Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Informationssystem

   Informationssystem

   Vi använder oss dagligen av olika former av IT-system, från de affärssystem vi nyttjar i vår yrkesroll till att betala kollektivtrafiken efter arbetet. Vår forskningsgrupp fokuserar på frågor kring hur IT-system används och utvecklas för att förse organisationer med information.

   Vi vill bidra till teori och praktik i utvecklingen av organisationer och informationssystem. Både organisatoriska och tekniska aspekter inkluderas och målet är att uppnå informationssystem av hög kvalitet och vilka svarar upp mot sina användares behov. Gruppens forskning är relaterat till våra två undervisningsprogram Business Intelligence och Systemvetenskap.

   Vår grupp organiseras i följande områden:

   E-tjänster

   Inom gruppen e-tjänsten forskar vi på identifiering, utveckling, användning och förfining av e-tjänster för användning i både privata och offentliga organisationer. En användares perspektiv appliceras, till exempel rörande hur användarna av e-tjänster kan inkluderas i utvecklingsprocessen.

   Verksamhetsmodellering

   Vi lägger fokus på verksamhetsmodelleringens praktik, och dess effekt i olika kontexter (som affärsutveckling och kravhantering i systemutveckling, planering och utförande av modellering och kompetens hos modelleringspraktiker).

   E-hälsa

   Ett processorienterat synsätt med patienten i fokus ger forskning som syftar till att stötta såväl sjukvårdspersonal som patienter, till exempel i tillgång till journaler, delning av journaler mellan olika vårdgivare, och hur IT kan användas för att stötta processerna i sjukvården.

   Informationssäkerhet

   Fokuserar på administrativ informationssäkerhet och tillit på olika nivåer (teknik, person/process och organisation). Angreppssättet är processorienterat och forskningen har på ett framgångsrikt sätt kombinerats med e-hälsa.

   Beslutsstödsystem och business intelligence

   Fokuserar på användningen av business intelligence på både strategisk och operativ nivå. Nuvarande projekt utforskar mognadsmodeller inom business intelligence och användningen av business intelligence inom big data.

   Samarbetspartners

   Informationssystem samarbetar på flera sätt med partnerorganisationer för att utveckla och bidra till samhället inom såväl utbildning som forskning. Läs mer om våra samarbetspartners.

   Forskningsgruppsledare

   Bitr. professor i informationsteknologi

   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2021-10-18
   Sidansvarig: webmaster@his.se