Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   DidAct – Didaktisk forskning inom vård

   DidAct – Didaktisk forskning inom vård

   Sjuksköterskans förmåga att reflektera har stor betydelse för omvårdnadsarbetet och kontakten med patienter och deras närstående. Att öka kunskaperna om hur lärandet sker och hur det kan stödjas under utbildning, i övergången till yrkeslivet och i yrkeslivet är frågor som är centrala i detta övergripande projekt. Ett projekt som även inkluderar lärares lärande.

   Utbildningen till sjuksköterska ska, i likhet med all högre utbildning, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därtill ska utbildningen ge studenterna:

   • de kunskaper och färdigheter som krävs inom sjuksköterskans område och ansvar
   • förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar
   • förmåga att självständigt lösa och urskilja problem
   • beredskap inför kommande arbetsliv och profession

   Projekttid

   Augusti 2011 – pågående

   Syfte med DidAct

   Ett övergripande syfte med DidAct är att studera hur lärande i att vårda utvecklas och kan stödjas. Vidare studeras hur olika pedagogiska arbetsformer och lärandemiljöer påverkar studenters, nyutexaminerade sjuksköterskors lärandeprocesser. Dessutom studeras lärare och handledares didaktiska handlande och egna lärande.

   Frågeställningar

   • Vilken betydelse har ett tydligt patientperspektiv för studenternas lärandeprocesser och utvecklande av ett etiskt och vårdande förhållningssätt?
   • Vilken betydelse har reflektionsprocesser som stöd för fördjupad förståelse av vårdandet samt för utvecklandet av ett kritiskt och medvetet förhållningssätt?
   • Hur kan lärandeprocesser främjas som integrerar och sammanflätar kunskaper inom olika ämnen såväl som teoretisk kunskap med praktiskt vårdande?
   • Hur kan vårdutbildningar ge stöd för och främja utvecklandet av yrkesidentitet och ett etiskt medvetet förhållningssätt hos blivande sjuksköterskor?

   Westin, L., Johansson Sundler, A. & Berglund, M. (2015). Students’ experiences of learning in relation to didactic strategies during the first year of a nursing programme: a qualitative study.  BMC Medical Education. 15:49, doi:10.1186/s12909-015-0338-x http://www.biomedcentral.com/1472-6920/15/49

   Johansson Sundler, A., Pettersson, A. & Berglund, M. (2015). Undergraduate Nursing Students' Experiences when Examining Nursing Skills in Clinical Simulation Laboratories with High-Fidelity Patient Simulators: A Phenomenological Research Study. Nursing Education Today. 35(12). 156-61. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.04.008. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25943280

   Claesson, K., Berglund, M., & Gustavsson, S. (2016). The character of nursing students’ critical reflection at the end of their education. Journal of Nursing Education and Practice. 2017, Vol. 7, No. 5, DOI: 10.5430/jnep.v7n5p55

   Bokkapitel:

   Berglund, M. & Ek, K. (2019). Att förstå de didaktiska redskapen i utbildningen. I Berglund, M., & Ekebergh, M. (red). Reflektion i lärande och vård – en utmaning för sjuksköterskan. (2:a uppl). Studentlitteratur. ISBN 9 789 144 131 979

   • Hur utvecklar lärarna sin kompetens i att stödja studenternas reflektionsprocesser?

   Berglund, M., Sjögren, R. & Ekebergh, M. (2012). Reflect and learn together – when two supervisors interact in the learning support process of nurse education. Journal of Nursing Management, (29). 152-158.

   Gustavsson, S., Andersén, A. & Berglund, M. (2019). To challenge and to be challenged – teachers collective learning in higher education, Reflective Practice, DOI: 10.1080/14623943.2019.1611552

   Forskningssamverkan: Susanne Gustavsson, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgsuniversitet

   • Hur sker det övergången från student till yrkesverksam sjuksköterska?
   • Hur sker lärande de första åren som nyutexaminerad sjuksköterska?
   • Hur sker det livslånga lärandet och hur används digitala verktyg i lärandeprocessen?

   Projektledare

   Professor i omvårdnad

   Medverkande forskare

   Joanne Wills
   Adjunkt i omvårdnad
   Anna Kjellsdotter
   Adjungerad lektor i omvårdnad
   Publicerad: 2021-11-01
   Senast ändrad: 2021-11-01
   Sidansvarig: webmaster@his.se