Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Ekologisk modellering

   Ekologisk modellering

   Vår forskning inom gruppen Ekologisk modellering fokuserar på mänsklig påverkan på naturen, hur vi bevarar biologisk mångfald och hur vi hållbart kan använda jordens biologiska resurser. Datorsimuleringar och statistik i kombination med molekylära metoder och fältstudier är viktiga verktyg. Aktuell forskning inkluderar till exempel att bedöma förutsättningarna för biologisk mångfald i landskap, att utveckla tekniker för att använda sötvattensmusslor inom miljöövervakning och att testa molekylära metoder som miljö-DNA för att övervaka hotade och invasiva främmande arter.

   Ekologisk forskning

   Ekologi handlar om alla faktorer som kan påverka organismers utbredning och förekomst. Utifrån detta studerar ekologisk forskning ekosystem på flera nivåer, från individers förhållande till deras miljö, via interaktioner mellan arter till hur hela ekosystem fungerar.

   Bland viktig kunskap som produceras är hur förändringar i miljön påverkar ekologiska system och de ekosystemtjänster de bidrar med, samt hur vi bäst förvaltar våra biologiska resurser för kommande generationer. Ekologisk forskning bygger ofta på fältstudier, men matematik och statistik är viktiga verktyg som ofta används i ekologisk forskning.

   Så fungerar ekologisk modellering

   Ibland kan etiska eller praktiska överväganden, såsom höga kostnader, göra det svårt eller till och med omöjligt att genomföra ekologiska studier i den verkliga världen.

   I dessa situationer kan matematiska modeller erbjuda en lösning. Ekologiska modeller bygger på befintliga teorier och kunskaper med hjälp av riktiga ekologiska data. Om modellen korrekt beskriver systemet, kan man analysera de viktigaste komponenterna och processerna i ett ekosystem och på så sätt lära sig mer om hur systemet fungerar generellt.

   Ännu viktigare är att en modell kan användas för att simulera olika scenarier och förutsäga vad som sannolikt kommer att hända i ett givet scenario.

   På det sättet kan ekologisk modellering användas för att studera effekten av olika sätt att förvalta naturen: till exempel vad som kan hända om en biologisk resurs används på ett visst sätt. I andra situationer kan stora mängder data som samlats in från fält- eller laboratoriestudier (till exempel miljö-DNA) behöva statistik och kraftfulla datoralgoritmer för att analyseras.

   Hur jobbar vi?

   Inom forskningsgruppen Ekologisk modellering vid Högskolan i Skövde kombinerar vi matematiska modeller, datorsimuleringar och statistik med fältstudier och molekylära metoder för att studera olika miljöproblem (som hot mot biologisk mångfald på grund av en rad mänskliga aktiviteter).

   Mer specifikt fokuserar vi på mänsklig påverkan på naturen, hur vi kan bevara biologisk mångfald och hur jordens biologiska resurser kan användas mer hållbart.

   Bidrar till ökad kunskap

   Våra forskningsintressen omfattar även ämnen som hållbart fiske i Östersjön, hotade fiskbestånd i Sveriges stora sjöar, risken för smittspridning bland boskap och näringsvävars känslighet för störningar.

   Människan och samhället är beroende av sunda, hållbara ekosystem via de ekosystemtjänster de tillhandahåller. Men vi överutnyttjar biologiska resurser och påverkar som en följd dessa ekosystemtjänster negativt på oräkneliga sätt.

   Forskningen vid Högskolan i Skövde bidrar till ökad kunskap om ekosystem, inklusive deras hållbara förvaltning, samtidigt som det ger beslutsstöd för bevarandet av biologisk mångfald.

   Publicerad: 2020-01-10
   Senast ändrad: 2024-04-04
   Sidansvarig: webmaster@his.se