Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Förbättrad livsmiljö för småkryp i sötvattensystem genom övervakning av främmande arter

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Förbättrad livsmiljö för småkryp i sötvattensystem genom övervakning av främmande arter

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   CLANCY

   Projekttid

   Maj 2023 – April 2028

   Finansiering och samverkan

   EU Interreg Nordsjön, Vänerns vattenvårdsförbund, Alfred Wegenerinstitutet, Cellule de Suivi du Littoral Normand, Flanders Environment Agency (VMM), Groupe d'étude des milieux estuariens et littoraux, Provinsen Östflandern, TU Dresden, Universitetet i Antwerpen

   CLANCY-projektet kommer att öka Nordsjöregionens kapacitet att bevara klimatanpassade, ekosystem med biologisk mångfald genom att hitta ett sätt att hantera den kinesiska ullhandskrabban.

   Ullhandskrabban (Eriocheir sinensis) är en främmande art och ett hot mot den biologiska mångfalden i akvatiska ekosystem längst kusten och i inlandet. Totalt deltar fyra länder i projektet (Belgien, Frankrike, Tyskland och Sverige). I vart och ett av dessa länder har det gjorts studier på krabban oberoende av varandra, med olika detaljeringsgrad. En gränsöverskridande ansträngning kommer nu att göras för att dela alla tillgängliga data om krabbornas populationer, utbredning och påverkan på sötvattensekosystem.

   Ny gemensam databas

   Data kommer att samlas in i en nyskapad, gemensam databas. Fällor kommer att användas för att övervaka och hantera de invasiva krabbornas populationer. Utformningen av fällan kommer att anpassas till lokala förhållanden. Denna specifika innovation är en nyckel till en transnationell utbyggnad.

   Genom att utföra genetiska analyser på fångade krabbindivider kommer vi att göra en djupgående bedömning av gränsöverskridande populationsspridning. Ekologisk övervakning kommer att inrättas i referensområden med och utan fällor, för att få kunskap om krabbornas påverkan på livsmiljön. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att undvika bifångster av andra ryggradslösa arter.

   Strategier för hantering av främmande arter

   Resultaten av projektet kommer att översättas till en nyttokostnadsanalys och strategier för gränsöverskridande övervakning av främmande arter. Ett samskapande tillvägagångssätt kommer att implementeras som involverar lokala intressenter, för att säkerställa att dessa strategier och analyser kan implementeras direkt av nyckelanvändare.

   CLANCY kommer att bidra till styrningen av en samordnad gränsöverskridande artförvaltning, anpassad till lokala och regionala behov och förutsättningar. För den fångade biomassan från ullhandskrabban kommer en infrastrukturplan för etablering av en värdekedja utvecklas.

   Projektledare: Flanders Environment Agency

   Läs mer om projektet

   Projektets hemsida: www.interregnorthsea.eu/clancyForskare från Högskolan i nytt EU-projekt om invasiv krabba (his.se)
   Mardrömskrabban ska kartläggas och krossas - finns i Vänern (Sveriges Radio)
   Nytt projekt kartlägger invasiv ullhandskrabba (Havet.nu)
   Sverige deltar i internationellt forskningsprojekt om kinesisk ullhandskrabba (Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten)

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2023-05-03
   Senast ändrad: 2023-05-03
   Sidansvarig: webmaster@his.se