Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Antagen vid ett annat lärosäte

   När forskarutbildning bedrivs inom områden där Högskolan i Skövde saknar egen examensrätt, antas doktoranden vid ett annat lärosäte som har examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom det specifika ämnesområdet.

   Högskolans åtaganden

   För att kunna bedriva utbildning på forskarnivå inom andra ämnesområden samarbetar Högskolan i Skövde med andra lärosäten och tecknar samverkansavtal med dessa. Det antagande lärosätet är examensgivare och ansvarar formellt för den individuella studieplanen. Samtidigt förbinder sig Högskolan i Skövde att stå för åtaganden såsom handledning, tillgång till studierektor och, om detta anges i avtalet, finansiering av utbildningen, till exempel genom en doktorandtjänst.

   Uppgifter till registrator

   I samband med att en av Högskolans anställda antas till forskarutbildning vid ett annat lärosäte, ska nedanstående dokumentation skickas in till Registrator för diarieföring:

   • Antagningsbeslut från aktuellt lärosäte
   • Kopia av eventuellt samarbets-/samverkansavtal

   Dessutom ska intyg om godkänd examen alternativt beslut om avbrutna forskarstudier skickas till  Registrator för diarieföring:

   • Licentiatexamen
   • Doktorsexamen
   • Beslut om avbrutna studier

   Inför licentiatseminarium eller disputation

   Om licentiatseminariet/disputationsakten ska äga rum vid Högskolan i Skövde vänligen beakta följande punkter:

   • Senast tre månader innan önskat  seminarie- /disputationsdatum: Licentiatseminariet/disputationen ska annonseras och pressmeddelande ska initieras. Ta kontakt med forskningshandläggaren.
   • Boka lokal för disputation, senast 10 veckor innan önskat datum.

   Spikning och publikation i DiVA

   • Senast tre veckor innan önskat seminarie-/disputationsdatum: Ladda upp den elektroniska versionen av avhandlingen i Högskolan i Skövdes DiVA och lämna två fysiska exemplar till Högskolebiblioteket. För mer information se sidan om att publicera i DiVA.
   • Det finns även möjlighet spika upp sin avhandling på en spikbräda innanför bibliotekets entré.
   • Läs mer om spikning under licentiatexamen respektive disputation.

   För övrigt ska de tider och regler för examination beaktas som gäller vid det antagande lärosätet.

   Kontaktuppgifter vid frågor:

   Vid frågor om att bli doktorand vid annat lärosäte  (eller om du har frågor under pågående forskarutbildning), vänligen kontakta någon av våra studierektorer som ansvarar för forskarutbildning i samarbete med andra lärosäten.

   Observera att studierektorernas ansvar är uppdelat beroende på doktorandens institutionstillhörighet:

   Katarina Ejeskär, studierektor för forskarutbildning vid

   • Institutionen för hälsovetenskaper (IHV)
   • Institutionen för handel och företagande (IHF)

   Tomas Jonsson, studierektor för forskarutbildning vid

   • Institutionen för biovetenskap (IBI)
   • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

    

   Publicerad: 2020-01-31
   Senast ändrad: 2020-01-31
   Sidansvarig: webmaster@his.se