Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Studieplaner

   Forskarstudierna planeras och följs upp med hjälp av en allmän studieplan och en individuell studieplan.

   Allmän studieplan

   Den allmänna studieplanen ger information om utbildningens mål, upplägg och innehåll, behörighet, urvalskriterier och examination.

   Observera. Varje doktorand följer den version av Allmän studieplan som gällde vid antagningstillfället.

   I den allmänna studieplanen beskrivs forskarutbildningsämnet och vilka de övergripande forskningsområden är.

   Här finns även information om  vilka de nationella målen är som gäller för all forskarutbildning i Sverige, det vill säga vad en doktorand ska kunna när hen är färdig med sin examen.

   Den allmänna studieplanen talar även om vilka krav som ställs för att en person ska vara behörig att kunna antas till forskarutbildning vid Högskolan i Skövde, och även hur urvalet görs bland de sökande.

   Slutligen beskrivs hur forskarutbildningen är uppbyggd, vad som krävs för att kunna ta ut en licentiat- eller doktorsexamen, hur många högskolepoäng och vilka kurser som är obligatoriska att läsa.

   Individuell studieplan (ISP)

   Den individuella studieplanen (blankett 5:2) är till för planering, strukturering och uppföljning av forskarstudierna och upprättas tillsammans av huvudhandledare och doktorand. Den första individuella studieplanen upprättas första gången senast tre månader efter antagning till forskarutbildning och revideras därefter minst en gång om året. Doktorand, handledargrupp och studierektor för utbildning på forskarnivå ska träffas minst en gång per år för uppföljning av utfört arbete och planering av fortsatt arbete. 

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2020-03-13
   Sidansvarig: webmaster@his.se