Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Tryckning och distribution av avhandlingar

   Avhandlingen ska vid tillkännagivandet av licentiatseminariet eller disputationen finnas tillgänglig i ett tillräckligt antal exemplar för att det ska vara möjligt att göra en tillfredsställande granskning av avhandlingen inför seminariet eller disputationen.

   Avhandlingen ska publiceras både i tryckt och elektronisk form. Avhandlingen ska vara utformad i enlighet med Högskolans avhandlingsmallar:

   Tryckning

   Tryckkostnader och eventuella andra kostnader för framställning av avhandlingen betalas av den institution där doktoranden har genomfört sin utbildning på forskarnivå. 

   Avhandlingen ska tryckas i minst 70 exemplar, normalt max 150 exemplar.

   Inför framställning och tryckning av avhandlingen ska doktoranden senast sex månader före licentiatseminarium eller disputation kontakta avdelningen för marknadsföring och kommunikation (AMK) via kommunikation@his.se så att en tidsplan upprättas.

   Distribution

   Doktoranden ansvarar för att avhandlingen vid tidpunkten för tillkännagivandet distribueras enligt följande:

   • Högskolans bibliotek (2 exemplar+ elektronisk version)
   • Högskolans registrator (1 exemplar)
   • Opponent (1 exemplar)
   • Doktor: Betygsnämnd, suppleant och ordförande (5 exemplar)/Licentiat: Examinator (1 exemplar)
   • Handledare (varsitt exemplar)
   • Fakultetsnämndens presidium (1 exemplar)
   • Deltagare och åhörare vid licentiatseminariet (cirka 25 exemplar)

   Övriga exemplar förfogar doktoranden fritt över.

   Tryckt version

   Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolans bibliotek minst tre terminsveckor före disputationen eller licentiatseminariet. 

   Leverans av pliktexemplar enligt Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument sköts av tryckeriet. Högskolans bibliotek tillhör inte pliktexemplarsbiblioteken.

   Elektronisk version

   Den elektroniska versionen av avhandlingen ska publiceras i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) senast tre terminsveckor före disputationen eller licentiatseminariet. För sammanläggningsavhandlingar gäller att kappan publiceras i sin helhet och för ingående delarbeten registreras bibliografiska uppgifter. Om möjligt länkas ingående delarbeten till fulltext hos utgivaren eller utnyttjas parallellpublicering där så är möjligt. Författaren ombesörjer detta (inklusive kontroll av avtal för rätt att publicera delarbeten).

   Publicerad: 2022-03-25
   Senast ändrad: 2022-03-25
   Sidansvarig: webmaster@his.se