Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Rutiner för klagomål

   Här kan du läsa om vart du som forskarstuderande vänder dig om du har klagomål. Grundregeln är att du i första hand vänder dig till den som är direkt berörd av ditt klagomål. Notera att du aldrig kan bestraffas för att du lägger fram ett klagomål.

   Högskolan får heller inte utsätta en doktorand för repressalier på grund av att denne har anmält eller påtalat ett handlande – eller medverkat i en utredning – som rör diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Förbudet mot repressalier tydliggörs i diskrimineringslagen.

   Ärenden med fastställda rutiner för klagomål

   Avslag på tillgodoräknande av kurs eller individuellt åtagande

   Om du fått avslag på en ansökan om tillgodoräknande så kan du överklaga beslutet hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

   Överklagandet ska vara skriftligt och måste inkomma till Registrator inom tre veckor från att du fått beslutet. I din skrivelse ska du ange vilket beslut du vill överklaga, den ändring av beslutet du önskar och de skäl du vill åberopa som stöd för detta.

   Överklagandet ställs till ÖNH, men sänds till:

   Högskolan i Skövde
   Registrator
   Box 408
   541 28 Skövde

   Indragning av resurser

   Om rektor beslutat om indragning av dina resurser så har du möjlighet att överklaga beslutet hos Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

   Överklagandet ska vara skriftligt och måste inkomma till Registrator inom tre veckor från att du fått beslutet. I din skrivelse ska du ange vilket beslut du vill överklaga, den ändring av beslutet du önskar och de skäl du vill åberopa som stöd för detta.

   Överklagandet ställs till ÖNH, men sänds till:

   Högskolan i Skövde
   Registrator
   Box 408
   541 28 Skövde

   Omprövning av betyg i kurs som ges av Högskolan i Skövde

   Om du tycker att en tentamen eller annan examination inte är korrekt bedömd har du möjlighet att få beslutet omprövat eller rättat, beroende på vad som är fel. Detta bör göras så snart som möjligt efter att betyget offentliggjorts.

   Fyll i blanketten Begäran om omprövning (pdf).

   Blanketten lämnas in (eller skickas) till Studentservice, tillsammans med en skriftlig redogörelse för vilka frågor som önskas omprövas och motivering till varför, samt en kopia av tentamen eller motsvarande examinationsmoment.

   Diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling

   Om du utsätts eller observerar att någon annan utsätts ska du anmäla detta till din avdelningschef (eller prefekt) som hanterar ärendet enligt handläggningsplanen. Det går också att kontakta en HR-specialist eller studierektor om du föredrar det.

   Hen tar i så fall ärendet vidare till ansvarig chef. Föredrar du att göra en formell anmälan ska detta göras skriftligt och lämnas till registrator. En HR-specialist ger stöd i processen och en kollega kan vid behov utses som extra stödperson. Högskolans handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkningar (pdf) ger dig mer information om hur processen fungerar.

   Ärenden utan fastlagda rutiner

   Om det inte finns en fastställd rutin för hantering av frågan eller klagomålet så är grundregeln alltid att ta upp det med den som är berörd av klagomålet. I de fall det inte går att lösa direkt med den som är berörd av klagomålet så kan doktoranden kontakta studierektor, doktorandrådet eller studentkåren för stöd.

   Publicerad: 2022-11-08
   Senast ändrad: 2022-11-08
   Sidansvarig: webmaster@his.se