Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Digital fixare

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Digital fixare

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Digital fixare - äldres lärande av digitala verktyg genom individuell coachning i det egna hemmet

   Projekttid

   Januari 2021 – December 2023

   Finansiering och samverkan

   Skövde kommun, Skaraborgsinstitutet

   Dagens samhälle är på många områden digitaliserat och en ökad social interaktion sker på internet. Den grupp i samhället som upplever störst digitalt utanförskap är enligt tidigare studier äldre personer. Det är därför viktigt att skyndsamt intensifiera arbetet med att hjälpa äldre att tillägna sig ökade digitala kunskaper och att förstå och beskriva hur äldres digitala förmåga kan främjas.

   Ett digitalt utanförskap kan se olika ut. Vissa äldre har inga kunskaper alls och andra känner sig otrygga. Många äldre har heller ingen att be om hjälp eller fråga. Låg kunskap kring digitala verktyg och tjänster kan leda till lägre delaktighet i samhället, utanförskap och social isolering.

   Tjänst som spridit sig

   I december 2020 startade Skövde kommun ett projekt som innebär att alla personer över 65 år erbjuds möjligheten att få hjälp att tillägna sig kunskaper om digitala verktyg i sitt hem av en Digital fixare. Tjänsten Digital fixare finns nu i flera andra kommuner i Skaraborg liksom i andra delar av landet. Tanken med Digital fixare är att motverka digitalt utanförskap och ofrivillig ensamhet och att öka möjligheten till delaktighet i samhället.

   Digital fixare är en ny insats i socialtjänstens regi. Likaså har tidigare insatser kring ökad digital kompetens bland äldre mest skett på gruppnivå. Utifrån det behövs därför ökad kunskap kring vad som främjar äldres lärande av digitala verktyg vid individuell hjälp och coachning i det egna hemmet och vad äldre tycker att tjänsten Digital fixare har gett dem. Det finns därför skäll att utvärdera projektet och utöka den vetenskapliga kunskapen.

   Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att öka förståelsen och kunskapen om hur äldre personer tillägnar sig digital kompetens genom stöd av tjänsten Digital fixare (DF) i det egna hemmet, vilka kunskaper och färdigheter har de äldre personerna tillägnar sig, hur tillämpas de samt vilken betydelse har tillägnandet av digital kompetens haft för den äldre personen.

   Specifika frågeställningar

   • Hur går själva coachningen till?
   • Vad är det som sker vid lärandet?
   • Vilka faktorer främjar respektive hindrar lärandet när coachen hjälper den äldre?
   • Vad har den individuella hjälpen med digitala verktyg haft för betydelse för den äldre?

   Datainsamling har skett och kommer att ske genom videoobservationer, kvalitativa intervjuer och dokumentation.

   Projektet är ett samarbete mellan Skövde kommun, Folkhälsa och social hållbarhet och Institutionen för hälsovetenskap, Högskolan i Skövde, inom samverkansplattformen Hållbart Skaraborg.

   Projektledare

   Professor i omvårdnad

   Medverkande forskare

   Finansiering och samverkan

   Skaraborgsinstitutet
   Publicerad: 2021-11-01
   Senast ändrad: 2022-09-30
   Sidansvarig: webmaster@his.se