Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Halvtidsseminarium

   2) Halvtidsseminarium – avhandlingsförslag (thesis proposal).

   Efter ungefär halva utbildningstiden ska doktoranden skriva en längre rapport över tänkt doktorsavhandling.

   Obs! Om doktoranden planerar att göra en licentiatexamen, utgår halvtidsseminariet. Doktoranden gör istället enbart ett slutseminarium innan själva licentiatseminariet.

   Rapporten framställs enligt Högskolans mall för licentiat- och doktorsavhandling. Avhandlingsförslaget (thesis proposal) ska presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium. Seminariet hålls när doktorsavhandlingens struktur och väsentliga delar av dess innehåll är planerat och dokumenterat.

   A. Avhandlingsförslaget ska innehålla, men inte nödvändigtvis begränsas till, följande:   

   • hittills uppnådda forskningsresultat
   • publicerat material och planerade manus
   • utkast till avhandlingens inledande delar
   • påbörjad analys
   • planering av återstående arbete

   B. Granskaren ska vara en extern, disputerad senior forskare (i undantagsfall kan granskaren vara anställd vid Högskolan, men måste i så fall vara verksam vid en annan institution).

   C. Senast tre veckor före planerat seminarium ska avhandlingsförslaget, namn på granskare samt datum och tid för halvtidsseminariet mejlas till nedanstående grupper inom berört forskarutbildningsämne:

   Informationsteknologi:

   Hälsovetenskap:

   D. Vid seminariet ska, utöver den externa granskaren och doktoranden, samtliga handledare närvara och ge muntliga kommentarer.

   E. Seminariets övergripande syfte är att ge doktoranden konstruktiva synpunkter på uppnådda resultat och rekommendationer om vad som återstår att göra så att forskarstudierna kan genomföras inom planerad tidsram.

   F. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt blankett 5:13 av den externa granskaren. Om underlaget bedöms ha avgörande brister ska en ny rapport framställas och ett nytt halvtidsseminarium hållas.

   Efter avklarat seminarium

   G. Huvudhandledaren ansvarar för att protokoll från seminariet samt godkänd rapport skickas till registrator för diarieföring och arkivering.

   H. Huvudhandledaren ansvarar för att doktoranden, efter godkänt genomförande av planeringsseminariet, flyttas upp enligt gällande lönestege (informationen finns på medarbetarportalen som kräver inloggning).

   Publicerad: 2020-04-21
   Senast ändrad: 2022-05-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se