Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Behörighet, anställning och finansiering

   Behörighet och antagning till forskarutbildning

   För att bli antagen till utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde krävs bland annat att du uppfyller förkunskapskraven som gäller för ämnet, har anställning vid Högskolan eller har finansiering genom lön från annan arbetsgivare och bedöms ha förmåga att klara utbildningen. Antagning till utbildningen på forskarnivå regleras i Högskolans antagningsordning (pdf).

   Gällande behörighets- och förkunskapskrav (grundläggande och särskild behörighet) för respektive forskarutbildningsämne och -område, läs mer i den allmänna studieplanen för respektive ämne:

   Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet informationsteknologi

   Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet hälsovetenskap

   Ansökan görs på blankett 5.1.

   Anställningsformer som doktorand

   För att bli doktorand krävs att du dels blir antagen till forskarutbildningen och dels har en anställning som finansierar studierna. Anställningen och antagningen sker parallellt.

   På Högskolan i Skövde förekommer tre modeller för detta:

   1. Anställning och antagning vid Högskolan i Skövde: Doktorandanställning eller adjunkt
   2. Anställning vid Högskolan i Skövde, antagning vid annat lärosäte: Doktorandanställning eller adjunkt
   3. Anställning hos annan arbetsgivare, antagning vid Högskolan i Skövde: Till exempel industridoktorand

   Finansiering

   Anställning

   Utbildning på forskarnivå vid Högskolan finansieras, som regel, genom en anställning som doktorand. Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Studierna kan bedrivas på deltid, till exempel parallellt med annan tjänstgöring, men ska kunna slutföras inom åtta år för doktorsexamen och fyra år för licentiatexamen. Av detta följer att antagning inte görs för en aktivitetsgrad om mindre än 50 procent. Enligt Högskoleförordningen (5 kap. 7 §) får den första anställningen gälla högst ett år. Anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. 

   Inom ramen för doktorandtjänst kan doktoranden delta i undervisning och annan institutionstjänstgöring upp till 20 procent inom tjänsten.

   Utbildningstiden får förlängas endast om det finns särskilda skäl för det, såsom ledighet på grund av sjukdom, för tjänstgöring inom totalförsvaret eller för förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet.

   Läs mer om vad som gäller för anställning som doktorand i Anställningsordning vid Högskolan i Skövde (pdf) och i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Informationsteknologi (pdf).

   Lönen för forskarstuderande med doktorandanställning följer en lönestege, vilket innebär att det inte förekommer någon individuell förhandling. Mer information om lönestege för doktorander finns på medarbetarportalen (inloggning krävs).

   Även adjunkter har möjlighet att delta i forskarutbildning inom ramen för sin kompetensutvecklingstid.

   Vid Högskolan i Skövde finns inga stipendier eller utbildningsbidrag att söka.

   Företagsanställda doktorander

   Forskarstuderande som är antagna vid Högskolan och med en anställning inom näringslivet eller offentlig sektor, får sina forskarstudier finansierade av arbetsgivaren. Dessa benämns också ibland som industridoktorander.

   Publicerad: 2020-05-20
   Senast ändrad: 2022-05-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se