Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Reflekterande KRAFT-givande samtal

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Reflekterande KRAFT-givande samtal

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre med långvariga hälsoproblem

   Projekttid

   Januari 2017 – December 2024

   Finansiering och samverkan

   Skaraborgsinstitutet, Gösta Svenssons minne, Högskolan i Skövde, University of Rhode Island, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Agneta Prytz-Folke och Gösta Folkes stiftelse, Jönköping University

   Det finns mindre tid för samtal i dagens vård. Forskning visar att många äldre personer känner sig ensamma, utelämnade och saknar stöd, speciellt vid tillfällen när de måste lära sig att hantera ohälsa i sin livssituation. Reflekterande KRAFT-givande samtal är ett projekt som syftar till att stödja äldre personer som lever med långvariga hälsoproblem.

   Samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-givande samtal har sin grund i vårdvetenskap och utvecklad för att användas av vårdpersonal till att stödja äldre personer som lever med hälsoproblem i hemmet utifrån ett holistiskt perspektiv. 

   Stärka äldre personers hälsa och välbefinnande

   De reflekterande KRAFT-givande samtalen handlar om att ge den äldre personen med hälsoproblem tid att berätta om sin livssituation, reflektera över livet, hur det har varit, är just nu och tankar om framtiden. I samtalen fokuseras på de möjligheter personen har i sin livssituation. Det handlar om att sätta upp små och större mål om vad personen vill och kan göra i sitt liv. Målsättningen är att den äldre personens egen förmåga att bemästra sin situation ska stärkas på ett sätt som ger glädje och mening i livet, vilket kan bidra till ett ökat välbefinnande.

   KRAFT står för:

   K – Konstatera den faktiska situationen

   R – Reflektera över möjligheter och val

   A – Ansvarstagande från "man" till "jag"

   F – Få inre styrka och mod att bemästra sin situation och genomföra små och stora livsprojekt som ger glädje och mening i livet

   T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv

   Digitalt verktyg framtaget

   I Reflekterande KRAFT-givande samtal används olika reflektionsstödjande verktyg. Ett särskilt digitalt reflektionsverktyg ”EgenKRAFT” har utvecklats för att användas i den nu pågående studien. En doktorand har antagits i projektet som studerar KRAFT-givande samtal samt erfarenheter av användandet av den digitala applikationen ur den äldre personens perspektiv. Dessutom studeras vårdarnas erfarenheter av KRAFT-givande samtal samt användandet av EgenKRAFT.

   Samtalsmetoden Reflekterande KRAFT-givande samtal är utvecklad utifrån resultat i Mia Berglunds och Catharina Gillsjös avhandlingar. Samtalsmetoden började användas i studier 2014. Reflekterande KRAFT-givande samtal genomfördes med äldre personer i ordinärt boende som levde med långvarig smärta. Studie gjordes i ett samverkansprojekt med Högskolan Borås.

   Det nu pågående projektet inkluderar det digitala verktyget samt flera mätpunkter så som fysisk aktivitet och vårdkonsumtion. I studien deltar äldre personer som lever med långvariga hälsoproblem i såväl ordinärt som särskilt boende. De KRAFT-givande samtalen genomförs av sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

   Samtalsmetoden har väckt intresse med diskussioner om andra målgrupper såsom personer som är utan arbete eller sjukskrivna samt personer som åker på utlandstjänstgöring inom försvaret.

   Film på Youtube om Reflekterande KRAFT-givande samtal 

   Film on Youtube about Reflective STRENGHT-Giving Dialogue

   Inspelad föreläsning om projektet Reflekterande KRAFT-givande samtal

   Kapitel i lärobok

   Berglund, M. & Gillsjö, C. (2017). Reflekterande KRAFT-givande samtal i (Dahlberg och Ekman, 2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Liber.

   Reflekterande KRAFT-givande samtal i media:

   • 2016 Samarbete mellan Skövde och Borås ger resultat, Skaraborgs Allehanda, 10 november
   • 2016 Varför pratar vi inte med tant Stina om hennes smärta? Högskolans nyhetsrullning under maj, juni, samt film om KRAFT-givande samtal som introduktion till Almedalen 2016. 
   • 2015 Smärtan botas med prat, äldre får tillbaka lusten att leva med kraftgivande samtal. Skövde Nyheter 1 oktober.
   • 2014 Jag har blivit starkare i mig själv och Samtal som ger bättre liv trots smärta. Skaraborgs Bygden. 19 december.
   • 2014 Saknar samtalet med patienterna och De har forskat om smärta. Mariestads Tidning. 1 december.
   • 2014 Samtalstid ger KRAFT till äldre. P1 Sveriges Radio, P1 Vetandets Värld. 19 november.
   • 2014 Stöd till äldre med långvarig smärta. Skaraborgs Allehanda. 19 juni.

   Vetenskapliga publikationer

   Gillsjö, C. & Berglund, M. (2014). Reflective STRENGTH-Giving Dialogue Developed to Support Older Adults in Learning to Live with Long-Term Pain: A Method and a Study Design. Journal of Gerontology and Geriatric Research. 187(3):5. http://dx.doi.org/10.4172/2167-7182.1000187

   Berglund, M., Näsen, K. & Gillsjö, C. (2015). Fluctuation between Powerlessness and Sense of Meaning - A Qualitative Study of Health Care Professionals’ Experiences of Providing Health Care to Older Adults with Long-Term Pain. BMC Geriatrics. 15:96 doi:10.1186/s12877-015-0088-y. http://www.biomedcentral.com/1471-2318/15/96

   Berglund, M., Näsen, K., Hedén, L. & Gillsjö, C. (2016). Older Adults Experiences of Reflective STRENGTH-Giving Dialogues©: An Interview Study. Journal of Gerontology & Geriatric. Research. 5:3 http://dx.doi.org/10.4172/2167-7182.1000304

   Gillsjö, C., Nässén, K. & Berglund, M. (2020). Suffering in silence: a qualitative study of older adults’ experiences of living with long-term musculoskeletal pain at home. European Journal of Ageing. DOI: 10.1007/s10433-020-00566-7

   Åberg, C., Gillsjö, C., Hellgren, J. & Berglund, M. (2020). “It is like living in a diminishing world”: Older persons’ experiences of living with long-term health problems – prior to the STRENGTH intervention. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 15(1):1747251. doi: 10.1080/17482631.2020.1747251

   Åberg, C., Berglund, M., Hallgren, J. & Gillsjö, C. (2020). Older persons´ experiences of Reflective STRENGTH-Giving Dialogues – “It´s a push to move forward”. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 35(3),779-787. doi: https://doi.org/10.1111/scs.12892

   Projektledare

   Professor i omvårdnad

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2020-01-22
   Senast ändrad: 2021-09-23
   Sidansvarig: webmaster@his.se