Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation

   Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, den högsta examensgrad som finns i Sverige, och omfattar fyra år heltidsstudier eller motsvarande 240 högskolepoäng.

   Senast sex månader före planerat disputation, ska doktorand och handledare sätta sig in i vad som gäller kring tidsplan, krav, processer med mera inför kommande examination. Planen ska stämmas av med studierektor för utbildning på forskarnivå – se Checklista inför disputation (pdf).

   Anmälan om disputation

   Doktorsavhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium, som ska genomföras inom terminstid (vår eller höst) under normal arbetstid.

   Anmälan om disputation (blankett 5.5, word) ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till Forskarutbildningssamordnaren senast tre månader före preliminärt datum för disputation.

   Anvisningar inför disputation finns i Bilaga 2 i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå (pdf).

   Spikning och publicering i DiVA

   Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen.

   Tid och plats för disputation, doktorandens namn, titel på avhandlingen, sammanfattning av avhandlingen och namn på opponenten ska göras tillgänglig på Högskolans webbplats (elektronisk spikning).

   Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före disputationen. Doktoranden ansvarar för att avhandlingen distribueras enligt angiven distributionslista till berörda parter inom och utanför Högskolan.

   Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen även publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

   Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

   Spikning kan ske vid berörda lärosäten, exempelvis på både institutioner och bibliotek. Vid spikning på biblioteket vid Högskolan i Skövde bistår någon representant för Team forskarstöd med mottagning av doktoranden med närmaste sällskap och tillhandahåller hammare, spik och snöre för att hänga upp avhandlingen.

   Doktoranden tar med ett spikningsexemplar med hål borrat för snöret i övre vänstra hörnet. Normalt ryms ett drygt tiotal personer i direkt anslutning till själva spikningen, men alla intresserade och givetvis handledare, nära kollegor och anhöriga är välkomna.

   En spikning ryms vanligtvis inom 15-30 minuter och brukar ha karaktär av en lättsam tillställning. Biblioteket kan bistå vid fotografering. Avdelningen för marknadsföring och kommunikation bistår biblioteket med annonsering i kalendern på Medarbetarportalen inför spikningen.

   Mejla forskarstod.biblioteket@his.se för att anmäla spikningsceremonin.

   Disputation – examination av avhandlingsarbetet

   Den skriftliga avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation. Disputationen leds av en ordförande ('moderator') som är verksam vid den institution som avhandlingen har skrivits. Opponenten diskuterar avhandlingen med respondenten (doktoranden), medan Betygsnämnden är examinator.

   Beskrivning av hur en disputationen ska genomföras vid Högskolan i Skövde finns i Bilaga 3 i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå (pdf).

   Läs mer om kompetenskrav, roll och ansvarsfördelning för opponent, betygsnämnd och disputationsordförande.

   Ansök om examen

   Efter godkänd forskarutbildning ansöker doktoranden om examen. Detta görs enklast direkt i Ladok för studenter .

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2023-03-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se