Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Planeringsseminarium

   1) Planeringsseminarium – forskningsförslag (research proposal).

   Efter ungefär en fjärdedel av utbildningstiden ska doktoranden skriva en rapport över tänkt forskningsinriktning. Rapporten framställs enligt Högskolans mall för licentiat- och doktorsavhandling. Forskningsförslaget (research proposal) ska presenteras och diskuteras vid ett öppet seminarium.

   A. Forskningsförslaget ska innehålla, men inte nödvändigtvis begränsas till, följande:   

   • problemformulering
   • precisering av syfte och mål
   • bakgrund och forskningens betydelse
   • metod och forskningsplan
   • förväntade resultat

   B. Granskaren ska vara en disputerad forskare

   C. Senast två veckor före planerat seminarium ska forskningsförslaget, namn på granskare samt datum och tid för planeringsseminariet mejlas till nedanstående grupper inom berört forskarutbildningsämne:

   Informationsteknologi:

   Hälsovetenskap:

   D. Vid seminariet ska, utöver granskaren och doktoranden, samtliga handledare närvara och ge muntliga kommentarer.

   E. Seminariets övergripande syfte är att ta ställning till om forskningsinriktningen är relevant för ämnet och om förslaget är forskningsbart och tillräckligt väl beskrivet.

   F. Kommentarer och ställningstaganden dokumenteras enligt blankett 5:12 av granskaren. Om underlaget bedöms ha avgörande brister ska en ny rapport framställas och ett nytt planeringsseminarium hållas.

   Efter avklarat seminarium

   G. Huvudhandledaren ansvarar för att protokoll från seminariet samt godkänd rapport skickas till registrator för diarieföring och arkivering.

   H. Huvudhandledaren ansvarar för att doktoranden, efter godkänt genomförande av planeringsseminariet, flyttas upp enligt gällande lönestege (informationen finns på medarbetarportalen som kräver inloggning)

   Publicerad: 2020-04-21
   Senast ändrad: 2022-05-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se