Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Digital fixare

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Digital fixare

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Digital fixare - äldres lärande av digitala verktyg genom individuell coachning i det egna hemmet

   Projekttid

   Januari 2021 – Januari 1

   Finansiering och samverkan

   Skövde kommun, Skaraborgsinstitutet

   Dagens samhälle är på många områden digitaliserat. Pandemin har satt ljuset på att äldre är en särskilt utsatt grupp, inte enbart för att de har drabbats allvarligast av covid-19, utan också för att de blivit mer socialt isolerade.

   I kombination med att äldre i lägre grad använder sig av digitala verktyg för social samvaro har den ofrivilliga ensamheten ökat med fysisk och psykisk ohälsa som följd. Det är därför avgörande att skyndsamt intensifiera arbetet med att förstå och beskriva hur äldres digitala förmåga kan främjas. I förlängningen kan digitala kunskaper tänkas bidra till ökad delaktighet i samhället och därmed potentiellt även minska risken för utanförskap och ofrivillig ensamhet.

   I december 2020 startade Skövde kommun ett projekt som innebär att alla personer över 65 år erbjuds möjligheten att få hjälp att tillägna sig kunskaper om digitala verktyg i sitt hem av en undersköterska, det vill säga den digitala fixaren. Tanken med projekt är att motverka digitalt utanförskap och ofrivillig ensamhet och att öka möjligheten till delaktighet i samhället.

   Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att utvärdera och beskriva faktorer som främjar äldre personers lärande av digitala verktyg.

   Specifika frågeställningar

   • Hur går själva coachningen till?
   • Vad är det som sker?
   • Vilka faktorer främjar respektive hindrar lärandet när coachen hjälper den äldre?

   Vad blir resultatet av lärandet, det vill säga vilka kunskaper och färdigheter har den digital coachningen genererat och hur tillämpas dessa, samt vilken betydelse har tillägnandet av digital kompetens haft för den äldre personen.

   Projektledare

   Bitr. professor i omvårdnad

   Medverkande forskare

   Partners och finansiering

   Skaraborgsinstitutet
   Publicerad: 2021-11-01
   Senast ändrad: 2021-11-01
   Sidansvarig: webmaster@his.se