Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Maria Snögren

   Doktorand i omvårdnad
   Institutionen för hälsovetenskaper
   Rum G1606

   Maria Snögren är doktorand vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University och anställd vid Högskolan i Skövde. Marias forskning berör studerar hur en digital utbildning i munhälsa påverkar vårdpersonals attityder till och kunskaper om munhälsa samt äldre upplevelser av vad munhälsa är. Maria har sedan tidigare publicerat en artikel om yngre strokepatienters upplevelser av aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer.

   Maria Snögren är legitimerad sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom vård av äldre samt avlagt en masterexamen i handikappvetenskap. Maria har yrkeserfarenhet från neurologisk rehabilitering samt kommunal hälso- och sjukvård så som hemsjukvård och särskilt boende.

   Sedan juni 2019 är Maria inskriven som forskarstuderande vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Jönköping University, anställd av Högskolan i Skövde och ägnar 80 procent av arbetstiden till forskarstudier. Resterande 20 procent undervisar Maria inom omvårdnad på grund- och avancerad nivå inom omvårdnad. Maria är medlem i forskningsgruppen IMPROVE vid Jönköping University och Forskningsgruppen Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem vid Högskolan i Skövde.

   Forskning

   Min forskning

   Det är känt att friska äldre har bättre munhälsa idag än tidigare och fler kvarvarande tänder än tidigare generationer. Ändå är det vanligt att ohälsa i munnen uppstår när den äldre blir sjuk och flyttar in på särskilt boende. En eftersatt munhälsa kan bland annat leda till nedsatt allmänhälsa. Studier med äldre bekräftar att munhälsan påverkar många aspekter av livet som till exempel livskvalitén. Det går att förebygga ohälsa i munnen med små insatser som daglig munvård. Tidigare forskning visar dock att munhälsa prioriteras lågt och att vårdpersonal efterfrågar utbildning. I Marias projekt undersöks om en digitaliserad utbildning i munhälsa påverkar vårdpersonalens kunskaper och attityder i att bedöma, identifiera avvikelser och vårda munhålan hos äldre personer. Marias forskning avser även att undersöka friska äldres uppfattning om vad god munhälsa innebär och dess inverkan på livskvalitén. Projektet förväntas ge nya kunskaper och möjligheter till vårdpersonalen så att de kan behålla kompetens vid bedömning av munhälsa, föreslå åtgärder samt utföra munvård och behandlingar till äldre som bor på särskilt boende, samt ge en fördjupad beskrivning av friska äldres upplevelser av vad god munhälsa är och dess inverkan på livskvaliteten. Resultaten kommer att spridas genom vetenskapliga publikationer, konferenser och i andra forum där vårdpersonal som arbetar på särskilt boende finns.

   2023

   Maria Snögren, Eveline Andersson, Béatrice Muotka, Jenny Hallgren

   Nordic journal of nursing research

   2023. Artikel. https://doi.org/10.1177/20571585231171292 Open Access

   2022

   Maria Snögren, Irene Eriksson, Maria Browall, Kristina Ek

   Nordic journal of nursing research

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1177/20571585221124804 Open Access

   Maria Snögren, Amir H. Pakpour, Irene Eriksson, Malin Stensson, Kristina Ek, Maria Browall

   BMC Geriatrics

   2022. Artikel. https://doi.org/10.1186/s12877-022-03215-z Open Access

   2009

   Pågående projekt

   Det digitala spåret till en förbättrad munhälsa

   Andel äldre personer i samhället ökar och fler äldre har kvar sina tänder. Eftersatt munhälsa kan bland annat leda till nedsatt allmänhälsa. Det går att förebygga ohälsa i munnen med små insatser som daglig munvård. Tidigare forskning visar dock att munhälsa prioriteras lågt och att vårdpersonal efterfrågar utbildning. I detta projekt undersöks om en digitaliserad utbildning i munhälsa påverkar vårdpersonalens kunskaper och attityder i att bedöma, identifiera avvikelser och vårda munhålan hos äldre personer.

   Juli 2019 - Juli 2024 DHEAR
   Publicerad: 2020-01-09
   Senast ändrad: 2020-01-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se