Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Rapportering av kurspoäng, individuellt åtagande och tillgodoräknande

   Ladok är ett nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige. I samband med att en doktorand antas till forskarutbildning, registreras doktoranden i Ladok.

   Under utbildningens gång och efter varje examinationstillfälle inrapporteras resultat från genomförda kurser och andra poänggivande moment. Kurser (kurspoäng) lästa vid andra lärosäten eller på annan utbildningsnivå kan tillgodoräknas om de är relevanta för doktorandens forskarutbildning och om de står med i den individuella studieplanen (ISP).

   Även andra meriter som har förvärvats på annat sätt, till exempel genom tidigare yrkesverksamhet, kan doktoranden ansöka om att få tillgodoräkna sig. Detta görs lämpligtvis före själva antagningen till forskarutbildningen. Alla godkända resultat rapporteras/registreras i Ladok.

   Mer information

   Inrapportering av poäng

   Högskolans egna kurser på forskarnivå

   Kurspoäng för obligatoriska samt valbara kurser lästa vid Högskolan, rapporteras in i Ladok direkt av kursansvarig lärare. De obligatoriska kurserna regleras i den allmänna studieplanen.

   Individuellt åtagande

   Ett individuellt åtagande är någon form av poänggivande moment, till exempel en ”läskurs”, som anordnats inom ramen för Högskolans egna forskarutbildning. Andra exempel på individuellt åtagande är granskningsarbete, konferensuppgifter eller projektarbete utanför det egna avhandlingsarbetet.

   Efter godkänt genomförande ansöker doktoranden, i samråd med huvudhandledaren, att få det individuella åtagandet godkänt och poängsatt. Ansökan görs med blankett 5:9.

   1. Doktoranden fyller i sina delar blanketten i samråd med huvudhandledaren (lämpligtvis digitalt) och mejlar/skickar ifylld blankett plus annan efterfrågad dokumentation till huvudhandledaren.
   2. Huvudhandledaren fyller i sitt yttrande (digitalt), skriver ut blanketten och undertecknar den. Skickar därefter tillbaka allt till doktoranden för underskrift.
   3. Doktoranden skriver under ansökan innan den skickas (tillsammans med annan efterfrågad dokumentation) till Studierektor för forskarutbildningen (se kontaktuppgifter under "Kontakt").
   4. Studierektor fattar beslut om ansökan ska beviljas helt, delvis eller avslås. Studierektor fattar beslut om hur många poäng det individuella åtagandet ska ge samt om det ska rapporteras in som informationsteknologi eller övrigt.
   5. Studierektor skickar beslutet till Utbildningshandläggare på US (Kursplan och Resultatadministration).
   6. Utbildningshandläggaren registrerar det individuella åtagandet och antal poäng i Ladok.
   7. Studierektor attesterar i Ladok.

   Tillgodoräknande

   Kurs vid annat lärosäte eller på annan utbildningsnivå

   Inom sin forskarutbildning har doktoranden möjlighet att tillgodoräkna sig godkänt resultat från annan högskoleutbildning (läst vid svenskt eller utländskt lärosäte) eller kurser lästa på annan utbildningsnivå. Observera att kurser som ingår i grundläggande behörighet inte kan tillgodoräknas.

   Doktoranden ansöker, efter samråd med huvudhandledaren, att få ett tillgodoräknande godkänt och poängsatt. Ansökan görs på blankett 5:10.

   1. Doktoranden fyller i blanketten (lämpligtvis digitalt), bifogar kursbevis/resultatintyg och eventuell annan dokumentation som efterfrågas och mejlar/skickar till huvudhandledaren.
   2. Huvudhandledaren fyller i sitt yttrande (digitalt), skriver ut blanketten och undertecknar den. Skickar därefter tillbaka allt till doktoranden för underskrift.
   3. Doktoranden skriver under ansökan innan den skickas (tillsammans med eventuella bilagor) till Studierektor för forskarutbildningen (se kontaktuppgifter under "Kontakt").
   4. Studierektor fattar beslut om ansökan ska beviljas helt, delvis eller avslås (överklagningsbart, se info nedan). Studierektor fattar beslut om hur många poäng som ska tillgodoräknas samt om det ska rapporteras in som informationsteknologi eller övrigt.
   5. Studierektor skickar beslutet till Examina på US.
   6. Examina registrerar tillgodoräknandet och antal poäng i Ladok samt diarieför.

   Tillgodoräknande av tidigare utbildning eller andra meriter (reell kompetens)

   Även andra meriter som har förvärvats på annat sätt, till exempel i yrkesverksamhet, kan få tillgodoräknas. I dessa fall görs en bedömning av den reella kompetensen. Ansökan bör ske innan upprättandet av doktorandens första ISP (individuella studieplan) och görs på blankett 5:11.

   Beslut om tillgodoräknande av tidigare utbildning eller andra meriter fattas av dekan.

   Ett tillgodoräknande av utbildning eller meriter som förvärvats före antagning till forskarutbildning, innebär att tiden för forskarutbildningen förkortas med motsvarande omfattning.

   Överklaga beslut om tillgodoräknande

   Om doktoranden är missnöjd över ett beslut om ett tillgodoräknande, kan doktoranden överklaga beslutet. Detta ska göras skriftligen inom tre veckor från den dag då doktoranden fått ta del av beslutet. Överklagandehänvisningar finns på beslutet om avslag (blankett 5:10 och blankett 5:11).

   Inrapportering av försörjningstyp (anställningsform och finansiering) samt aktivitetsgrad

   Inför varje nytt halvår, ska doktoranden registreras i Ladok för fortsatta forskarstudier. I slutet av varje halvår, inrapporteras doktorandens försörjningstyp, det vill säga vilken typ av anställningsform och finansiering doktoranden haft under det senaste halvåret. Dessutom ska studieaktivitet inrapporteras.

   Forskarutbildningskoordinatorn kontaktar varje huvudhandledare med information om vilka uppgifter som ska rapporteras in. Det är viktigt att huvudhandledaren stämmer av uppgifterna om studieaktivitet med doktoranden, eftersom godkänd frånvaro (såsom exempelvis sjukskrivning, föräldraledighet och militärtjänstgöring) ska räknas bort från studietiden. Tiden för godkänd frånvaro ska läggas till i slutet av doktorandens forskarstudier, det vill säga forskarstudierna förlängs med motsvarande tid.

   För mer information vänligen kontakta phdstudies@his.se 

   Registreringsintyg och Ladokutdrag

   Nu kan du som doktorand själv hämta ut registreringsintyg och andra utdrag med exempelvis sammanställning över lästa kurser direkt från Ladok: student.ladok.se/student

   Här kan du även hämta ett nationellt resultatintyg om du har läst på flera lärosäten i Sverige.

   Det går även att beställa resultatintyg från Högskolan i Skövde via Studentportalen eller hämta ut på Studentservice. Däremot har vi som högskola inte tillgång till att skriva ut ett nationellt resultatintyg där andra lärosäten ingår.

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2022-05-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se