Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Disputation

   Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, den högsta examensgrad som finns i Sverige, och omfattar fyra år heltidsstudier eller motsvarande 240 högskolepoäng.

   Senast sex månader före planerat licentiatseminarium, ska doktorand och handledare sätta sig in i vad som gäller kring tidsplan, krav, processer med mera inför kommande examination. Planen ska stämmas av med studierektor för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi – se Checklista inför disputation.

   Anmälan om disputation

   Doktorsavhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium, som ska genomföras inom terminstid (vår eller höst) under normal arbetstid.

   Anmälan om disputation (blankett 5.5) ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till studierektor för utbildning på forskarnivå senast tre månader före preliminärt datum för disputation.

   Anvisningar inför disputation finns i Bilaga 2 i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå.

   Spikning och publicering i DiVA

   Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid disputationen.

   Tid och plats för disputation, doktorandens namn, titel på avhandlingen, sammanfattning av avhandlingen och namn på opponenten ska göras tillgänglig på Högskolans webbplats (elektronisk spikning).

   Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före disputationen. Forskarutbildningskoordinatorn vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan.

   Senast tre veckor före disputationen ska avhandlingen även publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

   För detaljerad information – se Anvisningar om framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar samt Publicering i DiVA. 

   Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

   Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en licentiat- eller doktorsavhandling och är frivillig. Senast tre veckor före disputationen kan doktoranden spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré. Spik, snöre och hammare finns på plats i biblioteket. Doktoranden tar själv med sig spikningsexemplaret till ceremonin. Avhandlingen kan sedan hänga kvar efter disputationen, varefter doktoranden själv får plocka ner sitt spikexemplar. Det går bra att anordna en liten mottagning i samband med spikningsceremonin. För att anmäla spikningsceremonin vänligen kontakta forskarutbildningskoordinatorn forskarutbildning@his.se.

   Disputation – examination av avhandlingsarbetet

   Den skriftliga avhandlingen ska försvaras vid en offentlig disputation. Disputationen leds av en ordförande som är verksam vid den institution som avhandlingen har skrivits.

   Beskrivning av hur en disputationen ska genomföras vid Högskolan i Skövde hittar du i Bilaga 3 i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå.

   Läs mer om kompetenskrav, roll och ansvarsfördelning för opponent, betygsnämnd och disputationsordförande, eller se Anvisningar om uppgifter och ansvarsfördelning i samband med disputation vid Högskolan i Skövde.

   Ansök om examen

   Efter godkänd forskarutbildning ansöker doktoranden om examen. Detta görs på blankett 4:6 – Ansökan om examensbevis för doktorsexamen/licentiatexamen.

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2021-02-08
   Sidansvarig: webmaster@his.se