Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Tungt projekt med mjuka värden

   Forskningsgrupp Media, Technology and Culture
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Tungt projekt med mjuka värden

   Forskningsgrupp Media, Technology and Culture
   Forskningsmiljö Informationsteknologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Projekt Studio Ludum

   Projekttid

   Augusti 2018 – April 2021

   Finansiering och samverkan

   Europeiska socialfonden, Götene kommun, Hjo kommun, Töreboda kommun, Skövde kommun, Skaraborgs Kommunalförbund

   Projekt Studio Ludum nyttjade den positiva drivkraft som finns inom spel och spelkultur för att engagera unga att hitta sin plats i samhället.

   Om projektet

   Projekt Studio Ludum var ett treårigt innovationsprojekt i form av en pilotstudie som vände sig till spel- och spelkulturintresserade unga kvinnor och män (15-24 år) som varken arbetade eller studerade, eller de som var i en gråzon mellan studier och arbete. Syftet var att nyttja deras engagemang kring spelintresset för att motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden.

   Namnet Studio Ludum kommer från ordet ”studio” som valdes för att signalera att det handlar om en kreativ arbetsplats. Ordet ”Ludum” är det latinska ordet för ”spel” och passade därför bra för att beskriva projektet.

   Projektidén för Studio Ludum tog avstamp i det arbete som gjordes i det ESF-finansierade förstudieprojektet Spel som etableringsverktyg vilket genomfördes vid Högskolan i Skövdes dataspelsutbildningar. Projektet konkretiserade och realiserade det metodkoncept som arbetades fram under förstudien, där både helhet och enskilda aktiviteter var spelifierade.

   Fysiska och digitala mötesplatser

   Studio Ludum erbjöd deltagarna en tillvaro som bestod av en digital och en fysisk plats, vilka är nära sammankopplade med varandra. I den digitala platsen, Ludum-appen, som utvecklades vid Högskolan i Skövde, fick deltagarna skapa sin egen spelkaraktär som samspelade med deltagarnas fysiska jag.

   De fysiska mötesplatserna fanns i våra fyra samverkanskommuner: Götene, Hjo, Skövde och Töreboda kommun. I de fysiska mötesplatserna möttes deltagare och projektpersonal för att genomföra olika typer av spel- och spelkulturinriktade aktiviteter.

   De fysiska och den digitala mötesplatsen var lika centrala i projektet.

   Centrala värden för projektet

   Projekt Studio Ludum ville:

   • Bygga på det positiva som deltagarna hade med sig genom att utgå från vad de var bra på eller tyckte om.
   • Försöka se vad deltagarna var intresserade av i sitt spel- och spelkulturintresse och utgå från det när vägar för studier eller jobb stakades ut.
   • Inkludera deltagarna i verksamhetsutvecklingen genom att låta deltagarna vara med i att utveckla och forma projektets verksamhet.
   • Skapa en inkluderande kultur genom att både personal och deltagare diskuterade och arbetade aktivt med frågor kring jämställdhet, mångfald och inkludering.
   • Skapa en verksamhet som gav ett mervärde – ett komplement till andra typer av aktiviteter/verksamheter som riktar sig till målgruppen.

   Målsättningar för projektet

   En förkortad version av de resultat och effekter som projektet arbetade mot:

   • Bygga självförtroende och självkänsla hos deltagarna och stötta deltagarna i arbetet med att skapa målbilder med spelintresset som utgångspunkt.
   • Skapa en motivation hos deltagarna att vilja avsluta sina studier och/eller hitta sin plats på arbetsmarknaden.
   • Öka utbildningsnivån, samt bryta könsstereotypa normer på arbetsmarknaden.
   • Få fler kvinnor inspirerade till att utforska möjliga studier inom it och dataspel.

   Projekt Studio Ludum medfinansierades av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. I projektet samverkade Högskolan i Skövde med Skaraborgs kommunalförbund och kommunerna i Götene, Hjo, Skövde och Töreboda.

   Projektledare

   Adjunkt i medier, estetik och berättande

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2020-01-23
   Senast ändrad: 2020-01-23
   Sidansvarig: webmaster@his.se