Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Obligatoriska seminarier

   Under sin forskarutbildning ska doktoranden presentera sitt avhandlingsarbete vid två alternativt tre obligatoriska seminarier. Vid licentiatexamen görs inget halvtidsseminarium.

   1. Planeringsseminarium – forskningsförslag
   2. Halvtidsseminarium – avhandlingsförslag
   3. Slutseminarium – avhandlingsmanuskript

   Till varje seminarium ska doktoranden framställa en skriftlig rapport enligt särskilda anvisningar – se mer detaljerade uppgifter under respektive seminarium i länkarna ovan. 

   Varje rapport granskas av en särskilt utsedd granskare.

   Det är huvudhandledaren som har ansvaret för att utse och tillfråga de personer som ska vara granskare vid de olika seminarierna.

   Granskaren ska ha ämneskompetens inom det område som examen avser och får inte ingå i doktorandens handledargrupp eller på annat sätt vara jävig. Se riktlinjer om jäv (pdf) för mer information.

   Övriga krav som ställs på granskaren för de olika seminarierna – se under respektive seminarium nedan.

   Granskaren bedömer om rapport och presentation håller tillräckligt hög kvalitet. Om inte, ska en ny rapport framställas och ett nytt seminarium hållas.

   Efter varje godkänd bedömning, arkiveras rapporten i Högskolans diarium tillsammans med protokollet från seminariet.

   OBS! Rapporten ska alltså inte längre publiceras i DIVA!

   Formerna för de obligatoriska seminarierna samt förhandsgranskning beskrivs i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå (pdf) samt i dokumentets bilagor.

   Protokollen för respektive seminarium som granskaren ska fylla i (blanketterna 5:12, 5:13 respektive 5:14) finns under Forskarutbildningens styrdokument, blanketter och checklistor.

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2022-05-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se