Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Licentiatseminarium

   En licentiatexamen om minst 120 högskolepoäng kan vara en självständig examen eller en etapp på vägen mot en doktorsexamen.

   Senast 6 månader före planerat licentiatseminarium, ska doktorand och handledare sätta sig in i vad som gäller kring tidsplan, krav, processer med mera inför kommande examination. Planen ska stämmas av med studierektor för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi – se Checklista inför licentiatseminarium.

   Anmälan om licentiatseminarium

   Licentiatavhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium som ska genomföras inom terminstid (vår eller höst) under normal arbetstid.

   Anmälan om licentiatseminariet (blankett 5.4) ska lämnas skriftligen av huvudhandledaren till studierektor för utbildning på forskarnivå senast tre månader före preliminärt datum för licentiatseminariet.

   Anvisningar inför licentiatseminarium finns i Bilaga 2 i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå.

   Spikning och publikation i DiVA

   Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen offentliggöras. Meningen är att allmänheten ska få möjlighet att läsa avhandlingen i förväg och kunna ställa frågor vid licentiatseminariet.

   Tid och plats för seminariet, doktorandens namn, titel på avhandlingen, sammanfattning av avhandlingen och namn på opponenten ska göras tillgänglig på Högskolans webbplats (elektronisk spikning).

   Den tryckta avhandlingen ska finnas tillgänglig på Högskolan minst tre veckor före licentiatseminariet. Forskarutbildningskoordinatorn vid avdelningen för utbildnings- och studentstöd ansvarar för att avhandlingen distribueras inom och utanför Högskolan.

   Senast tre veckor före licentiatseminariet ska avhandlingen även publiceras elektroniskt i Högskolans publikationsdatabas DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

   För detaljerad information – se Tryckning och distribution av avhandlingar samt Publicering i DiVA.

   Spikningsceremoni i Högskolebiblioteket

   Den traditionella spikningen är en akademisk ritual i samband med framläggningen av en licentiat- eller doktorsavhandling och är frivillig. Vid spikning på Högskolebiblioteket bistår en representant för Team forskarstöd med mottagning av doktoranden med närmaste sällskap och tillhandahåller hammare, spik och snöre för att hänga upp avhandlingen.

   Doktoranden tar med ett spikningsexemplar med hål borrat för snöret i övre vänstra hörnet. Normalt ryms ett tiotal personer i direkt anslutning till själva spikningen, men alla intresserade och givetvis handledare, nära kollegor och anhöriga är välkomna.

   En spikning ryms vanligtvis inom 15-30 minuter och brukar ha karaktär av en lättsam tillställning.

   Mejla forskarstod.biblioteket@his.se för att anmäla spikningsceremonin.

   Licentiatseminariet – examination av avhandlingsarbetet

   Den skriftliga avhandlingen ska försvaras vid ett offentligt seminarium. Seminariet leds av en ordförande som är verksam vid den institution som avhandlingen har skrivits.

   Beskrivning av hur ett licentiatseminarium ska genomföras vid Högskolan i Skövde hittar du i Bilaga 3 i Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå.

   Läs mer om kompetenskrav, roll och ansvarsfördelning för licentiatseminariets opponent, examinator och ordförande.

   Ansök om examen

   Efter godkänd forskarutbildning ansöker doktoranden om examen. Detta görs på blankett 4:6 – Ansökan om examensbevis för doktorsexamen/licentiatexamen.

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2022-06-29
   Sidansvarig: webmaster@his.se