Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Virtuell patient – en interaktiv utbildningsmodul rörande våld i nära relation

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Virtuell patient – en interaktiv utbildningsmodul rörande våld i nära relation

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Virtuell patient – en interaktiv utbildningsmodul rörande våld i nära relation

   Projekttid

   Mars 2024 – Mars 2026

   Finansiering och samverkan

   Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Region Stockholm, Stockholms Universitet

   Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera en utbildningsmodul med en virtuell patient, rörande våld i nära relation. Projektet genomförs i samverkan mellan Centrum för psykiatriforskning i Stockholm (Region Stockholm och Karolinska Institutet) och Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde.

   I utbildningsmodulen får eleven möta en virtuell patient

   Ett nationellt examensmål för hälso- och sjukvårdsstudenter är att visa kunskap om våld i nära relation. Våld i nära relation innebär kränkning av en persons mänskliga rättigheter och innefattar fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld likväl som hedersrelaterat våld.

   Forskning visar ett starkt samband mellan våld i nära relation och ohälsa. Personer som lever med våld i nära relation söker ofta vård men uppger sällan det som orsak till vårdbesök. Samtidigt kan hälso- och sjukvårdpersonal uppleva det som svårt att ställa kliniskt relevanta frågor som identifierar våld i nära relation.

   Tidigare forskning tyder på att interaktiva utbildningsmoduler med virtuella patienter (VP) kan öka användarens kliniska beslutsförmåga och kritiska tänkande.

   Detta forskningsprojekt bygger på en interaktiv utbildningsmodul med en VP rörande våld i nära relation, utvecklad av en tvärvetenskaplig forskargrupp med projektledare från Centrum för psykiatriforskning (CPF) i Stockholm. Läs mer om projektet att ta fram en virtuell patient.

   I samverkan med Högskolan i Skövde ska VP utbildningsmodul utvärderas via studier med sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde.

   Utbildningsmodulen består av tre delar:

   1. en interaktiv webbutbildning bestående av fyra kapitel som tar cirka 2,5 timmar att genomföra och innehåller frågor för kunskapstest om våld i nära relationer.

   2. en VP grundad i Virtual Case System (VCS), där användaren loggar in på en digital plattform via internet och får där möta den fiktiva patienten Sarah, som sökt till psykiatrisk öppenvårdsmottagning.

    På den interaktiva plattformen får användaren ta del av bakgrundsinformation om patienten, via rubrikerna "patientinfo" och "skattningsskalor", exempelvis en remiss från vårdcentralen.

    Under rubriken "patientsamtal" får användaren välja mellan ett stort antal fördefinierade frågor att ställa till VP, som då svarar via en videosekvens.

    Det trädförgrenade dialogsamtalet är uppbyggt utifrån frågor som är graderade på en skala från mindre lämpliga till rekommenderade frågor. Valen av dessa frågor styr den återkoppling som användaren får, både från VP och experter i plattformens sista del. Denna återkoppling gäller exempelvis bemötande, förtroende och samtalets upplägg.

   3. ett efterföljande lärarlett dialogseminarium

   Medverkande forskare

   Karolina Sörman
   Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning
   Joachim Eckerström
   Karolinska Institutet, Centrum för psykiatriforskning
   Publicerad: 2024-03-19
   Senast ändrad: 2024-03-19
   Sidansvarig: webmaster@his.se