Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Informationshantering i kris

   Ju mer förberedd du är desto bättre klarar du av en krissituation. Vår forskning har visat att långsiktig och regelbunden övning bygger upp krisberedskap i organisationer.

   En longitudinell studie av hur regelbunden krisövning påverkar krisberedskap

   Forskare från Högskolan i Skövde har sedan 2005 forskat på hur kommuner och andra organisationer kan krisöva och vad de kan lära sig genom dessa övningar. Unikt för projektet är att vi under mer än 10 år har följt hur krisberedskap i lokala kommuner i Skaraborg har byggts upp genom regelbunden övning i olika former. Baserat på erfarenheter från över 140 krisövningar i 12 olika kommuner och analys av ett antal skarpa händelser har vi utvecklat riktlinjer för proaktivt agerande i en krissituation.

   Att agera i kris: 11 tumregler

   Insikterna från vår forskning är inte bara relevant för kommunens krisledning, utan kan vara lika användbar för både dig som enskild individ samt för familj och grupp som möter en krissituation.

   En kris kan vara vad som helst (en naturkatastrof, ett teknisk avbrott eller angrepp av ett viktigt system såsom matförsörjning eller transporterna, en smittsam sjukdom, social oro, med mera). Oavsett vilken kris du möter, är det alltid viktigt att tänka på nedan följande 11 tumregler. Klicka gärna runt bland dem och försök komma ihåg några genom att memorera djuren kopplat till respektive tumregel. På så sätt är du bättre förberedd och gör rätt saker när krisen kommer.

   Läs mer om varje tumregel

   Om du inte märker att en kris är på gång halkar du direkt efter i krishanteringsarbetet, då har du svårt att komma ikapp händelseförloppet. Vakna!

   Uppmärksamma tidiga signaler

   Det är viktigt att du är uppmärksam på när saker ter sig annorlunda i din vardag. Tänk inte "det är nog inget" utan ta upp händelsen med någon och diskutera. 

   Diskutera med andra om ni ska larma

   Det är lättare att bolla med någon annan om det du uppmärksammat är så pass allvarligt att ni ska larma - eller om ni tillsammans kan avfärda det som falskt alarm. Våga ta upp till diskussion!

   Grodan påminner dig

   En groda som kastas i kokande vatten hoppar ur. En groda som ligger i ljummet vatten och kokas upp dör på grund av att den inte märker av den långsamma temperaturförändringen. Var smartare än grodan. Se till att du är uppmärksam och ser krisen komma även om den kommer smygande! 

   Om ni resonerat er fram till att det finns risk för hot, fara eller kris så måste ni omgående larma. Varna de som är i fara. Larma de som ska hjälpa er att lösa krisen.

   Vid akut fara eller kris: larma alla berörda

   Larma de som är i fara och ge tydliga, korta instruktioner hur de kan skydda sig. Mer detaljerad information kan ges senare (se även Duvan).

   Larma de ska hjälpa er att lösa krisen

   Ni behöver vara ett sammansatt team för att kunna klara av en ansträngande kris. Dubbelkolla att ditt larm verkligen har uppfattats och tagits på allvar. Gör de som du har sagt?

   Larma hellre för ofta än för sällan

   Att larma är ingen exakt vetenskap där du enbart ska larma när du är 100% säker att det behövs. Larma hellre för ofta. Ett falskt larm är inget misslyckande utan kan ses som en övning.

   Vargen påminner dig

   Vargen kommer, vargen kommer. Det är bra att vargen kommer och påminner oss om att vi kan vara i fara och bör agera. Våga larma och ta alltid ett larm på allvar!

   En kris är påfrestande, se till att ta vara på all hjälp du kan få. Gör inte allt själv - ge konkreta uppdrag till andra så att de kan stötta dig.

   Ensam är inte stark i kris

   Det är en ganska typisk fallgrop att du vill göra mycket själv när det är stressigt och mycket som står på spel. Risken är att du kommer drunkna i uppgifter och aldrig hinna ikapp. En bra krisledare sätter andra i arbete och behåller själv översikten (se även Giraffen). Fastna inte i operativa uppgifter - delegera. 

   Ta hjälp och involvera andra

   Hjälps åt. Någon ska hålla översikt, leda, och dela ut uppgifter till andra. Se till att ta hjälp av så många som det krävs. Ta hellre in för många än för få. Det är lättare att skicka hem personer än att kämpa mot ett snabbt händelseförlopp om ni är för få.

   Myrorna påminner dig

   Se ett myrsamhälle framför dig. Myrorna är superduktiga på att snabbt fördela uppgifter och åstadkomma mycket tillsammans.

   I en osäker situation kan du inte räkna med att informationen kommer fram till dig. Du behöver vara aktiv och själv söka efter informationen.

   En krissituation innebär osäkerhet

   En kris är en oväntad händelse och det råder osäkerhet. Konsekvenserna kan bli stora. Osäkerheten kan göra det svårt att förstå vad som händer och vad du ska göra åt det.  

   Du måste själv söka information så du förstår vad som pågår

   Du kan minska osäkerheten genom att samla information och du behöver själv söka efter den. Hämta information från olika platser och källor så får du en bredare bild och kan fatta mer grundade beslut. Fastna inte i informationssamling - fatta beslut även om osäkerhet kvarstår (se Bisonoxen).

   Ekorren påminner dig

   En ekorre samlar och samlar. På samma sätt ska du komma ihåg att samla information.

   När du samlar information är det viktigt att sålla och fokusera på det som är väsentlig information för dig.

   Drunkna inte i för mycket irrelevant information

   När det blir för mycket information kan det lätt hända att du drunknar i alla detaljer. Mer information är inte alltid bättre information. 

   Sålla och fokusera på det som är viktigt för dig

   Se till att du främst samlar den information som är viktig för dig, ha en medveten sök-strategi. Sålla bort det som inte är relevant och sammanfatta det viktigaste i dina egna ord. 

   Skatan påminner dig

   Skatan är helt fantastisk på att hitta blinkande föremål. Tänk som skatan - Hitta nålen i höstacken – Hitta informationen som är viktiga för dig.

   En bra krisledare fångar framtiden. Vad kan hända härnäst och vad kan göras nu för att hantera framtida konsekvenser?

   Ha en överblick av situationen och jobba strategisk

   Fastna inte i detaljer eller operativa uppgifter. Delegera till andra (se myrorna) och fokusera på det väsentliga (se skatan). En bra ledare lyfter blicken och fokuserar på de strategiska frågorna.

   Förutse vad som kan hända och påverka framtiden

   För att avgöra vad som är ett strategiskt beslut ska en konsekvensanalys göras: Vad är det värsta som kan hända? Hur kan händelseutvecklingen bromsas eller framtida konsekvenser hanteras? Vad kan göras nu för att påverka och lindra framtida konsekvenser? En krisledning kan inte påverka det som redan hänt men ska påverka framtiden.

   Giraffen påminner dig

   En giraff kan se långt och påminner dig att lyfta blicken och tänka på möjliga konsekvenser och hur dina åtgärder just nu kan skapa en bättre framtid.

   För att möta och bromsa ett eskalerande krishändelseförlopp krävs snabba och kraftiga åtgärder. Fastna inte i för långa överväganden - fatta beslut och verkställ.

   Ta snabba beslut efter korta samråd

   Grubbla inte för mycket på vad du ska göra. Visst ska du tänka till innan du agerar men det är också viktigt med fart i krishanteringen. Samla information, ha kort samråd och ta sedan beslut som verkställs. Därefter går du in i ett nytt varv: samla fakta, ta beslut, agera. Lös krisen bit för bit och fastna inte i en evig analys där du vill lösa allt på en gång och aldrig kommer till agerande.

   Bekämpa krisen kraftfullt med många resurser

   En kris som underskattas kan eskalera. Tillsätt resurser och ta hellre i för mycket än att du är för försiktig och inte kommer ikapp. Tänk på att krisen började långt innan du ens upptäckte den (se grodan) och att du måste ta i.

   Bisonoxen påminner dig

   En bisonoxe kliver inte fram försiktigt. Den stormar fram med all sin kraft. Agera som en bisonoxe.

   Krishantering tar mycket kraft. Du behöver vila då och då så att du har fokus och energi för nästa insats. Växla mellan att vila och att agera.

   Planera för återhämtning

   Bekämpa krisen med allt du har men bränn inte alla dina resurser. En kris kan bli långvarig och ni behöver kunna hålla hela vägen. Därför ska du inte vara ensam, ni behöver vara flera som turas om (se även myrorna).

   Turas om att vila upp er

   Gör en planering. En grupp jobbar en period mycket intensivt och när gruppen sedan vilar tar nästa gäng över. Ät och sov ordentligt i återhämtningsfasen så du är stark i de aktiva perioderna. 

   Björnen påminner er

   Björnen sover, björnen sover ... en liten sång som påminner dig om vikten av att vila även mitt under en kris.


   Andra som berörs av krisen behöver också information. Ge korta konkreta råd för hur de kan skydda sig eller hur de kan hjälpa till.

   Ett tydligt budskap skapar lugn

   När du samlat information, sållat ut det viktigaste och vidtagit åtgärder är det viktigt att du informerar. Genom din sammanfattning av vad som har hänt och vilka beslut som tagits lugnar du andra. 

   Förklara hur andra kan skydda sig eller hjälpa till

   Var noggrann med att avsluta din redogörelse med vad andra kan göra, för att skydda sig eller hjälpa till.

   Duvan påminner dig

   Duvan har använts för att skicka meddelanden och är ofta en symbol för budbärare. Duvan påminner dig att du ska lämna ett budskap till berörda omkring dig.

   Du som jobbar under en kris känner troligen stor press. När något i gruppen inte fungerar som det ska behöver du snabbt rätta till det. För gruppens trygghet ska det vara högt till tak.

   Ta omedelbart upp saker i agerande som inte fungerar

   Under en kris har vi inte tid till en dålig dag eller slarv. Alla behöver göra sitt yttersta och ha fullt fokus. Ser du att något viktigt inte flyter på ska det omedelbart rättas till. Ta in en avbytare eller coacha så att situationen förbättras.  

   En öppen atmosfär bidrar till egen trygghet

   Det ska vara högt i tak för att kunna ta emot kritik och synpunkter. Kritik ska framföras på ett konstruktivt sätt och med respekt för personen i frågan. Alla ska förstå att det är för gruppens bästa som spelare byts ut. Det inte är synd om den som sätts på bänken. 

   Elefanten påminner dig

   Våga prata om elefanten i rummet. Hela krishanteringen får inte äventyras bara för att det är jobbigt att ta upp det som inte fungerar.

   Även när det är bråttom under en krishanteringssituation måste man ibland stanna upp. Det kan räcka med en fem till tio minuter lång diskussion. Gör vi rätt saker? Gör vi sakerna rätt?

   Även när det är som mest kaotiskt är det viktigt att avsätta tid för reflektion

   Om ett handbollsteam kan ta en time-out i sextio sekunder bör även en krisledning kunna stanna upp under en pågående kris. Se det inte som förlorad tid. Belys snarare vilka vinster ni gör genom att stanna upp och tänka till.

   Ugglan påminner dig

   Ugglan symboliserar vishet. Under en kris handlar inte allt om att samla fakta och ta beslut. Ibland måste man stanna upp, tänka till och vara vis som en uggla.

   Kontakta oss gärna

   Professor i informationsteknologi

   Vetenskapliga publikationer

   Laere, J. van & Lindblom, J. (2018), Cultivating a longitudinal learning process through recurring crisis management training exercises in twelve Swedish municipalities, Journal of Contingencies and Crisis Management (ladda ner fulltext)

   Laere, J. van (2013), Wandering Through Crisis and Everyday Organizing; Revealing the Subjective Nature of Interpretive, Temporal and Organizational Boundaries. Journal of Contingencies and Crisis Management, 21, 17-25 (kontakta oss för en kopia)

   Laere J. van and Lindblom, J. (2012). Impact and outcomes of longitudinal resilience training in 4 Swedish municipalities. 19th Annual conference on multi-organisational partnerships, alliances and networks (MOPAN 2012),  Wageningen, the Netherlands. (kontakta oss för en kopia)

   Laere, J., Lindblom, J. and Nordell, D. (2011). A framework for evaluating information processing, internal and external communication in crisis, Proceedings of the second International Conference on Crisis Communication, Århus, Danmark,  2011. (kontakta oss för en kopia)

   Laere, J., Lindblom, J. and Susi, T. (2009) Kommunal krisövning i teori och praktik, Skövde University Studies in Informatics 2009:1, Skövde, Sweden. (ladda ner fulltext)

   Laere, J. van, Lindblom, J., Susi, T. (2007). Requirements for emergency management training from a ‘passion for failures’ perspective, Proceedings of the 4th International ISCRAM Conference (B. Van de Walle, P. Burghardt and C. Nieuwenhuis, eds.), Delft, the Netherlands, May 2007.

   Publicerad: 2020-02-06
   Senast ändrad: 2020-02-06
   Sidansvarig: webmaster@his.se