och regioner).

   Konferensen Hållbar digitalisering genomförs dagen innan den internationella konferensen OpenSym 2019.

   Published: 5/18/2020
   Edited: 5/18/2020
   Responsible: webmaster@his.se