Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Sötvattensmusslors bevarandebiologi och användbarhet som bioindikatorer

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Sötvattensmusslors bevarandebiologi och användbarhet som bioindikatorer

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Sötvattensmusslors bevarandebiologi och användbarhet som bioindikatorer

   Projekttid

   Maj 2007 – April 2027

   Finansiering och samverkan

   Carl Tryggers Stiftelse, KK-stiftelsen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, TATTAA Biocenter, Vänerns vattenvårdsförbund, Fortums Nordiska miljöfond, Lunds universitet, Toxicon, Trafikverket

   Stora sötvattensmusslor är goda indikatorer på vattenstatus. De inte bara filtrerar och renar vattnet, bäddar av musslor på bottnarna ger också struktur och skydd för många andra organismer, vilket leder till ökad biologisk mångfald. Vår forskning syftar till att studera de stora sötvattensmusslornas ekologi och använda dem som indikatorer för miljö- och naturvårdsarbete i sjöar och vattendrag.

   I Sverige har vi satt upp mål för hur vi vill att framtidens miljö ska se ut. Målen är beslutade av riksdagen och syftar till att nå en långsiktigt hållbar miljö. Ett av miljömålen, ”Levande sjöar och vattendrag”, innebär att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.

   Mänsklig påverkan

   Sötvattenslevande stormusslor (Unionidae) är betydelsefulla ekosystemingenjörer, genom att de bland annat filtrerar och renar vatten och tillför bottenstruktur som ökar den biologiska mångfalden av andra ryggradslösa djur.

   Sötvattenslevande stormusslor har dock drabbats hårt av människans exploatering av vattendrag och mark kring vattendrag. Från olika delar av världen visar det sig att stormusslornas populationer har minskat ordentligt. Orsaker som nämns är försurning, vattenkraft med dämmen, vattenregleringar, jordbrukspåverkan med övergödning samt utsläpp av giftiga föroreningar.

   Kan inte flytta sig

   Eftersom stormusslorna lever ett relativt stillasittande liv och filtrerar vatten kan de vara goda indikatorer på ett vattens ekologisk status och förekomster av miljögifter. De kan inte undkomma negativ påverkan genom att flytta på sig en längre sträcka som till exempel fiskar. De är också lätta att hitta och relativt sett stora organismer.

   Vår forskning syftar därför till att studera de stora sötvattensmusslornas biologi och möjligheten att använda dem som indikatorer för miljö- och naturvårdsarbete i sjöar och vattendrag. Studierna har bedrivits och bedrivs i flera olika projekt.

   Olika studier inom forskningen

   Inom projektet har vi genomfört en rad olika studier. Vi har bland annat inventerat musselförekomster och deras grad av föryngring, vi har tittat på hur musslor fördelar sig på botten och vilken betydelse det kan ha vid inventeringar, hur vattenkraft och vandringshinder påverkar och hur den biologiska mångfalden i Göta älv bör prioriteras.

   Vi har också undersökt vilken betydelse vattenkraft och vandringshinder kan ha för förekomst av musslor i vattendrag genom att titta på hur förekomsten av anlagda dämmen och andra vandringshinder påverkar stormusslors möjlighet till föryngring.

   Vision kring biomarkörer

   Vår pågående forskning tittar på grundläggande möjligheter att mäta genetiska uttryck (biomarkörer) i musslorna som svar på kemisk stress.

   Vår vision framöver är att kunna hitta oupptäckta markörer som skulle kunna vara användbara i miljöövervakning och bedömning av ekologisk status.

   Publikationer biomarkörer

   2023

   Gustaf Magnus Oskar Ekelund Ugge, Ullrika Sahlin, Annie Jonsson, Olof Berglund

   Environmental Toxicology and Chemistry

   2023. Artikel, forskningsöversikt. https://doi.org/10.1002/etc.5494 Open Access

   2022

   Gustaf Magnus Oskar Ekelund Ugge, Annie Jonsson, Olof Berglund

   Environmental Science and Pollution Research

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15633-4 Open Access

   2020

   Gustaf Magnus Oskar Ekelund Ugge, Annie Jonsson, Björn Olsson, Robert Sjöback, Olof Berglund

   Environmental Science and Pollution Research

   2020. Artikel. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07660-4 Open Access

   Projektledare

   Professor i biovetenskap/Prodekan

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2020-05-29
   Senast ändrad: 2023-06-22
   Sidansvarig: webmaster@his.se