Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa

   Forskningsgrupp Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH)
   Forskningsmiljö DHEAR

   Kort om projektet

   Projektnamn

   Digital utbildning i oral hälsa – en intervention med vårdpersonal på särskilt boende.

   Projekttid

   Juli 2019 – Juli 2024

   Finansiering och samverkan

   Högskolan i Skövde, Lära Nära, VGR, Centrum för äldretandvård, Jönköping University

   Andel äldre personer i samhället ökar och fler äldre har kvar sina tänder. Eftersatt munhälsa kan bland annat leda till nedsatt allmänhälsa. Det går att förebygga ohälsa i munnen med små insatser som daglig munvård. Tidigare forskning visar dock att munhälsa prioriteras lågt och att vårdpersonal efterfrågar utbildning. I detta projekt undersöks om en digitaliserad utbildning i munhälsa påverkar vårdpersonalens kunskaper och attityder i att bedöma, identifiera avvikelser och vårda munhålan hos äldre personer.

   Specifikt avser vi att undersöka om en digital utbildning i munhälsa kan påverka vårdpersonalens kunskaper, attityder och förebyggande åtgärder vid bedömning av munhälsa samt utförandet av munvård hos äldre personer. Även om munhygien är en viktig del i omvårdnaden spelar oftast munvård en perifer roll i omvårdnaden av den äldre och behöver bli en högre prioriterad uppgift.

   Munhälsa är ingenting som vårdpersonal rutinmässigt frågar efter när de ska bedöma omvårdnadsbehov hos äldre. Därför genomförs inte bedömning av munhälsa regelbundet eller strukturerat. Det har visat sig att ett hinder för god munhälsa är brist på kunskap hos vårdpersonal. Kompetensutveckling för vårdpersonal kan vara svårt att genomföra och ofta är det ett fåtal anställda som får möjlighet att utbilda sig trots att behovet finns hos all vårdpersonal.

   Ett sätt att komptensutveckla samtlig vårdpersonal kan vara genom en digital utbildning. I det här projektet har en digital utbildning i munhälsa tagits fram i samverkan med tandläkare, sjuksköterskor och ett utbildningsföretag. Den digitala formen gör den tillgänglig oavsett tid och plats. Efter avslutad utbildning erhåller vårdpersonalen ett kursintyg för aktuell utbildning.

   Intyget är giltigt i ett år och kan förnyas genom att upprepa utbildningen. Forskningspersonerna i projektet utgörs av samtlig vårdpersonal (n=100) som arbetar på ett särskilt boende inom kommunal vård. Med hjälp av enkäter, intervjuer, ROAG-J (Revised Oral Assessment Guide) och inrapporterade åtgärder i registret Senior Alert kommer vårdpersonalens kunskap, attityder, bedömning av munhälsa samt förebyggande åtgärder att följas under ett år. Den digitala utbildningens funktionalitet kommer också att utvärderas.

   Projektledare

   Avd. chef/Bitr. professor

   Medverkande forskare

   Foto av Irene Eriksson
   Irene Eriksson
   Lektor i omvårdnad

   Finansiering och samverkan

   Lära nära
   Centrum för äldre tandvård
   Hälsohögskolan Jönköping University
   Publicerad: 2020-01-13
   Senast ändrad: 2020-01-13
   Sidansvarig: webmaster@his.se