Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Sötvattensmusslor i Göta älv

   Forskningsgrupp Ekologisk modellering
   Forskningsmiljö Systembiologi

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Sötvattensmusslor i Göta älv

   Göta älv är Sveriges största vattendrag. Älven används av många olika intressen. Den fungerar som vattentäkt för dricksvatten används av industrin för kyl- och processvatten, som recipient för avloppsvatten, för kraftproduktion och som farled. Människan utnyttjande av älven påverkar vattenekosystemen negativt. Projektet har haft som mål att samla in kunskap om alla de stora sötvattensmusselarternas förekomster i Göta älvs vattensystem från Vänern till havet. Det finns stora kunskapsluckor över musslornas förekomster i Sverige, särskilt de mer vanligt förekommande arterna.

   Frågor vi ställt i projektet

   • Vilka av Sveriges nio stormusselarter finns i Göta älvdalens vattensystem?
   • Var finns de olika musslorna i vattensystemet?
   • Hur ser musselpopulationernas status ut?
   • Vilka miljöproblem ser vi påverkar musslornas förekomster?
   • Vad bör vi göra för att främja stormusslornas förekomster?

   Musselförekomsterna är få och svaga

   Musslor har påträffats i knappt en tredjedel av 201 undersökta lokaler. Musslor har bara påträffats i 10 av de 25 undersökta biflödessystemen. Positivt är dock att fynd har gjorts av alla de fem arterna:

   1. allmän dammussla
   2. större dammussla
   3. flat dammussla
   4. spetsig målar-mussla
   5. flodpärlmussla

   Föryngring har också förekommit någonstans i systemet av dessa arter. Alltså har vi möjlighet att handla!

   Olika åtgärder för olika lokaler

   Åtgärder för att öka befintliga populationers tätheter kan vara olika för olika lokaler. Det kan vara att åtgärda negativa miljöfaktorer som övergödning, försämrade spridningsmöjligheter för värdfiskar eller erosion. Musslorna behöver som larver leva på en värdfisk som parasit ett tag. Detta är troligen också en viktig faktor för musslornas spridning.

   Prioritering av åtgärder

   Dessa kommer att behöva göras och resultaten från projektet utmynnar i följande råd:

   • Satsa på de stora biflödessystemen med god musselstatus först. Där är den långsiktiga över levnadschansen störst och dessa kan fungera som viktiga spridningsnoder.
   • Satsa på de musselarter som är bäst anpassade för de utvalda lokalernas långsiktiga förutsättningar. De olika musselarterna har skilda naturliga evolutionära förutsättningar.
   • Åtgärda viktiga miljöfaktorer för de specifikt utvalda lokalerna såsom näringsläckage, erosion eller konnektivitet innan en återutsättning görs. Om miljöproblemen finns kvar riskerar utsättningar att misslyckas.
   • Se till att konnektiviteten från de utvalda områdena till övriga ökar så att de kan fungera som viktiga noder för vidare spridning.

   Medverkande forskare

   Publicerad: 2020-05-29
   Senast ändrad: 2022-05-13
   Sidansvarig: webmaster@his.se