Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Att stärka ungas psykisk hälsa

   Forskningsgrupp Familjecentrerad hälsa FamCeH
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   I det digitala samhället, att stärka ungas psykiska hälsa med ett interaktivt program

   Projekttid

   Januari 2024 – December 2027

   Finansiering och samverkan

   Majblommans riksförbund, Arts & Hearts, Folkhälsa och social hållbarhet i Skaraborg, Naturbruksförvaltningen VGR, Skaraborgs Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen

   Det övergripande syfte med forskningsprojektet är att utforska om ungas psykiska hälsa stärks av att delta i genomförandet av det interaktiva utbildningsprogrammet "Det syns inte". Programmet har som mål att lära ungdomar, och deras närstående vuxna, att regelbundet träna på strategier för att främja välbefinnande.

   Ett gäng ungdommar går tillsammans

   I takt med att användningen av digitala medier ökar har ungas hälsofrämjande livsstilsvanor påverkats, vad som anses "normalt" när det gäller skärmtid, fysisk aktivitet eller sömnvanor bland unga har förändrats.

   Att stärka ungas psykiska hälsa är en betydelsefull investering för framtiden, som medför att fler unga kan uppnå fullföljda studier, bli förberedda inför arbetslivet och öka förutsättningarna för en hållbar livsstil. Det interaktiva utbildningsprogrammet "Det syns inte" har som mål att sprida forskningsbaserad kunskap om psykisk hälsa och bryta utanförskap relaterat till psykisk ohälsa samt att erbjuda perspektiv, insikter och verktyg för unga att hantera sitt psykiska mående.

   Det övergripande syfte med forskningsprojektet är att utforska om ungas psykiska hälsa stärks av att delta i genomförandet av programmet, Det syns inte.

   Programmet har som mål att lära ungdomar, och deras närstående vuxna, att regelbundet träna på strategier för att främja välbefinnande. Genom filmbaserade moduler förmedlas vetenskapliga budskap och övningar inom färdighetsträning med skyddande effekter. Dessa inkluderar att lära sig att planera sin tid, reglera sina känslor och hantera impulser för att undvika att bli offer för dem.

   Därutöver syftar forskningsprojektet till att beskriva vårdnadshavares och skolpersonals (rektor, lärare, elevcoach, elevassistent och elevhälsopersonal, skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer och specialpedagoger) till unga, hur uppfattar de vilken betydelse Det syns inte haft för de ungas livsstil, relationer och digital medieanvändning.

   Med den situation som råder i dagens samhälle behöver preventiva och kunskapshöjande insatser göras som kan stärka ungas psykiska hälsa. Skolor och kommuners aktivitetsansvar är arenor som möjliggör att ge unga kunskap om vad som påverkar hur de mår och ge dem redskap att själv kunna stärka sin psykiska hälsa.

   Detta projekt är avgränsat till unga som går i årskurs sju till nio i högstadiet och årskurs ett till tre på gymnasiet samt unga som deltar i kommuners aktivitetsansvar.

   Projektet i media

   Skaraborgs Allehanda, 240221: Satsning på ungas psykiska hälsa: ”Gemensamma problem som vi behöver lösa” (sla.se)

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2024-02-23
   Senast ändrad: 2024-02-23
   Sidansvarig: webmaster@his.se